loading

Obavještenje o stručnim skupovima

# Naziv Opis Organizator Datum od Datum do
1 Sinergija medicine i stomatologije. Drugi oblici stručnog usavršavanja Asocijacija stomatologa Crne Gore 25.04.2024 25.04.2024
2 V Regionalni respiratorni kongres sa međunarodnim učešćem. Drugi oblici stručnog usavršavanja Respiratorno udruženje Crne Gore 18.04.2024 21.04.2024
3 Urgentna stanja u grudnoj hirurgiji -savremeno liječenje. Drugi oblici stručnog usavršavanja Udruženje hirurga Crne Gore 12.04.2024 12.04.2024
4 Mineralizovana tkiva – metabolizam, biomarkeri, kliničke implikacije. Drugi oblici stručnog usavršavanja NVO Crnogorsko društvo kliničke hemije i laboratorijske medicine 31.03.2024 31.03.2024
5 XI godišnja Medikal konferencija Drugi oblici stručnog usavršavanja Medical DOO 28.03.2024 31.03.2024
6 Ljubičasti dan. Drugi oblici stručnog usavršavanja IBD/KCCG 26.03.2024 26.03.2024
7 Apiksaban u prevenciji i terapiji tromboembolijskih komplikacija. Stručni sastanak Hemofarm 22.03.2024 22.03.2024
8 Practical approach to thyroid nodules and thyroid cancer. Drugi oblici stručnog usavršavanja Udruženje endokrinologa Crne Gore 15.03.2024 15.03.2024
9 Hipertenzija i dijabetes „tihe ubice“. Stručni sastanak Krka DD Novo Mesto, predstavništvo Podgorica 13.03.2024 13.03.2024
10 Internistički simpozijum – oblast endokrinologije, gastroenterologije i nefrologije. Drugi oblici stručnog usavršavanja Medical DOO 02.03.2024 02.03.2024
11 LLL KURS- Nutritivna potpora u onkoloških bolesnika. Drugi oblici stručnog usavršavanja NUTRICIA, NUPENS 23.02.2024 23.02.2024
12 Kongres neurologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Drugi oblici stručnog usavršavanja Udruženje neurologa Crne Gore i Crnogorsko udruženje za moždani udar 22.02.2024 25.02.2024
13 Epilepsija je više od napada. Stručni sastanak Udruženje pedijatara Crne Gore 15.02.2024 15.02.2024
14 Savremeni pristupi u terapiji DMT2. Stručni sastanak Medical DOO 13.02.2024 13.02.2024
15 Savremeni pristupi u terapiji hemoroidalne i hronične venske bolesti. Stručni sastanak Medical DOO 07.02.2024 07.02.2024
16 Anemije – uticaj i mjesto lipozomalnog gvozđa u terapiji . Stručni sastanak Alkaloid 07.02.2024 07.02.2024
17 Predavanja iz laboratorijske dijagnostike. Stručni sastanak NVO Crnogorsko društvo kliničke biohemije i laboratorijske medicine 03.02.2024 07.12.2024
18 Terapija bola. Stručni sastanak Pharma Swiss Montenegro d. s. d. u Podgorici 31.01.2024 31.01.2024
19 Ultrasound Guided Botulinum Toxin - A Injection in the Management of Spasticity. Domaći kurs II kategorije Romatem 27.01.2024 28.01.2024
20 Predavanja iz laboratorijske dijagnostike. Stručni sastanci Crnogorsko društvo kliničke hemije i laboratorijske medicine i Centar za kliničko laboratorijsku dijagnostiku Kliničkog centra Crne Gore 01.01.2024 31.12.2024
21 Vrijednost i uloga lijeka nirmatrelvir, ritonavir u liječenju pacijenata oboljelih od COVID-19 i sekundarne infekcije. Stručni sastanak Farmegra 20.12.2023 20.12.2023
22 Polno prenosive infekcije u ordinaciji izabranog doktora za žene i PCO sindrom kod adolescenata. Drugi oblici stručnog usavršavanja Dom zdravlja Podgorica i Ministarstvo zdravlja 15.12.2023 15.12.2023
23 Karcinom dojke. Stručni sastanak Medical d. o. o. 13.12.2023 13.12.2023
24 Evaluacija pacijenata sa simptomima rektalnog krvarenja u ambulanti izabranog doktora. Drugi oblici stručnog usavršavanja Dom zdravlja Podgorica i Ministarstvo zdravlja 05.12.2023 07.12.2023
25 Karakteristike, kontraindikacije, bezbjednost vakcina. Domaći kurs I kategorije IJZCG 01.12.2023 30.12.2023
26 Baby Friendly Hospital Initiative. Drugi vidovi edukacije KCCG 01.12.2023 31.12.2024
27 Pneumokokne infekcije - izazovi i perspektive. Stručni sastanak Udruženje pedijatara Crne Gore 30.11.2023 30.11.2023
28 Savremen pristup u liječenju anemija u ambulanti izabranog doktora. Drugi oblici stručnog usavršavanja Dom zdravlja Podgorica i Ministarstvo zdravlja 30.11.2023 04.12.2023
29 Savremeni pristup u liječenju pacijenata sa astmom. Drugi oblici stručnog usavršavanja Dom zdravlja Podgorica i Ministarstvo zdravlja 30.11.2023 04.12.2023
30 Upoznavanje sa indikatorima kvaliteta rada u zdravstvenoj ustanovi na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Drugi oblici stručnog usavršavanja Dom zdravlja Podgorica 27.11.2023 29.11.2023
31 Najčešće greške u vođenju medicinske dokumentacije. Drugi oblici stručnog usavršavanja Dom zdravlja Podgorica i Ministarstvo zdravlja 27.11.2023 29.11.2023
32 Napredni seminar za polno prenosive infekcije i HIV. Domaći kurs II kategorije IJZCG 23.11.2023 24.11.2023
33 Novine u sistemskim bolestima vezivnog tkiva. Seminar Udruženje reumatologa Crne Gore 17.11.2023 18.11.2023
34 Dijabetičar centralna figura zdravstvene zaštite. Drugi oblici stručnog usavršavanja. Medical d. o. o. 11.11.2023 11.11.2023
35 Laparoskopija u herniologiji. Domaći kurs II kategorije Udruženje hirurga Crne Gore 10.11.2023 11.11.2023
36 Opstipacija-izazovi i rešenja. Stručni sastanak Pharma Swiss Montenegro 10.11.2023 10.11.2023
37 Unapređenje znanja i vjestina u prevenciji, pracenju i dijagnostici bolničkih infekcija. Drugi oblici stručnog usavršavanja. IJZCG 10.11.2023 10.11.2023
38 Novi trendovi u prevenciji i dijagnostici karcinoma dojke. Stručni sastanak JZU Dom zdravlja Budva 04.11.2023 04.11.2023
39 Psorijaza je sistemska inflamatorna bolest. Webinar Medical d. o. o. 31.10.2023 31.10.2023
40 Ultrazvučna dijagnostika kukova kod djece. Domaći kurs II kategorije SmartMed 1 28.10.2023 28.10.2023
41 Jačanje kapaciteta u testiranju osjetljivosti bakterija na antimikrobne lijekove i dijagnostikovanju mehanizama rezistencije kod bakterija. Domaći kurs II kategorije IJZCG 27.10.2023 28.10.2023
42 Osmi simpozijum otorinolaringologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Drugi oblici stručnog usavršavanja Udruženje otorinolaringologa Crne Gore 26.10.2023 28.10.2023
43 Savremena dijagnostika i liječenje hroničnih virusnih hepatitisa. Webinar Medical d. o. o. 24.10.2023 24.10.2023
44 Program HPV vakcinacije u Crnoj Gori. Stručni sastanak IJZCG 20.10.2023 01.11.2023
45 Prva pomoć i KPCR. Domaći kurs II kategorije JZU Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota 18.10.2023 31.10.2023
46 Kongres anesteziologa Međunarodni kongres Društvo anesteziologa i intenzivista Crne Gore 13.10.2023 15.10.2023
47 Globalna studija tereta bolesti 2019 - utvrđivanje prioriteta za promociju zdravlja. Stručni sastanak IJZCG 11.10.2023 11.10.2023
48 Publikovanje naučnog rada. Domaći kurs II kategorije IJZCG 10.10.2023 11.10.2023
49 Ljudski resursi u sistemu zdravstvene zaštite – izazovi u post COVID-19 periodu. Drugi oblici stručnog usavršavanja. IJZCG 10.10.2023 10.10.2023
50 AROME. Drugi oblici stručnog usavršavanja Novi Astakos 04.10.2023 07.10.2023
51 IX sajam medicine. Drugi oblici stručnog usavršavanja Medical d. o. o. 29.09.2023 01.10.2023
52 XXX Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation Međunarodni kongres Crnogorsko društvo kliničke hemije i lab. medicine 27.09.2023 30.09.2023
53 Zdrava porodica, zdravo društvo. Drugi oblici stručnog usavršavanja Osmi red 23.09.2023 24.09.2023
54 Online edukacija o preporukama za vakcinaciju novouvedenim kombinovanim vakcinama iz Kalendara obavezne imunizacije. Webinar IJZCG 20.09.2023 20.10.2023
55 Značaj higijensko-sanitarnih mjera u prevenciji intrahospitalnih infekcija; izazov i značaj nadzora bolničkih infekcija uz važnost poznavanja i razumijevanja pravne legislative. Stručni sastanak IJZCG 20.09.2023 20.10.2023
56 Nova saznanja i mogućnosti pri liječenju pedijatrijske populacije. Stručni sastanak Osmi red 11.09.2023 11.09.2023
57 12. Edukativni kamp o dijabetesu Edukacija edukatora uz pacijente Ostali vidovi edukacije Plavi krug Bar 31.08.2023 03.09.2023
58 Prevencija i rano otkrivanje malignih bolesti Stručni sastanak IJZCG 30.06.2023 30.06.2023
59 Jačanje kapaciteta u dijagnostici i pravilnoj upotrebi antibiotika u bolnicama - II dio. Kurs II kategorije IJZCG 28.06.2023 28.06.2023
60 Iritabilni crijevni sindrom Stručni sastanak Pharma Swiss Montenegro 19.06.2023 19.06.2023
61 National HPV Primary Screening Program. Stručni sastanak Osmi red 15.06.2023 15.06.2023
62 National HPV Primary Screening Program Stručni skup Osmi red 15.06.2023 15.06.2023
63 Izazovi i rješenja u dijagnostici i liječenju srčane slabosti. Webinar Medical d. o. o. 14.06.2023 14.06.2023
64 Upotreba brzog molekularnog ID Now analizatora‚. Stručni skup Osmi red 13.06.2023 13.06.2023
65 Prvi kongres gastroenterohepatologa Crne Gore Međunarodni kongres Udruženje gastroenterohepatologa Crne Gore 09.06.2023 11.06.2023
66 V kongres dermatovenerologa Crne Gore Domaći kongres sa međunarodnim učešćem Udruženje dermatovenerologa Crne Gore 08.06.2023 11.06.2023
67 Osnovni principi kreiranja i validacije mjernih instrumenata Domaći kurs I kategorije IJZCG 07.06.2023 09.06.2023
68 Simpozijum o tireoidei i trudnoći sa međunarodnim učešćem Drugi oblici stručnog usavršavanja KCCG, Medicisnki fakultet Podgorica 02.06.2023 02.06.2023
69 Registar akutnog koronarnog sindroma i registar šećerne bolesti. Stručni sastanak IJZCG 01.06.2023 01.06.2023
70 X Medical konferencija Drugi oblici stručnog usavršavanja Medical d. o. o. 01.06.2023 04.06.2023
71 Savremeni pristupi u terapiji DMT 2 Stručni sastanak Glosarij 30.05.2023 30.05.2023
72 Endokrinološka radionica Stručni sastanak Medical d. o. o. 27.05.2023 27.05.2023
73 Kongres preventivne pedijatrije sa međunarodnim učešćem Drugi oblici stručnog usavršavanja Asocijacija za preventivnu pedijatriju 26.05.2023 28.05.2023
74 Kolorektalni karcinom-vrijeme je ključno Stručni sastanak Amicus Pharma Montenegro 18.05.2023 18.05.2023
75 Oftalmološki sastanak Stručni sastanak-6 termina Medical d. o. o. 17.05.2023 17.05.2023
76 Kreiranje programa promocije zdravlja zasnovanih na dokazima Domaći kurs II kategorije IJZCG 17.05.2023 17.05.2023
77 Metode zdravstveno-vaspitnih intervencija sa aspekta javnog zdravlja Domaći kurs II kategorije IJZCG 16.05.2023 16.05.2023
78 Onkološki dani 2023 - U korak sa inovacijama. Drugi oblici stručnog usavršavanja Hoffmann-La Roche Ltd 05.05.2023 07.05.2023
79 VI KONGRES UDRUŽENJA FIZIJATARA CRNE GORE Domaći kongres sa međunarodnim učešćem Udruženje fizijatara Crne Gore 04.05.2023 07.05.2023
80 Nacionalna konferencija o imunizacijama. Drugi oblici stručnog usavršavanja IJZCG 27.04.2023 29.04.2023
81 Spondiloartritisi - šta su, dijagnostika i terapija e-learning Medical d. o. o. 25.04.2023 25.04.2023
82 Metabolička barijatrijska hirurgija i primjena medicinske nutritivne terapije Drugi oblici stručnog usavršavanja IJZCG 20.04.2023 20.04.2023
83 Sluh djeteta, dijagnostika, terapija. Drugi oblici stručnog usavršavanja Udruženje otorinolaringologa Crne Gore 14.04.2023 15.04.2023
84 Moderean pristup liječenju hipertenzije fiksno doznim kombinacijama Stručni sastanak DSD KRKA d. d. Novo Mesto 13.04.2023 13.04.2023
85 Sastanak udruženja ginekologa i akušera Crne Gore Stručni sastanak Udruženje ginekologa i akušera Crne Gore 07.04.2023 07.04.2023
86 Diosmin u terapiji Stručni sastanak Pharma Swiss Montenegro d. s. d. 05.04.2023 05.04.2023
87 Innovating in MS together Stručni sastanak Novartis Pharma 31.03.2023 31.03.2023
88 Put pacijenta sa karcinomom dojke od dijagnoze do terapije i rano prepoznavanje poremećaja mentalnog zdravlja kod onkoloških pacijenata 3 Stručni sastanak Farmegra d. o. o. 31.03.2023 31.03.2023
89 Poremećaji iz spektra autizma - 80 godina od Kanera. Drugi oblici stručnog usavršavanja Centar za autizam, IBD, KCCG 31.03.2023 31.03.2023
90 Put pacijenta sa karcinomom dojke od dijagnoze do terapije i rano prepoznavanje poremećaja mentalnog zdravlja kod onkoloških pacijenata 2 Stručni sastanak Farmegra d. o. o. 24.03.2023 24.03.2023
91 Put pacijenta sa karcinomom dojke od dijagnoze do terapije i rano prepoznavanje poremećaja mentalnog zdravlja kod onkoloških pacijenata Stručni sastanak Farmegra d. o. o. 17.03.2023 17.03.2023
92 Da li smo postigli terapijski cilj? Stručni sastanak Amicus Pharma 09.03.2023 09.03.2023
93 Obuka o ljudskim pravima za pružaoce usluga u vandrednim situacijama, sa fokusom na prava i potrebe zajednica u riziku od socijalne isključenosti Domaći seminar Juventas 27.02.2023 28.02.2023
94 LLL kurs - oralna i enteralna klinička ishrana Seminar II kategorije NUTRICIA-NUPENS 24.02.2023 24.02.2023
95 Unapređenje rada medicinskih laboratorija Seminar II kategorije Crnogorsko društvo kliničke hem. i lab. medicine 04.02.2023 04.02.2023
96 Antipsihotici i kognicija Stručni sastanak Udruženje psihijatara CG 30.01.2023 30.01.2023
97 Diabetes mellitus u ambulanti izabranog doktora Seminar II kategorije Dom zdravlja Podgorica i Ministarstvo zdravlja 26.12.2022 30.12.2022
98 Racionalna upotreba antibiotika u primarnoj zdavstvenoj zaštiti Seminar II kategorije Dom zdravlja Podgorica i Ministarstvo zdravlja 19.12.2022 23.12.2022
99 Savremeni dijagnostički pristup u onkologiji Stručni sastanak LIV Hospital / Poliklinika Konzilijum 18.12.2022 18.12.2022
100 Enteralna i parenteralna ishrana Stručni sastanak DAICG 17.12.2022 17.12.2022
101 Kardiološko-endokrinološki skup Stručni sastanak Medical d. o. o. 13.12.2022 13.12.2022
102 Ultrazvučna dijagnostika kukova kod djece Domaći kurs II kategorije Smart Med 1 10.12.2022 10.12.2022
103 Važnost fizikalne terapije u liječenju SMA Stručni sastanak Hoffmann La Roche 07.12.2022 07.12.2022
104 Komunikacija u ambulanti porodičnog doktora Seminar II kategorije DZ/MZ 05.12.2022 12.12.2022
105 Karakteristike, kontraindikacije, bezbjednost vakcina i komunikacija Domaći kurs I kategorije IJZCG 01.12.2022 30.12.2022
106 Jačanje kapaciteta u dijagnostici i pravilnoj upotrebi antibiotika u bolnicama Domaći kurs II kategorije sa međunarodnim učešćem IJZCG 29.11.2022 29.11.2022
107 Značaj nadzora infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom Domaći kurs II kategorije sa međunarodnim učešćem IJZCG 28.11.2022 28.11.2022
108 Kardiopulmonalna reanimacija Domaći kurs II kategorije DZ Podgorica i MZ 28.11.2022 02.12.2022
109 Značaj suplementacije kod gastroenteroloških stanja. stručni sastanak Max-Medica 25.11.2022 25.11.2022
110 Bazalni insulinski analozi u terapiji dijabetesa Stručni sastanak Amicus Pharma 24.11.2022 24.11.2022
111 UJEDINJENI PROTIV OTPORNOSTI BAKTERIJA NA ANTIBIOTIKE Drugi vidovi edukacije IJZCG 22.11.2022 22.11.2022
112 Hipertenzija Domaći kurs II kategorije Dom zdravlja Podgorica i Ministarstvo zdravlja 21.11.2022 25.12.2022
113 Medical endokrinološka radionica za izabrane ljekare iz primorskih gradova i Cetinja Stručni sastanak Medical d. o. o. 19.11.2022 19.11.2022
114 Izazovi u pedijatrijskoj medicini Ostali vidovi edukacije Institut za bolesti djece 18.11.2022 19.11.2022
115 Kontrola i prevencija obolijevanja od legionarske bolesti, legioneloza povezana sa putovanjem i odgovor javnog zdravlja Stručni sastanak IJZCG 17.11.2022 15.12.2022
116 Rapidex kao rješenje za simptome gripa i prehlade'. webinar Pharma Swis Montenegro 09.11.2022 09.11.2022
117 Način plaćanja u porodičnoj medicini i njihova implikacija na rad Međunarodni kurs II kategorije. DZ Podgorica i Ministarstvo zdravlja 07.11.2022 11.11.2022
118 Dojenje i ishrana male djece od 0-24 mjeseca starosti domaći kurs I kategorije Dom zdravlja Podgorica 02.11.2022 04.11.2022
119 Naučno istraživački rad, od ideje do realizacije i poređenja naučnih i javno zdrastvenih projekata. seminar IJZCG 31.10.2022 04.11.2022
120 Trodimenzionalni tretman idiopatskih skolioza prema Rigo konceptu- BSPTS seminar Udruženje fizijatara Crne Gore 28.10.2022 29.10.2022
121 Izazovi kod onkoloških pacijenata – od dijagnoze do terapije. webinar Pontera Pharma Solutions 26.10.2022 26.10.2022
122 Javno zastupanje kao uticaj na politiku i finansijske tokove. seminar IJZCG 24.10.2022 28.10.2022
123 12. Organizacija rada u ambulanti porodičnog ljekara Domaći kurs II kategorije DZ Podgorica/MZ 24.10.2022 28.10.2022
124 Tumori jetre - dijagnostika i liječenje seminar Udruženje hirurga Crne Gore 20.10.2022 22.10.2022
125 Endokrinološka radionica za Sjevernu regiju Crne Gore stručni sastanak Medical d. o. o. 15.10.2022 15.10.2022
126 Klinička nutricija – savremeni stavovi u kliničkoj praksi seminar NUTRICIA i NUPENS 14.10.2022 16.10.2022
127 Prevencija i kontrola antropozoonoza i vektorskih bolesti uključujući i COVID-19 webinar IJZCG 05.10.2022 07.10.2022
128 Hronična oboljenja i stanja – izbor adekvatne terapijske opcije stručni sastanak Amicus Pharma 04.10.2022 04.10.2022
129 Značaj higijensko – sanitarnih mjera u prevenciji intrahospitalnih infekcija stručni sastanak IJZCG 03.10.2022 03.10.2022
130 Značaj higijensko – sanitarnih mjera u prevenciji intrahospitalnih infekcija Domaći kurs II kategorije IJZCG 01.10.2022 01.10.2022
131 Kada dijagnoza nije epilepsija webinar Pontera Pharma Solutions 28.09.2022 28.09.2022
132 XXI međunarodni simpozijum udruženja ginekologa i opstetričara Srbije, CG i RS međunarodni simpozijum Udruženje ginekologa i akušera Crne Gore 22.09.2022 24.09.2022
133 COVID-19 - šta smo naučili i šta da očekujemo? Etički izazovi Covid krize. seminar I kategorije SDMCG 03.09.2022 04.09.2022
134 Primjena intraartikularnih injekcija u liječenju osteoartritisa stručni sastanak Interpharm d.o.o. (Udruženje fizijatara CG) 28.08.2022 28.08.2022
135 Stručni sastanak crnogorskog Društva kliničke biohemije i laboratorijske medicine stručni sastanak Crnogorsko društvo kliničke hemije i laboratorijske dijagnostike 26.08.2022 26.08.2022
136 Edukacija edukatora u dijabetesu. ostali kursevi Društvo za borbu protiv šećerne bolesti „Plavi krug“ Bar 25.08.2022 28.08.2022
137 Laboratorijska dijagnostika stručni sastanak JZU Opša bolnica Bar 01.08.2022 01.09.2022
138 Gostovanje profesora anesteziologije iz Izraela, razmjena stručnih mišljenja, teme iz kardioanestezije webinar Društvo anesteziologa i intenzivista Crne Gore 23.07.2022 23.07.2022
139 Značaj primarne zdravstvene zaštite u prepoznavanju ranih simptoma malignih bolesti webinar Pontera Pharma Solutions 01.07.2022 01.07.2022
140 Izazovi anesteziološkog tima u Baru stručni sastanak Društvo anesteziologa i intenzivista Crne Gore 25.06.2022 25.06.2022
141 IX reumatološki dani - novine iz oblasti reumatologije, imunologije i fizikalne medicine i rehabilitacije drugi oblici stručnog usavršavanja Udruženje reumatologa Crne Gore 24.06.2022 26.06.2022
142 IX Medikal konferencija drugi oblici stručnog usavršavanja Medical 23.06.2022 26.06.2022
143 Uloga adsorbensa u terapiji dijareja webinar Pharma Swiss Montenegro 18.06.2022 18.06.2022
144 Organizovani skrining programi stručni sastanak IJZCG 08.06.2022 08.06.2022
145 Značaj suplementacije kod neuroloških stanja stručni sastanak Max Medica d. o. o. 07.06.2022 07.06.2022
146 Uloga i značaj intraosalnih igala u prehospitalnom i hospitalnom liječenju pedijatrijskih i adultnih pacijenata e-learning Društvo anesteziologa i intenzivista Crne Gore 01.06.2022 01.06.2022
147 HPV edukacija za zdravstvene radnike koji će sprovoditi imunizaciju stručni sastanak IJZCG 01.06.2022 30.06.2022
148 Terapija bola i protektivno dejstvo na GIT – dva problema, jedno rešenje stručni sastanak Pharma Swis Montenegro 30.05.2022 30.05.2022
149 Upotreba suplemenata u terapiji metaboličkih poremećaja stručni sastanak Inpharm CO d. o. o. 30.05.2022 30.05.2022
150 Praktične smjernice u pedijatrijskoj praksi stručni sastanak Udruženje pedijatara Crne Gore 26.05.2022 26.05.2022
151 Psorijaza je mnogo više od bolesti kože sručni sastanak Novartis 26.05.2022 26.05.2022
152 Melanom kože – od prevencije do terapije webinar Medical d. o. o. 25.05.2022 25.05.2022
153 Komunikacija u kontekstu rada sa onkološkim pacijentima ostali kursevi IJZCG 24.05.2022 26.05.2022
154 Nacionalni program za kontrolu raka i palijativno zbrinjavanje u Crnoj Gori Ostali kursevi Crnogorsko udruženje medikalnih onkologa 13.05.2022 15.05.2022
155 Održivi zdravstveni turizam drugi oblici edukacije Institut Igalo – CEBIMER 12.05.2022 14.05.2022
156 Četvrti sastanak Društva anesteziologa i intenzivista CG - Mehanička ventilacija Webinar Društvo anesteziologa i intenzivista CG 07.05.2022 07.05.2022
157 Melanom – prevencija, dijagnostika, savremeno liječenje Stručni sastanak Udruženje hirurga Crne Gore 06.05.2022 06.05.2022
158 Treći sastanak Društva anesteziologa i intenzivista CG Stručni sastanak Društvo anesteziologa i intenzivista CG 30.04.2022 30.04.2022
159 Koliko često mislimo na (rijetke) hematološke bolesti webinar Medical d. o. o. 27.04.2022 27.04.2022
160 Imunoprofilaksa danas i sutra međunarodni kurs I kategorije IJZCG 26.04.2022 29.04.2022
161 Vrijeme je važno 2 webinar Novartis Pharma Services 19.04.2022 27.05.2022
162 Pristup liječenju i rehabilitaciji pacijenata sa bolom u leđima stručni sastanak Udruženje fizijatara Crne Gore 15.04.2022 16.04.2022
163 Hipertenzija – kako do ciljnih vrijednosti sa fiksnim kombinacijama Stručni sastanak Pharma Swiss Montenegro 14.04.2022 14.04.2022
164 Nevidljive opasnosti - HTA i HLP Stručni sastanak KRKA 12.04.2022 12.04.2022
165 Endokrinološka radionica Drugi oblici stručng usavršavanja Medical d. o. o. 09.04.2022 09.04.2022
166 Kurs fetalne ehokardiografije Kurs I kategorije PZU Poliklinika Smart Med 09.04.2022 09.04.2022
167 Neuro Days Drugi oblici stručnog usavršavanja Hoffmann La Roche Podgorica 08.04.2022 10.04.2022
168 Nezadovoljene potrebe pacijenata sa DM tip I Stručni sastanak Amicus Pharma 07.04.2022 07.04.2022
169 Prevencija i liječenje HIV infekcije za izabrane ljekare Domaći seminar I kategorije NVO CG fondacija za HIV i virusne hepatitise/udruženje pacijenata 01.04.2022 01.04.2022
170 Destigmatizacija HIV infekcije i liječenje osoba koje žive sa HIV-om Domći seminar I kategorije NVO CG fondacija za HIV i virusne hepatitise/udruženje pacijenata 01.04.2022 01.04.2022
171 Vrijeme je važno - srčana slabost Webinar Novartis 01.04.2022 01.04.2022
172 Xtandi u terapiji karcinoma prostate Stručni sastanak INMED 31.03.2022 31.03.2022
173 Porodilište po mjeri beba Drugi vidovi edukacije Ministarstvo zdravlja/KCCG 31.03.2022 31.05.2022
174 Osnove dokumentovanja tjelesnih povreda. Krivična odgovornost ljekara. Stručni sastanak Opšta bolnica Nikšić 31.03.2022 31.03.2022
175 Izazovi medicine u borbi sa virusom Covid-19 Domaći simpozijum sa međunarodnim učešćem Medical d. o. o. 25.03.2022 27.03.2022
176 Kontraindikacije, bezbjednost vakcina i komunikacija Domaći kurs I kategorije IJZCG/UNICEF 22.03.2022 25.03.2022
177 Karcinom dojke - od prevencije do terapije Webinar Medical d. o. o. 16.03.2022 16.03.2022
178 Održavanje dugoročnog preživljenja grafta - 2 Webinar INMED 15.03.2022 15.03.2022