loading

STALNE KOMISIJE LJEKARSKE KOMORE CRNE GORE

1. Komisija za etička pitanja i deontologiju,

2. Komisija za kontinuiranu edukaciju,

3. Komisija za stručna pitanja,

4. Komisija za tradicionalnu i alternativnu medicinu,

5. Komisija za rad privatnih zdravstvenih ustanova,

6. Komisija za uništavanje faksimila.

Komisija bira i razrješava Izvršni odbor. Članovi Komisije se biraju iz reda članova Komore, a po potrebi i stručnih lica koji nijesu članovi Komore. Stalne Komisije čine predsjednik, zamjenik predsjednika i 5 ( pet ) članova. Rad Komisije uređen je Poslovnikom o radu.