loading

IZDAVANJE DUPLIKATA LICENCE / PRIVREMENE LICENCE ZA RAD

Doktor medicine je dužan da u slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja ili uništenja licence/privremene licence za rad podnese Komori zahtjev za izdavanje duplikata licence.

Zahtjev se podnosi Komori u roku od 3 ( tri ) dana od dana saznanja za gubitak odnosno otuđenje.

Uz zahtjev za izdavanje duplikata podnosi se i potvrda „Službenog lista Crne Gore“ da su licenca/privremena licenca za rad objavljeni nevažećim.

U slučaju naknadnog pronalaska izgubljene ili otuđene licence/privremene licence za rad, član Komore je dužan da istu preda Komori.

Član Komore čija je licenca/privremena licenca za rad oštećena ili uništena dužan je da podnese zahtjev za izdavanje duplikata licence/privremene licence za rad u roku od 3 dana od dana saznanja za oštećenje ili uništenje.

Član Komore dužan je da oštećenu licencu/privremenu licencu preda Komori.

Duplikat licence/privremene licence za rad izdaje se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Obrazac zahtjeva za izdavanje duplikata licence / privremene licence za rad

Pravilnk o izdavanju duplikata i zamjeni licence/privremene licence za rad, faksimila i članske karte