loading

INTERVJU

14.08.2023. godine

 Predsjednica Ljekarske komore i predsjednica Sindikata doktora medicine smatraju da nije tačno da je zdravstveni sistem „nikad bolji“, kako tvrdi ministar zdravlja

Cerović: Vrijeme ministrovanja Šćekića biće upamćeno po obmanama i bahatosti

Obmana je da je zdravstveni sistem Crne Gore u odličnom stanju, da su uslovi rada poboljšani, da je organizacija zdravstvene zaštite bolja. Ono čemu svjedočimo je upravo veliko nezadovoljstvo i zdravstvenih radnika i pacijenata – kazala je predsjednica Ljekarske komore dr Žanka Cerović komentarišući ponovljene stavove ministra zdravlja Dragoslava Šćekića o dostignućima u toj oblasti.

Na posljednjoj sjednici Vlade ministar zdravlja kazao je da je zdravstveni sistem nikad bolji, da je za posljednjih godinu dana urađeno više nego za posljednjih 15 i na kraju za probleme okrivio novinare i određene krugove koji informacijama kvare ugled Crne Gore.

Pobjeda je pitala esnafska udruženja da li smatraju da je znatno popravljeno stanje u zdravstvenom sistemu, u korist pacijenata i zaposlenih.

Najiskusniji odlaze

Kao veliki problem rukovođenja zdravstvenim sistemom, predsjednica Sindikata doktora medicina dr Milena Popović-Samardžić je naglasila odlazak ljekara te da treba raditi na unapređenju uslova kako bi oni ostali.

Specijalizacije i edukacije su, kako kaže ona, poseban problem u kojima dominira korupcija i poltronstvo.

– Postoje ogromne potrebe za određenim specijalizacijama, vidite da se one nikada ne raspisuju. Sve grane koje se smatraju unosnim, dermatologija, sudska medicina, plastična hirurgija... Kada se raspišu, ne dobijaju ih najbolji kandidati, već oni kojima su namijenjeni. Kumovske veze, ako ste dobri s menadžmentom, ako njegujete poltronske manire, sve su vam to preporuke za dalju edukaciju i dalje usavršavanje – kazala je dr Popović-Samardžić.

Takođe, pacijenti svjedoče i velikom odlivu ljekara koji odlaze u privatne klinike, nedostatku specijalista i dugim istama čekanja pacijenata, kao i čestom nedostatku materijala za rad. Na pitanje Pobjede da li su uslovi bolji, dr Cerović odgovara:

– Obmana je da su uslovi za rad zdravstvenih radnika bolji nego ikada. Svjedočimo odlivu nerijetko najiskusnijeg kadra iz javnih ustanova u privatni sektor u čemu prednjači Klinički centar Crne Gore, kao najznačajnija zdravstvena i jedina tercijarna ustanova u državi. Pogubne posljedice ovog će osjetiti svi građani, a najviše, nažalost, socijalno ugroženi građani koji neće biti u prilici da dobiju adekvatnu zdravstvenu uslugu – istakla je dr Cerović.

Ona je rekla i da ta situacija vodi do jačanja privatnog, a nauštrb javnog zdravstva i interesa, koji bi kao takav morao biti primaran u postupanju Šćekića, kojeg građani plaćaju upravo za to.

Kada je riječ o najavljivanim projektima na sjeveru Crne Gore, obnovi bolnica u Bijelom Polju i Pljevljima, te stvaranju uslova da se KCCG rastereti kao jedina tercijarna ustanova u Crnoj Gori, dr Cerović je

Pobjedi kazala da od toga nema ništa kako u kadrovskom tako i u tehničkom smislu.

- Ako se zna da su upravo njegovi najbliži saradnici, koji su došli sa sjevera Crne Gore iskoristili svoju radnu poziciju stečenu političkim zaslugama i uz blagoslov g. Šćekića zaposlili se u Kliničkom centru Crne Gore, a neispunjavajući svoju zakonsku obavezu prema matičnoj ustanovi koja im je platila specijalizaciju, dok se svi drugi koji nemaju političku pozadinu moraju izmiriti po ovom osnovu materijalnu obavezu prema matičnoj ustanovi u iznosu i do 100.000 eura – rekla je dr Cerović.

Loša humoreska

Ona je ukazala i na veliki propust Ministarstva zdravlja koji se nedavno dogodio – pljevaljska bolnica, iako je bilo predviđeno budžetom, nije dobila novac za nabavku instrumenata, aparata i ostale brojne dotrajale opreme. Bolnica je dobila informaciju da nema novca, te da je preusmjeren projektima u Nikšiću i Rožajama. Ministar Šćekić je to na posljednjoj sjednici Vlade obrazložio tehničkom, računovodstvenom „greškom“.

– Obmana je da je u tehničkom smislu ojačan zdravstveni sistem, posebno na sjeveru Crne Gore, ako, kao u lošoj humoreski, svjedočimo da je g. Šćekić sa svojim stručnim saradnicima zaboravio cijelu jednu bolnicu. Naglasićemo jednu, nekada do izgradnje KCCG, najveću zdravstvenu ustanovu u Crnoj Gori čiji stručni kadar, entuzijazam i profesionalnost su bili snaga crnogorskog zdravstvenog sistema. Decenijama unazad zdravlje građana Pljevalja strada zbog enormno zagađene sredine, ali i neadekvatne zdravstvene zaštite u svim aspektima – upozorila je dr Cerović.

Ona je, odgovarajući na pitanje Pobjede o efikasnosti i održivosti kliničko-bolničkih centara koji su osnovani, kazala:

- Obmana je da građani sjevera i juga Crne Gore imaju ,,kliničko- bolničke centre, što je g. Šćekić slavodobitno proklamovao crnogorskoj javnosti. Činjenica je da niz opštih bolnica u Crnoj Gori ne zadovaljavaju standarde u pogledu kadra i tehičke opremljenosti da bi se kategorisale ni kao opšte bolnice, a ne da se govori o kliničko-bolničkim centrima. Smatramo da ovo upravo predstavlja najkrupniju obmanu čitave crnogorske javnosti – istakla je ona.

Nisu krivi ljekari ni novinari

Predsjednica Ljekarske komore je prokomentarisala i odnos ministra Šćekića prema zdravstvenim radnicima, koje je prozivao zato što sistem ne funkcioniše, za liste čekanja, deficit materijala, ljekova...

- Gospodin Šćekić se trudio da svojim postupanjem naruši međusobno povjerenje građana i zdravstvenih radnika, kako bi prikrio vlastitu nesposobnost i indoletnost za vršenje pozicije najznačajnijeg ministarstva svake vlade – istakla je dr Cerović.

Kazala je da se bahatost i beskrupuloznost Šćekićevog postupanja ogleda u činu odbijanja da primi na razgovor predstavnike 240 ljekara iz primarne zdravstvene zaštite, koja je bazični dio tog sistema.

– Izostanak reakcije gospodina Šćekića povodom protesta ljekara iz primarne zdravstvene zaštite je jedino što smo mogli očekivati od njega s obzirom na njegovo cjelokupno postupanje i odnos prema zdravstvenim radnicima. Bahatost gospodina Šćekića se ogleda i u targetiranju ljekara i pokretanju disciplinskih postupaka protiv istih, zato što su javno kritikovali ministarstvo na čijem je čelu, a u cilju dobrobiti za zdravstveni sistem – izričita je dr Cerović.

Ona je prokomentarisala i njegov odnos prema novinarima koje je nazvao „džepnim“ i „taster novinarima“ koji šire dezinformacije, koje ruše ugled Crne Gore.

- Bahatost postupanja gospodina Šćekića, osim zdravstvenih radnika, osjetili su i crnogorski novinari koji su stavili do znanja da njihov neće ustuknuti pred trenutnom političkom (ne)moći istoga – kazala je predsjednica Ljekarske komore.

Nema znanja

Dr Žanka Cerović je govorila i o problemu sa kojim se srijeću zaposleni bolnica u Kotoru i Pljevljima, Instituta „Dr Simo Milošević“, ocijenivši da bi se riješio, da je samo bilo znanja, sposobnosti i poštenja kod ministra Šćekića za vrijeme koje je proveo na čelu Ministarstva zdravlja.

– Ništa nije riješeno, već naprotiv atmosfera i raspoloženje javnog mnjenja i stručne javnosti u odnosu na ,,dostignuća“ aktuelnog ministra govore u prilog da se gospodin Šćekić nikada više ne smije naći na bilo kakvoj radnoj poziciji koja bi mu omogućila bilo koji vid odlučivanja – istakla je dr Cerović.

Ona je kazala da sve navedeno šalje jednu poruku budućem premijeru - da ministar zdravlja mora biti obrazovan, odgovoran, profesionalan i dobronamjeran čovjek.

Popović-Samardžić: Neka se odgovorni liječe u pljevaljskoj bolnici i to će biti fer

Predsjednica Sindikata doktora medicine Milena Popović-Samardžić Pobjedi je kazala da Ministarstvo zdravlja vuče neodgovorne poteze, od kojih je posljednji taj što je Bolnica u Pljevjima greškom ostala bez novca, kako je pojasnio na Vladi ministar Dragoljub Šćekić.

Ona je kazala da bi nadležni, ukoliko bi se liječili u Pljevljima i dijelili sudbinu svojih građana riješili problem.

– Ovaj problem bih riješila tako da svi funkcioneri i donosioci odluka idu da se liječe u bolnicama kakva je pljevaljska – kazala je Popović-Samardžić.

Ona je nalgasila da bismo bili fer društvo i društvo jednakih šansi, javni funkcioneri bi morali da dijele sudbinu svih gradjana posebno uzimajući u obzir da nam tu sudbinu upravo oni i kreiraju.

Naglasila je da se uopšte ne govori o odgovornosti onih koji nisu završili planirani posao i izložili zdravstveni sistem gubitku novca koji mu je namijenjen.

-Zašto se ne govori o odgovornosti za nerealizovane planove i projekte koji nisu od juče već se godinama spominju i prepisuju i najavljuju kao kapitalne investicije. Da li su zakočili u Ministartsvu za kapitalne investicije ili u Ministartsvu zdravlja? Ko nije pripremio projektnu dokumentaciju na vrijeme? - Jedino bi to bilo u redu, da dijele sudbinu građana, onu koju oni kreiraju– kazala je predsjednica Sindikata doktora medicine.

Komentarišući situaciju u Institutu Igalo, naglasila je da je izvanredan podvig ovog resora da se nešto takvo šro ima Crna Gora uništi, jer je bilo potrebno znatno manje snage i umijeća održati ga nego uništiti, kao što se i dogodilo.

Prisvajanje zasluga

Dr Cerović je na pitanje da prokomentariše izjavu da je mnogo urađeno za posljednjih godinu dana nego prethodnih decenija, odgovorila je da je i to ombana koja se plasira crnogorskoj javnosti.

– Upravo dugo najavljivane: Klinika za mentalno zdravlje i Klinika za infektivne bolesti i dermatovenerologiju su projekti koji su započeti godinama prije nego što je ministar sjeo u fotelju, kada su već bile obezbijeđene evropske donacije za iste, tako da je ostalo samo da se pristupi realizaciji. Nazivati to svojom zaslugom je pretenciozna obmana – istakla je dr Cerović.

SAOPŠTENJE

14.09.2023. godine

Medicinski forum Jugoistočne Evrope (SEEMF) osnovali su 2005. godine medicinske organizacije Albanije, Bugarske, Grčke i Makedonije, društva i organizacije ljekara iz zemalja jugoistočne Evrope - susjednih zemalja sa sličnim sistemima zdravstvenog sistema. Dogovoreno je da se asocijacija nazove Medicinski forum Jugoistočne Evrope (SEEMF).

Glavni ciljevi SEEMF-a su: ujediniti članstvo i pružiti potrebnu pomoć za postizanje zajedničkih ciljeva i omogućiti razmjenu iskustava i razviti zajedničke pristupe u svim oblastima djelovanja zdravstvenih organizacija.

Crna Gora je jedna od 25 evropskih zemalja koja je članica SEEMF- a kojim presjedava prof dr Andrey Kehayov, a član Glavnog odbora ove organizacije je i dr Žanka Cerović, predsjednica Ljekarske komore Crne Gore. Na dvanaestom kongresu SEEMF-a delegaciju Crne Gore su predstavljali predsjednica Ljekarske komore Crne Gore, dr Žanka Cerović i članica Izvršnog odbora Ljekarske komore Crne Gore, dr Nataša Tomašević. Delegati su informisali učesnike predmetnog kongresa o najnovijim dešavanjima u zdravstvu u svojim zemljama, a bilo je i puno izuzetno vrijednih i aktuelnih prezentacija.

Dr Žanka Cerović je upoznala učesnike predmetnog kongresa o aktuelnim problemima u crnogorskom zdravstvu sa akcentom na migracije ljekara u okviru i van Crne Gore. Predsjednica Komore, dr Žanka Cerović, je iskoristila priliku i predložila Crnu Goru kao sledeću destinaciju za naredni kongres, što bi bilo značajno za promociju crnogorskih ljekara i razvoj zdravstvenog turizma u Crnoj Gori.

images
images
images
images

OBAVJEŠTENJE

28.07.2023. godine

Ljekarska komora Crne Gore obavještava da je povodom usvajanja prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti na sjednici Vlade Crne Gore, Izvršni odbor Ljekarske komore Crne Gore uputio dopis Predsjedniku Crne Gore, Skupštini Crne Gore, Vladi Crne Gore i Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje, sljedeće sadržine;

Uvaženi,
U obavezi smo u ime i zarad građana Crne Gore, ljekara i za dobrobit valjnog funkcionisanja zdravstvenog sistema države Crne Gore da reagujemo povodom usvajanja prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti na sjednici Vlade Crne Gore. U želji da Vas prije svega objektivno informišemo i u namjeri konstruktivnog djelovanja svih subjekata na polju zdravstva, ukazujemo, a na šta smo više puta upozorili Ministarstvo zdravlja, da predmetni prijedlog Zakona o zdravstvenoj zaštiti nije valjan i kao takav apsolutno ne zadovoljava potrebe građana i nosilaca zdravstvene djelatnosti. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, kao jedan od temeljnih zakona za funkcionisanje države, mora biti sveobuhvatan, zasnovan na modernim profesionalnim principima i u fokusu svih činilaca vlasti. Ovo podrazumijeva normativni akt koji nastaje na konsenzusu svih navedenih subjekata, a nikako kao jednostrani akt Ministarstva zdravlja, što ovaj prijedlog jeste i pored napora Ljekarske komore Crne Gore, kao krucijalne profesionalne organizacije ljekara, da konstruktivnim i krajnje dobronamjernim pristupom ukaže na neadekvatna zakonska rješenja, Ministarstvo zdravlja nije imalo sluha da uvaži profesiju, čak šta više napravilo je ozbiljnu barijeru u komunikaciji i svojim jednostranim djelovanjem isključilo Ljekarsku komoru Crne Gore. U prilog ovome govore činjenice da Ministarstvo zdravlja ćuti na dopise koje im upućujemo, ne izvršava svoju zakonsku obavezu i ne uplaćuje zakonom opredjeljena budžetska sredstva za rad Ljekarske komore Crne Gore, što, dozvolićete, predstavlja akt nasilja sa pozicije vlasti nad subjektima resora koji predstavljaju.

Ljekarska komora Crne Gore stoji na raspolaganju i predlažemo da se formira radna grupa od svih zainteresovanih činilaca kako bi se u što kraćem vremenskom intervalu napravile adekvatne korekcije i prijedlog Zakona o zdravstvenoj zaštiti doveo do zadovoljavajućeg stepena kvaliteta.

Imajući u vidu navedeno obraćamo se delegatima Skupštine Crne Gore da ne glasaju za predmetni prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti koji bi, kao takav, samo još dodatno urušio postojeći zdravstveni sistem.

IZVRŠNI ODBOR LJEKARSKE KOMORE CRNE GORE

OBAVJEŠTENJE

28.07.2023. godine

Ljekarska komora Crne Gore obavještava da je povodom rješavanja pitanja Instituta „Simo Milošević“ – Igalo, Izvršni odbor Ljekarske komore Crne Gore uputio dopis Predsjedniku Crne Gore, Skupštini Crne Gore, Vladi Crne Gore, Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Ministarstvu finansija, sljedeće sadržine;

Uvaženi,
U ime građana Crne Gore, Ljekarska komora Crne Gore se ponovo obraća svim subjektima vlasti i ponovo ukazuje na neophodnost da se Institut “Simo Milošević” u Igalu zadrži u zdravstvenom sistemu Crne Gore, a na usluzi građanima Crne Gore.

Institut “Simo Milošević”, koji je izrastao u daleko prepoznatljiv brend zdravstvenog turizma i rehabilitacije, nastao je decenijama unazad upravo zalaganjem i imovinom građana Crne Gore od kojih postoje nastojanja da se otuđi i postane privatno vlasništvo. Dakle, umjesto da građani Crne Gore ubiraju plodove liječenja i rehabilitacije u ovom centru, što bi bila privilegija svake države koja vodi računa o dobrobiti svojih građana, imamo ozbiljne tendencije da ta privilegija bude u korist pojedinca i malog broja platežno sposobnih građana Crne Gore. Naglasićemo da u aktuelnom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti stoji da sveobuhvatna zdravstvena zaštita građana Crne Gore, između ostalog, podrazumijeva rano otkrivanje bolesti, liječenje i rehabilitaciju, upravo ono što je Institut Simo Milošević decenijama pružao građanima Crne Gore.

Pravo na kvalitetno besplatno liječenje i rehabilitaciju ne smije niko da oduzme građanima Crne Gore. Dozvolićete da je nepojmljivo i neprihvatljivo razmišljanje da država Crna Gora ne vidi isplatljivost očuvanja i unapređenja ovog crnogorskog brenda, a privatni subjekat vidi svoj benefit. Da li je moguće da je država Crna Gora spremna da se odrekne profesionalnog kadra koji radi u Institutu Igalo i koji je svojim stručnim znanjem i umijećem imao primat na evropskom tržištu što je rezultiralo i interesovanjem i posjetama iz svih evropskih zemalja? Nameće se pitanje na koji način država Crna Gora planira da gradi zdravstveni turizam, kao jednu od strateških grana razvoja, ako otuđi Institut “Simo Milošević” u Igalu, kao noseću ustanovu tog projekta.

Imajući u vidu navedeno predlažemo da se oformi mješovita radna grupa u cilju nalaženja rješenja pitanja Instituta i kao jedini cilj postavi očuvanje Instituta kao državnog interesa.

IZVRŠNI ODBOR LJEKARSKE KOMORE CRNE GORE

OBAVJEŠTENJE

27.07.2023. godine

Poštovane kolege,

Sa ponosom i izuzetnim zadovoljstvom ističemo da je naš kolega, dr sc. med Miljan Zindović, hirurg Centra za digestivnu hirurgiju Kliničkog centra Crne Gore, kao prvi hirurg iz Crne Gore dobio prestižnu titulu „“Fellow of the European Board of Surgery”„.

The European Union of Medical Specalists (UEMS) fellowship predstavlja proces provjere kvaliteta na visokom nivou i odražava određena znanja kandidata koja prevazilaze neophodna znanja specijaliste za određenu oblast.

Kandidati iz oblasti minimalno invazivne hirurgije (MIS) koji uspješno prođu ovu provjeru dobijaju titulu “Fellow of the European Board of Surgery /MIS – F.E.B.S./MIS”.

F.E.B.S./MIS je velika čast i prestižna kvalifikacija, priznata u evropskim zemljama. UEMS MIS diploma je poseban sertifikat jer je razvijena u saradnji sa Evropskom asocijacijom za endoskopsku hirurgiju (EAES) i akreditovana je od strane ovog renomiranog evropskog Udruženja. Da bi se polagao ovakav ispit mora se uraditi veliki broj laparoskopskih operacija tj. operacija minimalno invazivnim pristupom, što moraju potvrditi eksperti iz drugih zemalja.

“Dr sc. med. Zindović sticanjem ovog prestižnog zvanja je prvi crnogorski hirurg koji će u evropskim zemljama biti priznat kao ekspert u minimalno invazivnoj hirurgiji”, navodi KCCG.

Dr Zindović je prvi crnogorski hirurg koji je izveo laparoskopsku operaciju iz oblasti barijatrijske hirurgije, tzv. „sleeve“ gastrektomiju – resekciju želuca kod prekomjerno gojaznih pacijenata.

Osim navedenih profesionalnih kvaliteta, svi koji rade u Kliničkom centru Crne Gore uvjerili su se da dr Zindović raspolaže i visoko moralnim kvalitetima.

Nadamo se da će sistem biti u stanju da shvati da znanje nema cijenu, da su nam ljudi poput dr Zindovića neophodni u javnom zdravstvenom sistemu, te se potruditi da nađe načina da zadrži takav kadar obezbijedivši adekvatne uslove za rad i život.

SAOPŠTENJE

21.07.2023. godine

Poštovane kolege,

U obavezi smo da Vas informišemo, a što smo svi saznali iz sredstava javnog informisanja, da je na sjednici Vlade Crne Gore koja je održana dana 20. 7. 2023. godine usvojen predlog Zakona o zdravstvenoj zaštiti Crne Gore, kreiran od strane Ministarstva zdravlja Crne Gore, uprkos brojnim i krupnim, konstruktivnim i dobronamjernim primjedbama stručne javnosti koje su dominatno bile upućene od strane Ljekarske komore Crne Gore. Iako se još uvijek aktuelni ministar, g. Šćekić, hvali ,,transparentnošću,, postupka donošenja ovog zakona čini se suvišnim istaći da nije riječ o posebnoj transparentnosti već o zakonskoj obavezi koja je morala biti ispoštovana. Ako je g. ministar pod transparentnošću mislio na broj medijskih pojavljivanja predstavnika ministarstva zdravlja ovim povodom, za ukazati je da su ista uslovljena upravo kontroverzama koje su pratile predloženi tekst ovog zakona i ogromnim neslaganjem svih nosilaca zdravstvene djelatnosti u Crnoj Gori. Dakle predloženi tekst zakona je možda dobar po birokratskim standardima, ali u cjelosti nezadovoljavajući za medicinsku profesiju i građane. Skrećemo pažnju da se Ministarstvo zdravlja ni u jednom segmentu svog djelovanja nije pokazalo kao zaštitnik interesa i dobrobiti građana, na čemu isto u svojim javnim nastupima insistira dovodeći u konfrontaciju građane i ljekare, a zapravo problem je u nesposobnosti uspostavljanja valjane i funkcionalne zdravstvene zaštite na svim nivoima. Ministarstvo zdravlja je najuspješnije bilo u segmentu ostvarivanja lične dobrobiti vodećih lica u istom. Po tome će se pamtiti, a o čemu će biti još riječi.

O “profesionalnosti i dobronamjernosti” Ministarstva zdravlja u odnosu na ljekarsku profesiju govori i podatak da do danas Ljekarskoj komori Crne Gore nijesu uplaćena zakonom propisana budžetska sredstva po osnovu vršenja prenešenih poslova, koja su opredijeljena Zakonom o budžetu iz 2022. godine.

“Dobronamjernost i zaštita interesa” građana Crne Gore od strane Ministarstva zdravlja se ogleda i u sadašnjem statusu Instituta “Simo Milošević” u Igalu, ustanove koja je od strateškog značaja za liječenje i rehabilitaciju građana Crne Gore i uopšte postojanja i razvoja zdravstvenog turizma. Ovoj ustanovi,upravo ,,brigom,, Ministarstva zdravlja, prijeti privatizacija koja bi bila u isključivom interesu pojedinca u smislu ubiranja velikog profitra, od čega građani Crne Gore ne bi imali nikakvu korist.

I ovim putem dajemo podršku svim zaposlenima u Institutu u nastajanju da očuvaju i sačuvaju ovaj izuzetni crnogorski brend, a Ministarstvu zdravlja i Vladi Crne Gore poručujemo da ne smiju biti saučesnici još jedne nesretne privatizacije imovine građana.

OBAVJEŠTENJE

26.06.2023. godine

Zadovoljstvo nam je da najavimo održavanje II crnogorske konferencije kliničke hemije i laboratorijske medicine i XXX kongres Balkanske kliničko-laboratorijske federacije (BCLF), koji će se održati od 27.09. do 30.09.2023. godine u Herceg Novom. Inače, BCLF sačinjava 9 država: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Albanija, Sjeverna Makedonija, Grčka, Turska, Rumunija i Bugarska, a BCLF kongresi se održavaju godišnje u različitim zemljama domaćinima.

Poslednji put BCLF kongres u Crnoj Gori bio je organizovan 2013. godine u Budvi i bio je izuzetno posjećen (450 delegata) i uspješan, te se nadamo da će i kongres u Herceg Novom jednako ili više ispuniti očekivanja.

Kongres je osmišljen kao sinergija između naučnih činjenica i profesionalnih dostignuća i izazova u praksi, a sastojaće se od plenarnih predavanja, simpozijuma, kratkih prikaza, poster prezentacija, radionica i komercijalnih izložbi, kao i društvenog programa u cilju jačanja aktivne diskusije i naučnog povezivanja među delegatima. Naučni program sadrži brojne eminentne kako domaće tako i inostrane predavače širom Evrope. Posebno smo ponosni na činjenicu da će pojedina predavanja održati naučnici iz oblasti biomedicinskih nauka koji su svoje školovanje započeli u Crnoj Gori, a usavršavanje i profesionalnu djelatnost vezali za različite zemlje širom svijeta.

Kako smatramo da je program kongresa multidisciplinaran, te da bi pojedine sesije mogle biti zanimljive porodičnim ljekarima, specijalistima i subspecijalistima svih grana interne medicine, neurolozima, psihijatrima, imunolozima, ginekolozima i sl., pozivamo članove Ljekarske komore Crne Gore da uzmu učešće u navedenom međunarodnom skupu u Herceg Novom.

Zvanična web stranica kongresa je https://www.bclf2023.org/
i na njoj se mogu naći sve za sada relevantne informacije. Uz preliminarni program, na stranici su takođe dostupne i biografije svih predavača.

DAN LJEKARSKE KOMORE

20.06.2023. godine

Cerović: Ljekarska komora se bori protiv upliva politike u profesiju, Crna Gora ima 2.300 doktora, od toga je 1.800 u javnom sektoru

Još jedan Dan Ljekarske komore Crne Gore, 20. jun, esnaf dočekuje ponavljanjem poruke nadležnima da zdravlje nacije mora da bude državni interes broj jedan ali i da je komora nezavisna strukovna organizacija oslobođena političkih uticaja.

“Ljekarska profesija je profesija u kojoj su razlike vrijednost, prednost i snaga, a ne problem ili mana. Ovo ističem jer je i od strane najveće svjetske asocijacije ljekarskih komora ukazano na tendenciju velikog upliva politike u ljekarsku profesiju protiv čega se moramo boriti, a što upravo radi Ljekarska komora Crne Gore”, poručila je predsjednica, dr Žanka Cerović sa svečanosti koja je juče održana u prijestonici, na Cetinju, u gradu koji je vjekovima bio centar kulturnog, naučnog, diplomatskog i političkog života naše države.

Cerović je istakla da je Ljekarska komora formirala elektronsku bazu podataka koja pokazuje da u Crnoj Gori danas radi oko 2.300 doktora sa crnogorskim državljanstvom, od čega ih je oko 1.800 u javnom zdravstvu.

“Elektronska baza znači da mi danas možemo da znamo koliko imamo specijalista po regionima, iz kojih specijalističkih oblasti, koliko ljekara je pred penzijom - na osnovu čega može i treba da se planira razvoj zdravstvene zaštite. Smatram da Ministarstvo zdravlja i Vlada Crne Gore ovu bazu treba da koriste kao jedan od strateških dokumenta za kreiranje zdravstvene politike u zemlji”, ocijenila je ona.

Cerović se osvrnula i na konkretne akcije koje je Ljekarska komora preduzela u posljednjih godinu, a u cilju ostvarivanja viših standarda prilikom liječenja građana, ali i jačanja društvene pozicije crnogorskih doktora medicine.

“Bili smo vrlo aktivni sudionik javne rasprave prijedloga nacrta Zakona o zdravstvenoj zaštiti i u pisanom obliku smo uputili brojne prijedloge za ispravke i dopune. Ministarstvu zdravlja smo uputili niz prijedloga u vezi sa izjednačavanjem stručnih kvalifikacija, izmjenama normativnih akata kojima se propisuje postupak dodjele specijalizacija, i jasno smo se suprotstavili namjeri da se ljekarima onemogući da dopunski rad vrše po sopstvenom izboru, ali i da se crnogorskim doktorima onemogući da nakon penzioniosanja budu nosioci djelatnosti u privatnoj praksi”, istakla je predsjednica Ljekarske komore.

Ona je podsjetila da je komora više puta ukazivala i na neophodnost propisivanja smjernica, protokola i normativa prilikom pružanja zdravstvene zaštite.

“To je preduslov bezbjednosti i pacijenata i ljekara”, napominje Cerović.

Komora je, kako je dodala, isticala i javni interes očuvanja Opšte bolnice Meljine i Instituta u Igalu kao strateški važnih institucija za crnogorsko zdravstvo.

Ljekarska komora, koja je punopravni član Stalnog komiteta evropskih ljekara, član Svjetske medicinske asocijacije i ima svog predstavnika u Glavnom odboru Foruma ljekarskih komora Jugoistočne Evrope, dok je aktivna i u radu drugih međunarodnih asocijacija, kontinuirano je afirmisala i međunarodni ugled svojih članova.

Cerović je naglasila da je novi počasni član Ljekarske komore Crne Gore prof. dr Mihael Podvinec, profesor na univerzitetu u Bazelu, načelnik ORL klinike u kantonalnoj bolnici u Aarau, autor više od 56 naučnih publikacija, inicijator niza akcija slanja materijalne i stučne pomoći. Svečanosti na Cetinju prisustvovala je i profesorka Nadežda Basara, onkolog-hematolog i jedna od vodećih stručnjaka za transplataciju matičnih ćelija u Evropi koja je, takođe, počasna članica crnogorske komore.

U okviru Dana Ljekarske komore, održana su i tri predavanja koja su vodili prof. dr Miodrag Šoć, specijaliste sudske medicine i profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici, zatim magistar medicinskih nauka, doktorka Sanja Simović i dekan Fakulteta za državne i evropske studije, profesor upravnog prava, istaknuti prijatelj i predsjednik Suda Ljekarske komore, Đorđije Blažić.

Gosti su, između ostalih, bili direktor Lekarske komore Srbije, dr Miodrag Stanić, predsjednik Izvršnog odbora Regionalne lekarske komore Beograda, dr Nikola Bogosavljević i zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore, dr Vikica Krolo.

Nakon radnog dijela susreta, za zvanice je organizovan obilazak Narodnog muzeja i Cetinjskog manastira.

RADNI SASTANAK

16.06.2023. godine

Po pozivu Ministarstva zdravlja, a na zahtjev SOCIEUX-a, koji je osnovan i finansiran od strane EU - Direkcije Evropske komisije za razvoj i saradnju (Europe Aid), upućen je poziv Ljekarskoj komori Crne Gore (u daljem tekstu: Komora) da prisustvuje radnom sastanku. Naime, Ministarstvu zdravlja odobren je projekat „Podrška Ministarstvu zdravlja Crne Gore u kreiranju sistema kontrole kvaliteta“, koji je u prvom dijelu podrazumijevao analizu postojećih kapaciteta Ministarstva zdravlja za kontrolu kvaliteta, što je bio povod predmetnog sastanka. Predstavnici Komore na predmetnom sastanku su bili: dr Žanka Cerović, predsjednica Komore, dr Gordana Mijović, predsjednica Komisije za stručna pitanja Komore i dr Rajko Strahinja, predsjednik Komisije za normativna pitanja Komore, ispred Ministarstva zdravlja prisustvovala je gđa. Dragana Mijović, načelnica u Direkciji za unapređenje ljudskih resursa u zdravstvu i kontrolu funkcionisanja strukovnih regulatornih tijela, dok su ispred SOCIEUX-a bila dva eksperta i to: gđa. Biserka Simčić iz Slovenije i g. Gonçala Figueiredo Augusta iz Portugala. Sa žaljenjem ističemo da je izostalo prisustvo predstavnika Direktorata za kontrolu kvaliteta resornog ministarstva, međutim za Komoru je ovaj sastanak bio veoma značajan i isti je rezultirao zaključcima o potrebi organizovanja edukacije o indikatorima kontrole kvaliteta što će Komora u daljem toku i uraditi. Od strane gđe. Biserke Simčić predočeno nam je da Slovenija ima Priručnik o kvalitetu i bezbjednosti u zdravstvu, što je dragocjena pomoć Komori da izradi takav dokument za sopstvene potrebe. O važnosti ovog dokumenta najbolje svjedoči činjenica da je isti sastavni dio polaganja stručnog ispita ljekara u Sloveniji.

REAGOVANJE

15.06.2023. godine

Povodom izjave još uvijek aktuelnog Ministra zdravlja Crne Gore g. Šćekića u kojoj navodi da (citat)

“ …gro ljekara koji namjeravaju da napuste zdravstveni sistem su upravo vođeni ličnim svojim interesom i to je sasvim legitimno, s tim što moramo znati da dosta onih privatnih klinika i poliklinika su upravo fiktivno ili se vode na te ljekare. Prema tome oni su radili dok su slabili javno zdravstvo i zdravsteveni sistem Crne Gore, pravili su svoje privatno zdravstvo i to je jedna istina”

Navedena izjava je skandalozna i neprimjerana za svaki regulisani zdravstveni sistem kao i za svakog ozbiljnog i odgovornog političara. Manjkavosti i nedostaci zdravstvenog sistema ne počivaju u ljekarima već na neznavenim kreatorima loše zdravstvene politike. Ova izjava govori da ministar zdravlja g. Šćekić ne zna mnogo o zdravstvenom sistemu Crne Gore, na čijem je čelu, a takođe ni koliko je vremena, rada i truda potrebno da se izgradi upravo jedan od ovih ljekara koji su otišli iz Kliničkog centra Crne Gore. Neophodno je napraviti analizu o tome ko je ,,slabio javno zdravstvo,,, ljekari ili loša organizacija zdravstevnog sistema, te konačno i stvarno pozvati na odgovornost. Ljekarska Komora je upozoravala da će ovakav odnos prema ljekarima natjerati ih da napuštaju javno zdravstvo što nije imalo odjeka, te se to upravo dešava. Konačno upućujemo aktuelnog ministra da, kada govori o slabljenju javnog zdravstva, počne od svojih najbližih saradnika, koji su radili kao ljekari na sjeveru Crne Gore i koji su po stupanju na vlast prvo sebe i svoje bližnje ,,dislocirali,, sa sjevera Crne Gore u Podgoricu ili još pereciznije u Klinički centar Crne Gore, iako upravo na sjeveru Crne Gore građani vape za doktorima.

Poštovanje i zahvalnost svim ljekarima Crne Gore koji su održali zdravstveni sistem uprkos svim izazovima koji, nažalost, nijesu samo medicinski.

KONGRES DERMATOVENEROLOGA

13.06.2023. godine

U organizaciji crnogorskog Udruženja dermatovenerologa od 8. – 11. juna održan je V Kongres dermatovenerologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Kongres je otvorila predsjednica Ljekarske komore Crne Gore dr Žanka Cerović.

Eminentni domaći i inostrani predavači su učesnicima prenijeli najnovija saznanja iz oblasti dermatovenerologije. Kongres je bio posvećen autoimunskim, zapaljenskim i malignim bolestima kod kojih se primenjuju novi vidovi liječenja na raspolaganju posljednjih 10-15 godina, bioloških ljekova, ali i tzv. ciljane terapije koja je unijela značajne promjene i omogućila bolje liječenje bolesnika kod kojih smo bili manje ili više nemoćni.

Pored dermatovenerologa iz Crne Gore i regiona među predavačima su bili i ugledni dermatolozi iz Evrope i centralne Azije.

SAOPŠTENJE

09.06.2023. godine

Ljekarska komora Crne Gore najoštrije osuđuje napad na ljekara i medicinsku sestru Hitne medicinske pomoći Podgorica. Ovim putem podsjećamo da je izmjenama Krivičnog zakonika Crne Gore napad na ljekara u obavljanju dužnosti kalsifikovan kao krivično djelo, pa Komora izražava nadu da će nadležni državni organi u ovom slučaju postupiti shodno navedenome. Poseban apel upućujemo građanima i građankama Crne Gore da učine dodatne napore kako bi se sa zdravstvenim radnicima očuvao odnos povjerenja i poštovanja, a sve u cilju očuvanja i dodatnog unapređenja zdravlja.

REAGOVANJE

31.05.2023. godine

Ovim putem pozivamo Ministra zdravlja Crne Gore, g. Šćekića, da se javno izvini ljekarima i građanima Crne Gore zbog brojnih dezinformacija koje je izrekao prilikom gostovanja u Jutarnjem programu RTCG, a sa utiskom da je cilj lična promocija i konfrotiranje građana i ljekara što nanosi veliku štetu i jednima i drugima. Ostavljajući mogućnost da Ministar zdravlja nije vjerodostojno informisan od strane svojih saradnika i imajući u vidu činjenicu da je Ministarstvo zdravlja zatvoreno za razgovor sa Ljekarskom komorom i ljekarima uopšte, ovim putem predlažemo da se upriliče radni sastanci o svim aktuelnim pitanjima, pa čak i da se iznesu stavovi i argumenti u javnom medijskom prostoru.

REAGOVANJE

29.05.2023. godine

Reagovanje Ljekarske komore Crne Gore povodom izjave predstavnika Ministarstva zdravlja Stevana Đurišića, pravnika, direktora jednog od mnogobrojnih direktorata, da neće da primi na razgovor predstavnike 240 ljekara iz primarne zdravstvene zaštite (više od 80 posto), što je odgovor na drugi zahtjev navedenih doktora (na prvi zahtjev upućen Ministru zdravlja nikada nijesu dobili odgovor).

Poštovani predstavnici Ministarstva zdravlja moramo vas podsjetiti da vaša pozicija odgovara servis službi za pružanje usluga zdravstvenim radnicima i građanima Crne Gore i vaša je obaveza da prezentujete Vladi Crne Gore sve potrebe i zahtjeve zdravstvenih radnika i građana Crne Gore na šta se vi oglušavate. Najmanje što ste u obavezi da uradite je da primite i saslušate zahtjeve doktora medicine iz primarne zdravstvene zaštite koji su više nego opravdani, a tiču se cjelokupne organizacije rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti što može da bude samo benefit za građane Crne Gore. Da li je ovakvo vaše ponašanje način jačanja primarne zdravstvene zaštite, a što ste proklamovali kao prioritet? Saglasni smo da primarna zdravstvena zaštita treba da zbrine 80% potreba građana i samo takva je temelj organizovanog, svrsishodnog i savremenog zdravstvenog sistema.

U primarnoj zdravstvenoj zaštiti i sada fale doktori kao i u čitavom zdravstvenom sistemu Crne Gore. Ljekari u primarnoj zdravstvenoj zaštiti su dominantno vrlo mladi, dobro školovani i jako poželjni za zdravstvene sisteme država u okruženju i čitave EU. Crnogorski zdravstveni sistem mora da preduzme ozbiljne korake, da sačuva ove mlade doktore u zdravstvenom sistemu Crne Gore, jer su u zdravstvenim sistemima drugih država mnogo bolje plaćeni, rade u mnogo boljim uslovima i njihov rad i zalaganje društvo cijeni i uvažava. U navedenim sistemima ne može se desiti da činovnici u zdravstvenom sistemu neće da prime ljekare na razgovor. Naglasiću da Evropi fale ljekari, a ne činovnici. Crnogorskim građanima je važan ljekar, a potpuno nevažan bahati birokrata.

I pored navedenog nadamo se da će predstavnici iz Ministarstva zdravlja i sam Ministar, a i predsjednik Vlade Crne Gore shvatiti ozbiljnost ovog problema i ipak odlučiti da saslušaju predstavnike ljekara iz primarne zdravstvene zaštite koji imaju mnogo toga da im kažu, a zarad bolje zdravstvene zaštite građana Crne Gore.

SAOPŠTENJE

26.05.2023. godine

Poštovane koleginice i kolege,

Obavještavamo Vas da su predstavnici Ljekarske komore Crne Gore (u daljem tekstu: Komora) imali radni sastanak sa direktoricom Uprave za inspekcijske poslove, gđom. Anom Vujošević i njenim saradnicama. Do predmetnog sastanka je došlo na inicijativu Komore zbog primijećenog neprincipijelnog i selektivnog pristupa rada ovog organa u postupku vršenja inspekcijskog nadzora i njihovog nepoštovanja zakonske obaveze da obavijeste Komoru u svim slučajevima kada se nakon izvršenog nadzora izrekne doktoru neka od kaznenih mjera. Neprincipijelnosti su se odnosile na: odabir zdravstvenih ustanova koji je izvršen u pravcu sankcionisanja tačno određenih ljekara i selektivne primjene kaznenih mjera. Ukazano je na potrebu da se kontroliše rad ljekara, odnosno da li isti posjeduju licencu za rad, sa fokusom na gostujuće ljekare, što je osnovni preduslov bezbjedne i kvalitetne zdravstvene zaštite. Dobili smo uvjerenje da će se u odnosu na ukazane propuste i nepravilnosti rada inspekcije reagovati i navedeno otkloniti, kao i da će Komora biti uredno obaviještena o slučajevima kada se doktoru prilikom vršenja inspekcijskog nadzora izrekne neka od zakonom propisanih mjera.

Takođe, koristimo priliku i pozivamo članstvo da, u ime i zarad prije svega građana, a onda i esnafa čiji su članovi, obavijeste Komoru o ljekarima koji pružaju zdravstvenu zaštitu na teritoriji Crne Gore bez licence izdate od strane Komore. Takođe, polazeći od osnovnog postulata na kojem počiva rad Komore, a to je zaštita interesa i prava članova Komore, pozivamo svakog člana da se obrati Komori za pomoć u slučaju kada smatra da mu je uskraćeno neko pravo ili da je učinjenja neka neregularnost prilikom vršenja inspekcijskog nadzora.

LINK

19.05.2023. godine

LINK - Vuk Kadić, dir. Fonda za zdravstvo osiguranje CG (RTCG)
Ljekarska komora Crne Gore stavlja akcenat na segment od 15:00 - 18:12.

OBAJEŠTENJE

17.05.2023. godine

Ljekarska komora Crne Gore je članica Southeast European Medical Forum (u daljem tekstu: SEEMF) i član Glavnog odbora ove organizacije koja okuplja veliki broj komora kako iz regiona tako iz svijeta: Ajzerbedžan, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Izrael, Bugarsku, Grčku, Majkedoniju Srbiju, Rusiju, Češku Republiku i dr. U periodu od 11.5. – 14.5. 2023. godine održan je sastanak Glavnog odbora SEEMF-a u Ohridu gdje je prisustvovala i Ljekarska komora Crne Gore. Na sastanku je, između ostalog, bilo prilike da se učesnici informišu i o aktivnostima sa poslednjeg kongresa World Medical Association koji je održan u Keniji i na kom su posebnu pažnju privukle dvije teme i to da se profesija mora distancirati od politike obzirom da je konstatovan neprimjeren upliv politike u profesiju i druga tema koja se ticala transplatacije organa. Ovom prilikom je akcentovana potreba i obaveza da se zajednički djeluje, kao organizacija, i preduzmu aktivnosti koje onemogućavaju destruktivni upliv politike u segment profesije. Sljedeći internacionalni kongres SEEMF-a biće u Solunu u periodu između 6.9. – 10.9.2023. godine. Na okruglom stolu, koji će tom prilikom biti organizovan, Ljekarska komora Crne Gore će kandidovati temu o migraciji ljekara sa posebnim akcentom na odliv ljekara. Na naše zadovoljstvo usvojen je prijedlog Ljekarske komore Crne Gore da upravo Crna Gora bude domaćin jednog od narednih sastanaka ove organizacija koja u cjelosti snosi troškove održavanja istog.

images

OBAJEŠTENJE

10.05.2023. godine

Šesti Kongres fizikalne i rehabilitacione medicine Crne Gore sa međunarodnim učešćem, pod nazivom „Nova iskustva u fizikalnoj i rehabilitacionoj medicini“, održan je u periodu od 4. 5. 2023. do 7. 5. 2023. godine u Kongresnom centru hotela “Montenegro” u Bečićima. Organizator kongresa, Udruženje fizijatara Crne Gore je pokazalo visok profesionalizam po pitanju organizacije i naučnog sadržaja ovog kongresa što je i potvrđeno kroz prisustvo eminentnih stručnjaka iz ove oblasti kako iz zemlje tako iz inostranstva. O međunarodnoj reputaciji koju imaju specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije najbolje govori činjenica da su se predmetnom skupu preko video bima obratili prof. dr Francesca Gimigliano pedsjednica Svjetskog udruženja fizikalne i rehabilitacione medicine ISPRM, dr Klemen Grabljevec predsjednik Evropskog udruženja fizikalne i rehabilitacione medicine ESPRM, prof.dr Milica Lazović predsjednica Mediteranskog udruženja fizikalne i rehabilitacione medicine MFPRM i predsjednica Udruženja fizikalne i rehabilitacione medicine Srbije, prof dr Valentina Koeska predsjednica Udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Makedonije

Ova činjenica posebno raduje, jer govori u prilog tome da se crnogorski doktori vrlo uvažavaju na međunarodnom nivou. Posebno je istaknuta podrška opstanku Institita “Simo Milošević” u Igalu, koji posjeduje izuzetan međunarodni ugled i koji se kao prepoznatljiv crnogorski brend mora sačuvati i očuvati. Ono na šta je posebno ukazano, a o čemu crnogorska javnost vrlo malo zna, je istraživanje koje je sprovela država Norveška o isplativosti slanja svojih građana na rehabilitaciju u Institut “Simo Milošević”, a koje je pokazalo da se državi Norveškoj višestruko isplati da svojim građanima plati put i troškove rehabilitacije u trajanju od 28 dana sa kompletnim terapijskim tretmanom. Sve ovo značajno manje košta u odnosu na cijenu neophodne terapije koju bi građani Norveške morali dobiti u svojoj zemlji sa čak manjim benefitom u smislu osposobljavanja za svakodnevni život i profesionalni rad. Začuđujuće je da država Crna Gore nema nijedno istraživanje u ovom pravcu, pa bi bilo korisno da se predmetno istraživanje države Norveške iskoristi za sagledavanje važnosti i uloge održanja ovog instituta, kao i za potporu strateškog projekta države – zdravstvenog turizma.

Želimo da ponovimo i iznova naglasimo da je Institut “Simo Milošević” jedini specijalizovani rehabilitacioni centar u Crnoj Gori za građane Crne Gore kojima zakonodavac garantuje ovu vrstu terapijskog tretmana. I ovom prilikom, kao i dosada, poslata je poruka zaposlenima u Institutu “Simo Milošević” u Igalu da imaju i da će imati punu podršku i pomoć Ljekarske komore Crne Gore za očuvanje Instituta i ostvarivanje svih opravdanih zahtjeva zaposlenih.

images
images
images
images
images

Tema jutra

27.04.2023. godine

UPOZORENJE

27.04.2023. godine

Poštovane koleginice i kolege,

Od strane dvije koleginice smo obaviješteni o prevari čije su žrtve bile, a do koje je došlo prilikom njihovog apliciranja na jednom evropskom kongresu, za koji im je čak bio prihvaćen rad.

Ovom prilikom se zahvaljujemo koleginicama, koje su nas obavijestile o navedenom, i istovremeno upozoravamo sve članove Ljekarske komore Crne Gore da budu vrlo pažljivi to jest, da nakon više provjera preduzmu korake za učešće na skupovima na međunarodnom nivou.

OBAVEŠTENJE

18.04.2023. godine

Dana 14-15. aprila 2023. godine u Pljevljima je održan IV audiološki skup sa temom “Sluh djeteta - dijagnoza i terapija“. Skup je bio sa međunarodnim učešćem uz prisustvo eminetnih stručnjaka iz Švajcarske i to prof.dr M. Podvineca i prof.dr C. Stiegera, kao i člana Srpske akademije nauka i umjetnosti, prof. dr R.Čolovića. Dr Vesna Džuverović i dr Maja Jovanović imale su odlične prezentacije na predmetnu temu, obzirom da je u devet crnogorskih porodilišta od 2018. godine uspostavljen skrining sluha novorođenčadi. Nakon prezentacije rezultata iz Švajcarske i naših rezultata navedenih skrininga konstatovano je da je Crna Gora po rezultatima u korak sa Evropom, dok prilično zaostajemo kada je u pitanju terapija i briga o djeci kod kojih je verifikovan problem. Nažalost, zaključeno je da se značajno zaostaje i u pogledu tehničkih kapaciteta i kadra, jer je za navedeno neophodan ozbiljan timski rad. Imajući u vidu navedeno Ljekarska komora Crne Gore će zatražiti sastanak sa Ministarstvom zdravlja na kom bi audiolozi Crne Gore upoznali resorno ministarstvo sa koracima koje je neophodno preduzeti kako bi se djeca sa oštećenim sluhom mogla uključiti u sve segmente društvenog života kao ravnopravni korisni članovi istog.

Tema jutra

07.04.2023. godine

SAOPŠTENJE

06.04.2023. godine

Poštovane koleginice i kolege,

Podsjećam Vas da je Svjetska zdravstvena organizacija davne 1948. godine proglasila 7.april za Svjetski dan zdravlja. Ovogodišnji slogan pod kojim se obilježava ovaj dan u svijetu je “Zdravlje za sve”, jer je pravo na zdravlje osnovno ljudsko pravo i svaki čovjek mora imati pristup neophodnim zdravstvenim uslugama na vrijeme i u mjestu gdje mu je to potrebno.

Pozivamo Vas da u Vašim zdravstvenim ustanovama organizujete aktivnosti u okviru kojih ćete dati doprinos promociji ovogodišnjeg slogana, a u cilju unapređenja kvaliteta i pristupačnosti pružanja zdravstvene zaštite pacijentima.

Srdačno,
Predsjednica dr Žanka Ceriović

OBAVEŠTENJE

30.03.2023. godine

Dana 31.3.2023. godine (petak) Ljekarska komora Crne Gore neće raditi zbog održavanja sjednice Skupštine Ljekarske komore Crne Gore.

Stručna služba Ljekarske komore Crne Gore

SAOPŠTENJE

29.03.2023. godine

Na moje, a sigurno i na zadovoljstvo svih ljekara Crne Gore, Ljekarska komora Crne Gore (u daljem tekstu: Komora) je domaćinskim odnosom prema novčanim sredstvima koja su po različitim osnovima prispjela na račun Komore, od kog iznosa navjeći dio predstavlja priliv od članarina, pri činjenici da je iznos opredijeljenih sredstva koja se uplaćuju od strane Ministarstva zdravlja za vršenje prenešenih poslova još od 2021. godine smanjen za više od polovine pređašnjeg iznosa, uspjela da za kratko vrijeme obezbijedi nedostajuća sredstva za kupovinu prostora za potrebe trajnog rješavanja podstanarskog statusa koji Komora ima od svog osnivanja.

Obzirom da trenutno Skupština Komore radi bez tri delegata, a kako je predmetna kupovina zajednički interes svih članova Komore, to sam mišljenja da se mora iznaći način da svi ljekari, a posebno oni koji nemaju svoga predstavnika u Skupštini Komore, budu uključeni u navedeno. Neophodno je takođe prije svega jasno i nedvosmisleno definisati svojinski status Komore u slučaju predmetne kupovine obzirom da je osnivač iste Skupština Crne Gore iz čega bi slijedilo da bi vlasnik bila Država Crna Gora, bez obzira što bi predmetna nepokretnost bila kupljena sredstvima ljekara Crne Gore.

S poštovanjem,
Predsjednica dr Žanka Ceriović

REAGOVANJE

24.03.2023. godine

Reagovanje Komisije za etička pitanja i deontologiju Ljekarske komore Crne Gore povodom teksta Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore „CIN-CG: U Crnoj Gori ljekari rade preglede ‘’nevinosti’’ i himenoplastiku, iako je to u više evropskih država zabranjeno: Ravnopravnosti nema dok tradicija krvavih čaršava opstaje“

Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore je na dan 20.marta 2023.godine objavio tekst istraživačkog članka u kom se obrađuje postojanje praksi sprovođenja „pregleda nevinosti“ i himenoplastike u Crnoj Gori. Tekst upućuje na pervazivnost i štetnost ovih zdravstvenih usluga, čime se ukazuje i na značajno kršenje postulata Kodeksa medicinske etike i deontologije Ljekarske komore Crne Gore od strane članova Komore, odnosno ljekara i ljekarki koji ove usluge pružaju.

Praksa „testiranja nevinosti“, odnosno ginekološki pregledi koji se sprovode sa ciljem i uvjerenjem da se tim putem može utvrditi da li je žena ili djevojčica imala vaginalni odnos - mora se obustaviti, na šta su još 2018.godine udruženo pozvale Svjetska zdravstvena organizacija, Kancelarija za ljudska prava Ujedinjenih nacija, i Žene Ujedinjenih nacija. „Testiranje nevinosti“ je bolno, ponižavajuće, i traumatizujuće, a sprovodi se sa ciljem da se procijeni „čast“ ili „moralna podobnost“ žena i djevojčica. Djevojčice i žene se ovim pregledima podvrgavaju pod prinudom i prisilom svoje najbliže okoline, a pod krinkom „dobrih namjera i očuvanja tradicionalnih vrijednosti“. Himenoplastika predstavlja proceduru rekonstrukcije himena, kako bi se osiguralo da žena prokrvari sljedeći put kada bude imala penetrativni seksualni odnos, ne bi li se stekao utisak da nije imala istoriju vaginalnog odnosa. „Testiranje nevinosti“ i himenoplastika, međutim, ne mogu biti primjer niti dobrih namjera niti univerzalnih vrijednosti, s obzirom da predstavljaju jedan od oblika nasilja nad ženama i djevojčicama, odnosno zlostavljanje u ime „časti“. I „testiranje nevinosti“ i himenoplastika su veoma intruzivne i degradirajuće medicinske intervencije, i mogu biti prekursori dogovorenim i prisilnim brakovima, kao i drugim oblicima nasilja i zlostavljanja u porodici ili zajednici, uključujući fizičku i emocionalnu kontrolu žena i djevojčica. Pregledi i intervencije koji se u ove svrhe sprovode su neetični, nenaučni, medicinski nepotrebni i nepouzdani, a povezani su i sa brojnim kratkoročnim i dugoročnim štetnim posljedicama po zdravlje i život ovih pacijentkinja. Ljekari i ljekarke, članovi Ljekarske komore Crne Gore, morali bi biti upoznati sa činjenicom da „nevinost“ nije ni naučni ni medicinski termin, već socijalni, kulturološki i religijski konstrukt, a morali bi znati i da prisustvo ili odsustvo himena ne predstavlja pouzdan indikator istorije vaginalnih odnosa. Ljekari i ljekarke morali bi biti upoznati i sa obiljem istraživanja koja potvrđuju direktnu povezanost „testiranja nevinosti“ i himenoplastike sa devastirajućim efektima na fizičko i mentalno zdravlje i socijalno blagostanje žena i djevojčica. U tekstu Centra za istraživačko novinarstvo navodi se i da su iz Ministarstva zdravlja dobili informaciju da ”nijednim zakonskim propisom iz oblasti zdravstvene zaštite nije propisano sprovođenje ovog pregleda, niti on spada u domen zdravstvene zaštite”, te da su iz tog ministarstva ustvrdili da je “pitanje kršenja ljudskih prava kakvo su pregledi “nevinosti” - “u domenu drugih institucija”. Želimo da istaknemo i da podsjetimo i Ministarstvo zdravlja, ali i sve druge ustanove i građane Crne Gore, da zaštita osnovnih ljudskih prava i prevencija nasilja pripadaju domenu svih institucija, a da ukoliko se radi o kršenju ljudskih prava i nasilju u okviru zdravstvenog sistema Crne Gore, bilo da se radi o javnom ili privatnom zdravstvenom sektoru, onda su takvi incidenti i te kako u domenu i interesa i nadležnosti Ministarstva zdravlja.

Zakon o pravima pacijenata, koji se odnosi na sve one osobe koje u Crnoj Gori ostvaruju zdravstvenu zaštitu kao i na sve subjekte koji zdravstvenu zaštitu pružaju, naglašava da se u ostvarivanju prava utvrđenih ovim zakonom obezbjeđuje poštovanje ljudskog dostojanstva, fizičkog i psihičkog integriteta i zaštita tih prava. Međunarodni kodeks medicinske etike koji donosi Svjetska medicinska asocijacija naglašava i da se ljekari u pružanju zdravstvene zaštite, moraju pridržavati principa pravičnosti a što uključuje i bavljenje nejednakostima koje se odnose na zdravlje i zdravstvenu njegu, determinantama tih nejednakosti, kao i bavljenje kršenjem prava i pacijenata i zdravstvenih radnika. “Pregledi nevinosti”, koji su višestruko i dalekosežno štetni, koji se rade na štetu dostojanstva, fizičkog i psihičkog integriteta pacijentkinja koje su im podvrgnute, kako značajan korpus istraživanja, kao i važeći stavovi krovnih međunarodnih autoriteta poput Svjetske zdravstvene organizacije i Ujedinjenih nacija potvrđuju, i te kako se tiču propisa iz oblasti zdravstvene zaštite i morali bi biti u domenu interesovanja Ministarstva zdravlja.

Kodeks medicinske etike i deontologije Ljekarske komore Crne Gore propisuje da je ljekar u obavezi da se u svom radu pridržava važećih standarda medicinske nauke i etičkih principa. Odluke ljekara moraju da se zasnivaju isključivo na postupcima koji osobi olakšavaju trpljenje i ostvaruju zdravlje, poštujući pri tom prava, slobode, autonomiju i dostojanstvo svake osobe. Profesionalni odnos ljekara prema pacijentu ne smije biti uslovljen bilo kojim neetičkim razlogom. Budući da sprovođenje „testiranja nevinosti“ nema utemeljenja ni u nauci ni u etici, pa predstavlja viktimizaciju i traumatizaciju pacijentkinja i pričinjava im patnju i trpljenje, da narušava prava slobode, autonomiju i dostojanstvo žena i djevojčica, učestvovanje u ovim praksama predstavlja tešku povredu Etičkog kodeksa. Etički kodeks nadalje naglašava da je obaveza ljekara da svoju profesionalnu aktivnost obavljaju savjesno, po pravilima medicinske struke i sa potrebnom pažnjom, u skladu sa načelima medicinske etike i deontologije i načelima čovječnosti, te da se u svom radu vode principima dobročinstva, nanošenja najmanje štete i principima pravičnosti. Baveći se „testiranjem nevinosti“ ljekari i ljekarke krše sve navedene principe.

Ljekar je, u skladu sa Kodeksom, dužan i da u svom djelovanju čuva ugled i dostojanstvo profesije, te da svim svojim sposobnostima čuva plemenitu tradiciju ljekarskog poziva, održavajući visoke standarde stručnog rada i etičnog ponašanja prema pacijentu i njegovim bližnjima, kao i prema zdravim osobama. Međunarodni kodeks medicinske etike nadalje podvlači i da ljekar treba da izbjegava da djeluje na način koji može da oslabi poverenje javnosti u medicinsku profesiju. Kako bi održali to povjerenje, ljekari moraju od sebe i svojih kolega ljekara zahtijevati da se pridržavaju najviših standarda profesionalnog ponašanja, i moraju biti spremni da nadležnim organima prijave ponašanje koje je u suprotnosti sa principima ovog Kodeksa. Učestvovanjem u neetičnim i diskriminatornim praksama nasilja nad ženama, svaki ljekar ili ljekarka koji pružaju usluge „testiranja nevinosti“ i himenoplastike, ne samo da nanose nesagledivu štetu svojim pacijentkinjama i društvu u kome živimo, već značajno narušavaju ugled i dostojanstvo ljekarske profesije i podstiču nepovjerenje pacijenata u zdravstveni sistem i pružaoce usluga u njemu, a što može imati ozbiljne posljedice po zdravlje i život svih građana.

Posjećamo i da je, u skladu sa Kodeksom medicinske etike i deontologije, ljekar u obavljanju svog poziva samostalan i nezavisan, a za svoj rad snosi ličnu odgovornost pred pacijentima i društvom. Ljekar, u skladu sa Kodeksom, ima pravo i da odbije svaki pokušaj pritiska od strane kolega, pacijenata ili drugih lica, ukoliko ti zahtjevi protivurječe principima Etičkog kodeksa, profesionalnim dužnostima ili zakonu. U slučaju da se na ljekara vrši pritisak da postupi protivno svojoj savjesti ili profesionalnom uvjerenju, ima pravo da zatraži pravnu i društvenu podršku obraćanjem Komori i drugim nadležnim institucijama. Svi ljekari i ljekarke koji ne pružaju adekvatan otpor eventualnim pritiscima da postupe suprotno medicinskoj etici i profesionalnim standardima, te u svom radu pružaju usluge „testiranja nevinosti“ i himenoplastike, za svoje postupke treba i da odgovaraju pred nadležnim institucijama i pred društvom. Komisija za etička pitanja i deontologiju i Ljekarska komora, sa druge strane, pružaju punu profesionalnu i pravnu podršku svim onima koji se ovakvim praksama suprotstavljaju.

Međunarodni kodeks medicinske etike Svjetske medicinske asocijacije propisuje da je primarna dužnost ljekara da promoviše zdravlje i blagostanje pacijenata pružanjem kompetentne i saosećajne zdravstvene njege u skladu sa dobrom medicinskom praksom i profesionalnošću. Ovaj međunarodni kodeks takođe naglašava da ljekar ima odgovornost i da doprinese zdravlju i blagostanju populacije koju opslužuje i društva u cjelini, uključujući i buduće generacije. „Testiranje nevinosti“ i himenoplastika štete ne samo zdravlju i blagostanju današnjih, nego i budućih generacija, s obzirom da osnažuju socio-kulturološke norme koje podržavaju nejednakost žena, uključujući stereotipne i diskriminatorne stavove o moralu i seksualnosti žena, i imaju za cilj uspostavljanje i održavanje kontrolisanja žena i djevojčica. „Testiranje nevinosti“ je višestruko štetno i predstavlja kršenje osnovnih ljudskih prava koja su zagarantovana kako Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima Ujedinjenih Nacija, tako i Ustavom Crne Gore - pravo na zaštitu od diskriminacije na osnovu pola, pravo na život, slobodu i sigurnost, osobe, pravo na zaštitu od okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja, pravo na najviši dostupan nivo zdravstvenih usluga, a krši i prava djeteta, ako se radi o maloljetnoj djevojčici. U skladu sa Međunarodnim kodeksom medicinske etike, ljekar nikada ne smije učestvovati u djelima mučenja ili drugim okrutnim, nehumanim ili ponižavajućim postupcima i kazama, niti ih omogućavati.

Komisija za etička pitanja i deontologiju Ljekarske komore Crne Gore najstožije osuđuje prakse „pregleda nevinosti“ i himenoplastike, upozorava sve članove Ljekarkse komore da su ovakve prakse duboko suprotne etičkim i stučnim načelima, da predstavljaju tešku povredu Kodeksa medicinske etike i deontologije Ljekarske komore Crne Gore, kao i tešku povredu ljudskih prava pacijentkinja koje su ovim intervencijama podvrgnute, te poziva sve one koji su imali iskustvo ovih intervencja da iste prijave Ljekarskoj komori i drugim nadležnim institucijama, kako bi se prava svih građanki zaštitila, a štetne prakse i njihovi praktikanti sankcionisali u skladu sa zakonom, domaćim i međunarodnim etičkim i pravnim standardima.

Komisija za etička pitanja i deontologiju

Ljekarske komore Crne Gore

Predsjednica
Dr Tea Dakić, mr sc.bioet. s.r.

Za dobro jutro

23.03.2023. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST:

22.03.2023. godine

Ljekarska komora Crne Gore (u daljem tekstu: Komora) obavještava sve kolege da je povodom promjena u iznosu nadoknade za odvojeni život specijalizantima koji su upućeni na edukaciju (specijalizaciju) unutar Crne Gore Predsjednica Komore u više navrata ukazivala Ministarstvu zdravlja na štetu koja je navedenim učinjena mladim ljekarima tj. zdravstvenom siustemu Crne Gore. Takođe i Komisija za mlade ljekare je ostvarila kontakt sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore. U odnosu na navedeno, od strane Ministarstva smo obaviješteni da je navedena promjena u iznosu nadoknade nastala usljed usklađivanja sa Zakonom o zaradama u javnom sektoru. Komisija za mlade ljekare je uputila predlog za rješavanje navedenog problema, a po dobijanju odgovora od Ministarstva, Komora će obavijestiti članstvo o istome. U vezi sa obraćanjem specijalizanata Portalu RTCG objavljen je novinarski tekst koji možete pročitati ovdje
U nastavku članstvu Komore se stavlja na uvid jedan dio korespodencije …

images
images
images
images
images

Gjonaj:

18.03.2023. godine

Odlukom o smjeni Cerović šalje se loša poruka svima koji dobronamjerno i objektivno upućuju kritike

Smatramo da takve odluke Ministarstva, mogu imati negativan uticaj na buduće generacije ljekara koji planiraju da daju doprinos našem zdravstvenom sistemu, na način što se stiče utisak da će oni koji javno iznesu svoje stavove i sugestije, a koje nisu po volji vladajućih struktura, biti potisnuti i sankcionisani"

Rajmond Gjonaj, student povjerenik Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore (UCG) saopštio je danas da se odlukom Ministarstva zdravlja o smjeni zamjenice direktora Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), dr Žanke Cerović, šalje loša poruka svima onima koji dobronamjerno i objektivno upućuju kritike u cilju poboljšanja uslova rada ljekara kao i zdravstene zaštite stanovništva.

Cerović je smijenjena sa pozicije pomoćnice direktora KCCG, a iz Ministarstva zdravlja su saopštili da su prilikom prvih kontrola tog resora sa Upravom za inspekcijske poslove utvrđene broje nepravilnosti, koje se odnose na obavljanje djelatnosti za koje nije izdato rješenje Ministarstva zdravlja.

"Smatramo da takve odluke Ministarstva, mogu imati negativan uticaj na buduće generacije ljekara koji planiraju da daju doprinos našem zdravstvenom sistemu, na način što se stiče utisak da će oni koji javno iznesu svoje stavove i sugestije, a koje nisu po volji vladajućih struktura, biti potisnuti i sankcionisani. Time se nastavlja dugogodišnja praksa zastrašivanja medicinskog kadra, koji je, istini radi, ionako u deficitu. Nažalost, svjedoci smo da se taj kadrovski deficit iz godine u godinu produbljuje, a sličnim potezima, proces zadržavanja istog se odvija u pogrešnom pravcu", istakao je Gjonaj u saopštenju.

On je dodao da "duboko zabrinjava činjenica da, već dugi niz godina, takve odluke na neki način ulivaju strah kod ljudi, koji će prihvatiti činjenično stanje, kako ne bi imali posljedica u karijeri, što je vrlo izraženo u našem društvu, posebno od onog dana kada je politika na predatorski način ušla u medicinu".

"Kao rezultat toga, pitam se, da li ja i moje drage koleginice i kolege koji smo pred završetak studija, treba da budemo poslušni i "podobni" kako bi imali svijetlu budućnost u našem zdravstvenom sistemu ili treba da maksimalizujemo napore za bolje uslove i zrelije društvo, a pritom konstantno živimo u strahu da se nekome ne zamjerimo u početku karijere?", poručio je Gjonaj.

Izvor

VIJESTI

18.03.2023. godine

Poštovane koleginice i kolege, uvaženi građani Crne Gore,

U obavezi sam da Vas obavijestim da je jedina moja „ krivica“ to što je Ljekarska komora Crne Gore i ja kao predsjednica Ljekarske komore vrlo konstruktivno kritikovala novi nacrt Zakona o zdravstvenoj zaštiti sa primjedbama i prijedlozima koji su isključivo interes i zdravstvenih radnika i pacijenata u cilju zaštite njihove slobode u segmentu pružanja i dobijanja zdravstvene zaštite. Nedobronamjerni pokušaj Ministarstva zdravlja da napravi raskol između zdravstvenih radnika i pacijenata doveo bi do ozbiljnog narušavanja cjelokupnog zdravstvenog sistema u čemu bi bili gubitnici svi mi zajedno.

Zahvaljujem se na na bezrezervnoj podršci brojnim ljekarima Crne Gore i ljekarima država iz okruženja, građanima Crne Gore, a posebno studentima medicine koji žele da ostanu u svojoj domovini.

Predsjednica Ljekarske komore Crne Gore

Dr Žanka Cerović

VIJESTI

18.03.2023. godine

"Smijenjena sam zbog kritike Nacrta zakona o zdravstvenoj zaštiti"

Smjena sa mjesta pomoćnice direktora Kliničkog centra Crne Gore uslijedila je isključivo zbog toga što sam kritikovala Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti, jer nijesam jedini ljekar koji pored javne, radi i u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, rekla je za Portal RTCG dr Žanka Cerović, specijalista radiologije

Ministarstvo zdravlja danas je saopštilo da je Cerović obavljala dopunski rad bez saglasnosti direktora, čime je, navode, u skladu sa članom 98 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, počinila težu povredu radne obaveze. Prema tom nacrtu, zdravstveni radnici i saradnici, zaposleni sa punim radnim vremenom u ustanovi čiji je osnivač država, odnosno opština, ne mogu da obavljaju dopunski rad. Izuzetno, dopunski rad se može obavljati uz pisanu saglasnost direktora u toj ili drugoj zdravstvenoj ustanovi, ali isključivo u onima čiji je osnivač država, odnosno opština i u obrazovnoj ustanovi u ukupnom trajanju do jedne polovine punog radnog vremena. Cerović je za naš Portal rekla da će od svih ljekara koji su nastavili da rade u privatnim zdravstvenim ustanovama, samo njih petoro da odgovaraju pred disciplinkom komisijom. "Nacrt zakona je jako loš, ja sam ga kritikovala i to je i razlog ove akcije Ministarstva. Tačno je da su ciljano došli u kontrolu u PZU gdje sam radila oko 15 godina i uvijek uredno imala dozvolu za rad. Ova dozvola inače vazi šest mjeseci i treba je obnoviti. Ministarstvo je "naredilo" da se više dozvole ne izdaju, tako da ni ja ni ostale kolege nijesmo mogli da je dobijemo", pojasnila je Cerović. Kaže da je prestala da radi iz tog razloga i inspekcija koju je angažovalo Ministarstvo zdravlja, nije je ni našla u ambulanti za vrijeme kontrole, već su listali protokole i našli pacijente koje je ranije pregledala. "Bez obzira na objašnjenje vlasnika ordinacije da me povremeno pozove za svoje prijatelje i rođake jer vjeruje mojim nalazima, usledile su kazne i sankcije. Žao mi je što su kao kolateralna šteta stradali i moji kolege, koje su zatekli da rade privatno. Žao mi je što se u današnje vrijeme sankcioniše krajnje dobronamjerna i konstruktivna kritika", istakla je Cerović. Naša sagovornica, koja je i predsjednica Ljekarske komore navodi da ljekari smatraju da im se uzima sloboda da u svoje slobodno vrijeme rade, a i sloboda pacijenta da izaberu ljekara koji će da ih lječi i to u vrijeme koje njima odgovara. "Suština je da ljekari uglavnom rade bez dozvole, a samo zbog represivnog odnosa Ministarstva zdravlja", zaključuje Cerović. Iz Ministarstva su rekli danas da su u kordinaciji sa Upravom za inspekcijske poslove, počeli akciju kontrolisanja zdravstvenih ustanova na svim nivoima

“Prilikom prvih kontrola, utvrđene su broje nepravilnosti, koje se odnose na obavljanje djelatnosti za koje nije izdato rješenje Ministarstva zdravlja, zatim dopunski rad ljekara bez saglasnosti direktora matične ustanove, kao i izdavanje bez recepta ljekova čiji je režim izdavanja na recept”, naveli su u saopštenju.

Izvor

POBJEDA

17.03.2023. godine

Saopštenje predsjednice Ljekarske komore

Ministarstvo zdravlja smijenilo dr Žanku Cerović sa mjesta pomoćnice direktora KCCG jer nije imala saglasnost za dopunski rad, ona poručila da ne osjeća krivicu

Cerović: Rade svi ljekari, liste čekanja ne mogu biti ograničavajući faktor

Ministarstvo zdravlja je u ponedjeljak u 18 sati poslalo Inspekciju u privatnu kliniku gdje sam radila. Tu su našli četiri doktora bez saglasnosti i oni su novčano kažnjeni. Iako im je vlasnik rekao da više tu ne radim našli su neke pacijente koje sam pregledala i poslije 34 godine staža i nijednog prekršaja poslali me na Disciplinsku komisiju i smijenili – kazala je Pobjedi dr Cerović, koja je juče na sajtu Ljekarske komore upozorila ostale doktore na Inspekciju

Žanka Cerović smijenjena je juče sa mjesta pomoćnice direktora Kliničkog centra zbog, kako su saopštili iz Ministarstva zdravlja, dopunskog rada kod privatnika bez saglasnosti menadžmenta KCCG.

Iz ovog Vladinog resora ističu da su, u koordinaciji sa Upravom za inspekcijske poslove, počeli akciju kontrolisanja zdravstvenih ustanova na svim nivoima

Kontrole

Prilikom prvih kontrola, utvrđene su brojne nepravilnosti, koje se odnose na obavljanje djelatnosti za koje nije izdato rješenje Ministarstva zdravlja, zatim dopunski rad ljekara bez saglasnosti direktora matične ustanove, kao i izdavanje bez recepta ljekova čiji je režim izdavanja na recept – naveli su, između ostalog, u saopštenju

Cerović, koja je i predsjednica Ljekarske komore, za Pobjedu je potvrdila da joj je potrebna dozvola za dopunski rad od strane menadžmenata Kliničkog centra istekla u avgustu i da nije mogla da je produži zbog naredbe Ministarstva zdravlja da okosnica za dobijanje saglasnosti bude lista čekanja

Ona kaže da ne osjeća krivicu, te da je odluka o njenoj smjeni, između ostalog, i rezultat kritike na Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Cerović je saopštila i da je privatno od avgusta kada joj je istekla saglasnost radila samo povremeno, te da je u prošli petak vlasniku privatne klinike rekla da neće više dolaziti.

Ministarstvo zdravlja je u ponedjeljak u 18 sati poslalo Inspekciju u tu kliniku gdje su našli četiri doktora bez saglasnosti i oni su novčano kažnjeni, Iako im je vlasnik rekao da više tu ne radim našli su neke pacijente koje sam pregledala i poslije 34 godine staža i nijednog prekršaja za sve godine poslali me na Disciplinsku komisiju i smijenili – kazala je dr Cerović.

Saglasnost za dopunski rad, kako je objasnila, dobija se od menadžmenta ustanova za period od šest mjeseci, te se nakon toga mora obnoviti. Međutim, prema njenim riječima, nova naredba to je onemogućila većini ljekara.

U pravilniku koji je donešen 2017. godine uslovi za dobijanje saglasnosti za dopunski rad bili su profesionalan odnos, stručnost poštovanje radnih obaveza i radnog vremena sve dok Ministarstvo zdravlja nije donijelo naređenje da liste čekanja budu okosnica zabrane broj jedan - kazala je dr Cerović, poručivši da odlazak ljekara kod privatnika nikako ne može da utiče na liste čekanja.

U Ljekarskoj komori, kako je naglasila, rade sve kako bi korigovali ovu naredbu. Cerović objašnjava da je lista čekanja samo nešto što definiše kada neki pacijent treba da dođe na pregled.

Dakle, lista čekanja ne može biti ograničavajući faktor - poručuje dr Cerović

Ona je naglasila i da svi ljekari pa i oni koji nemaju saglasnost rade u privatnim ustanovama jer smatraju da su nezakonito ograničeni ne svojom krivicom.

Upozorenje ljekarima

Cerović je juče na sajtu Komore objavila saopštenje u kojem upozorava ljekare od svakodnevnog inspekcijskog nadzora Zdravstvene inspekcije koja postupa po nalogu Ministarstva zdravlja nad privatnim zdravstvenim ustanovama.

Vaš rad u privatnim zdravstvenim ustanovama bez saglasnosti poslodavca biće strogo kažnjeni kako novčano tako i pokretanjem disciplinskog postupka što je neprimjeren odnos prema ljekarina Crne Gore - poručuje ona u obraćanju ljekarima.

Jedini opravdani razlog da se onemogući ljekaru da radi u svom slobodnom vremenu u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, kako dodaje, bila bi dokazana nestručnost i neispunjavanje radnih obaveza

Ljekarska komora u više navrata reagovala je kroz dopise i neposredne razgovore, ali nažalost, piše Cerović, sve pomenuto je bilo ignorisano od strane Ministarstva zdravlja.

Izvor

SAOPŠTENJE

17.03.2023. godine

Saopštenje predsjednice Ljekarske komore

images

DOPIS

17.03.2023. godine

Zajednički dopis Ljekarske i Stomatološke komore

images
images

OBAVJEŠTENJE

15.03.2023. godine

Dana 17.3.2023. godine (petak) Ljekarska komora Crne Gore neće raditi zbog održavanja sjednice Skupštine Ljekarske komore Crne Gore.

Stručna služba Ljekarske komore Crne Gore

SAOPŠTENJE

07.03.2023. godine

Ljekarska Komora Crne Gore (u daljem tekstu: Komora) poziva sve svoje članove da u roku od sedam dana dostave svoje sugestije, primjedbe i prijedloge, na e-mail info@ljekarskakomora.me, u vezi sa dopunjenim prijedlogom Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je dana 3.3.2023. godine objavljen na internet stranici Komore.

Ukazujemo da je dopunjeni prijedlog Zakona o zdravstvenoj zaštiti i pored ranijeg traženja od Ministarstva zdravlja dostavljen Komori tek dana 3.3.2023. godine kada je i objavljen na internet stranici Komore.

OBAVJEŠTENJE

03.03.2023. godine

Svim članovima Ljekarske komore Crne Gore daje se na uvid prijedlog Zakona o zdravstvenoj zaštiti PREDLOG ZAKONA