loading

Obavještenje o stručnim skupovima

# Naziv Opis Organizator Datum od Datum do
1 Pneumokokne infekcije - izazovi i perspektive. Stručni sastanak Udruženje pedijatara Crne Gore 30.11.2023 30.11.2023
2 Napredni seminar za polno prenosive infekcije i HIV. Domaći kurs II kategorije IJZCG 23.11.2023 24.11.2023
3 Novine u sistemskim bolestima vezivnog tkiva. Seminar Udruženje reumatologa Crne Gore 17.11.2023 18.11.2023
4 Dijabetičar centralna figura zdravstvene zaštite. Drugi oblici stručnog usavršavanja. Medical d. o. o. 11.11.2023 11.11.2023
5 Laparoskopija u herniologiji. Domaći kurs II kategorije Udruženje hirurga Crne Gore 10.11.2023 11.11.2023
6 Opstipacija-izazovi i rešenja. Stručni sastanak Pharma Swiss Montenegro 10.11.2023 10.11.2023
7 Unapređenje znanja i vjestina u prevenciji, pracenju i dijagnostici bolničkih infekcija. Drugi oblici stručnog usavršavanja. IJZCG 10.11.2023 10.11.2023
8 Novi trendovi u prevenciji i dijagnostici karcinoma dojke. Stručni sastanak JZU Dom zdravlja Budva 04.11.2023 04.11.2023
9 Psorijaza je sistemska inflamatorna bolest. Webinar Medical d. o. o. 31.10.2023 31.10.2023
10 Ultrazvučna dijagnostika kukova kod djece. Domaći kurs II kategorije SmartMed 1 28.10.2023 28.10.2023
11 Jačanje kapaciteta u testiranju osjetljivosti bakterija na antimikrobne lijekove i dijagnostikovanju mehanizama rezistencije kod bakterija. Domaći kurs II kategorije IJZCG 27.10.2023 28.10.2023
12 Osmi simpozijum otorinolaringologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Drugi oblici stručnog usavršavanja Udruženje otorinolaringologa Crne Gore 26.10.2023 28.10.2023
13 Savremena dijagnostika i liječenje hroničnih virusnih hepatitisa. Webinar Medical d. o. o. 24.10.2023 24.10.2023
14 Program HPV vakcinacije u Crnoj Gori. Stručni sastanak IJZCG 20.10.2023 01.11.2023
15 Prva pomoć i KPCR. Domaći kurs II kategorije JZU Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota 18.10.2023 31.10.2023
16 Kongres anesteziologa Međunarodni kongres Društvo anesteziologa i intenzivista Crne Gore 13.10.2023 15.10.2023
17 Globalna studija tereta bolesti 2019 - utvrđivanje prioriteta za promociju zdravlja. Stručni sastanak IJZCG 11.10.2023 11.10.2023
18 Publikovanje naučnog rada. Domaći kurs II kategorije IJZCG 10.10.2023 11.10.2023
19 Ljudski resursi u sistemu zdravstvene zaštite – izazovi u post COVID-19 periodu. Drugi oblici stručnog usavršavanja. IJZCG 10.10.2023 10.10.2023
20 AROME. Drugi oblici stručnog usavršavanja Novi Astakos 04.10.2023 07.10.2023
21 IX sajam medicine. Drugi oblici stručnog usavršavanja Medical d. o. o. 29.09.2023 01.10.2023
22 XXX Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation Međunarodni kongres Crnogorsko društvo kliničke hemije i lab. medicine 27.09.2023 30.09.2023
23 Zdrava porodica, zdravo društvo. Drugi oblici stručnog usavršavanja Osmi red 23.09.2023 24.09.2023
24 Online edukacija o preporukama za vakcinaciju novouvedenim kombinovanim vakcinama iz Kalendara obavezne imunizacije. Webinar IJZCG 20.09.2023 20.10.2023
25 Značaj higijensko-sanitarnih mjera u prevenciji intrahospitalnih infekcija; izazov i značaj nadzora bolničkih infekcija uz važnost poznavanja i razumijevanja pravne legislative. Stručni sastanak IJZCG 20.09.2023 20.10.2023
26 Nova saznanja i mogućnosti pri liječenju pedijatrijske populacije. Stručni sastanak Osmi red 11.09.2023 11.09.2023
27 12. Edukativni kamp o dijabetesu Edukacija edukatora uz pacijente Ostali vidovi edukacije Plavi krug Bar 31.08.2023 03.09.2023
28 Prevencija i rano otkrivanje malignih bolesti Stručni sastanak IJZCG 30.06.2023 30.06.2023
29 Jačanje kapaciteta u dijagnostici i pravilnoj upotrebi antibiotika u bolnicama - II dio. Kurs II kategorije IJZCG 28.06.2023 28.06.2023
30 Iritabilni crijevni sindrom Stručni sastanak Pharma Swiss Montenegro 19.06.2023 19.06.2023
31 National HPV Primary Screening Program. Stručni sastanak Osmi red 15.06.2023 15.06.2023
32 National HPV Primary Screening Program Stručni skup Osmi red 15.06.2023 15.06.2023
33 Izazovi i rješenja u dijagnostici i liječenju srčane slabosti. Webinar Medical d. o. o. 14.06.2023 14.06.2023
34 Upotreba brzog molekularnog ID Now analizatora‚. Stručni skup Osmi red 13.06.2023 13.06.2023
35 Prvi kongres gastroenterohepatologa Crne Gore Međunarodni kongres Udruženje gastroenterohepatologa Crne Gore 09.06.2023 11.06.2023
36 V kongres dermatovenerologa Crne Gore Domaći kongres sa međunarodnim učešćem Udruženje dermatovenerologa Crne Gore 08.06.2023 11.06.2023
37 Osnovni principi kreiranja i validacije mjernih instrumenata Domaći kurs I kategorije IJZCG 07.06.2023 09.06.2023
38 Simpozijum o tireoidei i trudnoći sa međunarodnim učešćem Drugi oblici stručnog usavršavanja KCCG, Medicisnki fakultet Podgorica 02.06.2023 02.06.2023
39 Registar akutnog koronarnog sindroma i registar šećerne bolesti. Stručni sastanak IJZCG 01.06.2023 01.06.2023
40 X Medical konferencija Drugi oblici stručnog usavršavanja Medical d. o. o. 01.06.2023 04.06.2023
41 Savremeni pristupi u terapiji DMT 2 Stručni sastanak Glosarij 30.05.2023 30.05.2023
42 Endokrinološka radionica Stručni sastanak Medical d. o. o. 27.05.2023 27.05.2023
43 Kongres preventivne pedijatrije sa međunarodnim učešćem Drugi oblici stručnog usavršavanja Asocijacija za preventivnu pedijatriju 26.05.2023 28.05.2023
44 Kolorektalni karcinom-vrijeme je ključno Stručni sastanak Amicus Pharma Montenegro 18.05.2023 18.05.2023
45 Oftalmološki sastanak Stručni sastanak-6 termina Medical d. o. o. 17.05.2023 17.05.2023
46 Kreiranje programa promocije zdravlja zasnovanih na dokazima Domaći kurs II kategorije IJZCG 17.05.2023 17.05.2023
47 Metode zdravstveno-vaspitnih intervencija sa aspekta javnog zdravlja Domaći kurs II kategorije IJZCG 16.05.2023 16.05.2023
48 Onkološki dani 2023 - U korak sa inovacijama. Drugi oblici stručnog usavršavanja Hoffmann-La Roche Ltd 05.05.2023 07.05.2023
49 VI KONGRES UDRUŽENJA FIZIJATARA CRNE GORE Domaći kongres sa međunarodnim učešćem Udruženje fizijatara Crne Gore 04.05.2023 07.05.2023
50 Nacionalna konferencija o imunizacijama. Drugi oblici stručnog usavršavanja IJZCG 27.04.2023 29.04.2023
51 Spondiloartritisi - šta su, dijagnostika i terapija e-learning Medical d. o. o. 25.04.2023 25.04.2023
52 Metabolička barijatrijska hirurgija i primjena medicinske nutritivne terapije Drugi oblici stručnog usavršavanja IJZCG 20.04.2023 20.04.2023
53 Sluh djeteta, dijagnostika, terapija. Drugi oblici stručnog usavršavanja Udruženje otorinolaringologa Crne Gore 14.04.2023 15.04.2023
54 Moderean pristup liječenju hipertenzije fiksno doznim kombinacijama Stručni sastanak DSD KRKA d. d. Novo Mesto 13.04.2023 13.04.2023
55 Sastanak udruženja ginekologa i akušera Crne Gore Stručni sastanak Udruženje ginekologa i akušera Crne Gore 07.04.2023 07.04.2023
56 Diosmin u terapiji Stručni sastanak Pharma Swiss Montenegro d. s. d. 05.04.2023 05.04.2023
57 Innovating in MS together Stručni sastanak Novartis Pharma 31.03.2023 31.03.2023
58 Put pacijenta sa karcinomom dojke od dijagnoze do terapije i rano prepoznavanje poremećaja mentalnog zdravlja kod onkoloških pacijenata 3 Stručni sastanak Farmegra d. o. o. 31.03.2023 31.03.2023
59 Poremećaji iz spektra autizma - 80 godina od Kanera. Drugi oblici stručnog usavršavanja Centar za autizam, IBD, KCCG 31.03.2023 31.03.2023
60 Put pacijenta sa karcinomom dojke od dijagnoze do terapije i rano prepoznavanje poremećaja mentalnog zdravlja kod onkoloških pacijenata 2 Stručni sastanak Farmegra d. o. o. 24.03.2023 24.03.2023
61 Put pacijenta sa karcinomom dojke od dijagnoze do terapije i rano prepoznavanje poremećaja mentalnog zdravlja kod onkoloških pacijenata Stručni sastanak Farmegra d. o. o. 17.03.2023 17.03.2023
62 Da li smo postigli terapijski cilj? Stručni sastanak Amicus Pharma 09.03.2023 09.03.2023
63 Obuka o ljudskim pravima za pružaoce usluga u vandrednim situacijama, sa fokusom na prava i potrebe zajednica u riziku od socijalne isključenosti Domaći seminar Juventas 27.02.2023 28.02.2023
64 LLL kurs - oralna i enteralna klinička ishrana Seminar II kategorije NUTRICIA-NUPENS 24.02.2023 24.02.2023
65 Unapređenje rada medicinskih laboratorija Seminar II kategorije Crnogorsko društvo kliničke hem. i lab. medicine 04.02.2023 04.02.2023
66 Antipsihotici i kognicija Stručni sastanak Udruženje psihijatara CG 30.01.2023 30.01.2023
67 Diabetes mellitus u ambulanti izabranog doktora Seminar II kategorije Dom zdravlja Podgorica i Ministarstvo zdravlja 26.12.2022 30.12.2022
68 Racionalna upotreba antibiotika u primarnoj zdavstvenoj zaštiti Seminar II kategorije Dom zdravlja Podgorica i Ministarstvo zdravlja 19.12.2022 23.12.2022
69 Savremeni dijagnostički pristup u onkologiji Stručni sastanak LIV Hospital / Poliklinika Konzilijum 18.12.2022 18.12.2022
70 Enteralna i parenteralna ishrana Stručni sastanak DAICG 17.12.2022 17.12.2022
71 Kardiološko-endokrinološki skup Stručni sastanak Medical d. o. o. 13.12.2022 13.12.2022
72 Ultrazvučna dijagnostika kukova kod djece Domaći kurs II kategorije Smart Med 1 10.12.2022 10.12.2022
73 Važnost fizikalne terapije u liječenju SMA Stručni sastanak Hoffmann La Roche 07.12.2022 07.12.2022
74 Komunikacija u ambulanti porodičnog doktora Seminar II kategorije DZ/MZ 05.12.2022 12.12.2022
75 Karakteristike, kontraindikacije, bezbjednost vakcina i komunikacija Domaći kurs I kategorije IJZCG 01.12.2022 30.12.2022
76 Jačanje kapaciteta u dijagnostici i pravilnoj upotrebi antibiotika u bolnicama Domaći kurs II kategorije sa međunarodnim učešćem IJZCG 29.11.2022 29.11.2022
77 Značaj nadzora infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom Domaći kurs II kategorije sa međunarodnim učešćem IJZCG 28.11.2022 28.11.2022
78 Kardiopulmonalna reanimacija Domaći kurs II kategorije DZ Podgorica i MZ 28.11.2022 02.12.2022
79 Značaj suplementacije kod gastroenteroloških stanja. stručni sastanak Max-Medica 25.11.2022 25.11.2022
80 Bazalni insulinski analozi u terapiji dijabetesa Stručni sastanak Amicus Pharma 24.11.2022 24.11.2022
81 UJEDINJENI PROTIV OTPORNOSTI BAKTERIJA NA ANTIBIOTIKE Drugi vidovi edukacije IJZCG 22.11.2022 22.11.2022
82 Hipertenzija Domaći kurs II kategorije Dom zdravlja Podgorica i Ministarstvo zdravlja 21.11.2022 25.12.2022
83 Medical endokrinološka radionica za izabrane ljekare iz primorskih gradova i Cetinja Stručni sastanak Medical d. o. o. 19.11.2022 19.11.2022
84 Izazovi u pedijatrijskoj medicini Ostali vidovi edukacije Institut za bolesti djece 18.11.2022 19.11.2022
85 Kontrola i prevencija obolijevanja od legionarske bolesti, legioneloza povezana sa putovanjem i odgovor javnog zdravlja Stručni sastanak IJZCG 17.11.2022 15.12.2022
86 Rapidex kao rješenje za simptome gripa i prehlade'. webinar Pharma Swis Montenegro 09.11.2022 09.11.2022
87 Način plaćanja u porodičnoj medicini i njihova implikacija na rad Međunarodni kurs II kategorije. DZ Podgorica i Ministarstvo zdravlja 07.11.2022 11.11.2022
88 Dojenje i ishrana male djece od 0-24 mjeseca starosti domaći kurs I kategorije Dom zdravlja Podgorica 02.11.2022 04.11.2022
89 Naučno istraživački rad, od ideje do realizacije i poređenja naučnih i javno zdrastvenih projekata. seminar IJZCG 31.10.2022 04.11.2022
90 Trodimenzionalni tretman idiopatskih skolioza prema Rigo konceptu- BSPTS seminar Udruženje fizijatara Crne Gore 28.10.2022 29.10.2022
91 Izazovi kod onkoloških pacijenata – od dijagnoze do terapije. webinar Pontera Pharma Solutions 26.10.2022 26.10.2022
92 Javno zastupanje kao uticaj na politiku i finansijske tokove. seminar IJZCG 24.10.2022 28.10.2022
93 12. Organizacija rada u ambulanti porodičnog ljekara Domaći kurs II kategorije DZ Podgorica/MZ 24.10.2022 28.10.2022
94 Tumori jetre - dijagnostika i liječenje seminar Udruženje hirurga Crne Gore 20.10.2022 22.10.2022
95 Endokrinološka radionica za Sjevernu regiju Crne Gore stručni sastanak Medical d. o. o. 15.10.2022 15.10.2022
96 Klinička nutricija – savremeni stavovi u kliničkoj praksi seminar NUTRICIA i NUPENS 14.10.2022 16.10.2022
97 Prevencija i kontrola antropozoonoza i vektorskih bolesti uključujući i COVID-19 webinar IJZCG 05.10.2022 07.10.2022
98 Hronična oboljenja i stanja – izbor adekvatne terapijske opcije stručni sastanak Amicus Pharma 04.10.2022 04.10.2022
99 Značaj higijensko – sanitarnih mjera u prevenciji intrahospitalnih infekcija stručni sastanak IJZCG 03.10.2022 03.10.2022
100 Značaj higijensko – sanitarnih mjera u prevenciji intrahospitalnih infekcija Domaći kurs II kategorije IJZCG 01.10.2022 01.10.2022
101 Kada dijagnoza nije epilepsija webinar Pontera Pharma Solutions 28.09.2022 28.09.2022
102 XXI međunarodni simpozijum udruženja ginekologa i opstetričara Srbije, CG i RS međunarodni simpozijum Udruženje ginekologa i akušera Crne Gore 22.09.2022 24.09.2022
103 COVID-19 - šta smo naučili i šta da očekujemo? Etički izazovi Covid krize. seminar I kategorije SDMCG 03.09.2022 04.09.2022
104 Primjena intraartikularnih injekcija u liječenju osteoartritisa stručni sastanak Interpharm d.o.o. (Udruženje fizijatara CG) 28.08.2022 28.08.2022
105 Stručni sastanak crnogorskog Društva kliničke biohemije i laboratorijske medicine stručni sastanak Crnogorsko društvo kliničke hemije i laboratorijske dijagnostike 26.08.2022 26.08.2022
106 Edukacija edukatora u dijabetesu. ostali kursevi Društvo za borbu protiv šećerne bolesti „Plavi krug“ Bar 25.08.2022 28.08.2022
107 Laboratorijska dijagnostika stručni sastanak JZU Opša bolnica Bar 01.08.2022 01.09.2022
108 Gostovanje profesora anesteziologije iz Izraela, razmjena stručnih mišljenja, teme iz kardioanestezije webinar Društvo anesteziologa i intenzivista Crne Gore 23.07.2022 23.07.2022
109 Značaj primarne zdravstvene zaštite u prepoznavanju ranih simptoma malignih bolesti webinar Pontera Pharma Solutions 01.07.2022 01.07.2022
110 Izazovi anesteziološkog tima u Baru stručni sastanak Društvo anesteziologa i intenzivista Crne Gore 25.06.2022 25.06.2022
111 IX reumatološki dani - novine iz oblasti reumatologije, imunologije i fizikalne medicine i rehabilitacije drugi oblici stručnog usavršavanja Udruženje reumatologa Crne Gore 24.06.2022 26.06.2022
112 IX Medikal konferencija drugi oblici stručnog usavršavanja Medical 23.06.2022 26.06.2022
113 Uloga adsorbensa u terapiji dijareja webinar Pharma Swiss Montenegro 18.06.2022 18.06.2022
114 Organizovani skrining programi stručni sastanak IJZCG 08.06.2022 08.06.2022
115 Značaj suplementacije kod neuroloških stanja stručni sastanak Max Medica d. o. o. 07.06.2022 07.06.2022
116 Uloga i značaj intraosalnih igala u prehospitalnom i hospitalnom liječenju pedijatrijskih i adultnih pacijenata e-learning Društvo anesteziologa i intenzivista Crne Gore 01.06.2022 01.06.2022
117 HPV edukacija za zdravstvene radnike koji će sprovoditi imunizaciju stručni sastanak IJZCG 01.06.2022 30.06.2022
118 Terapija bola i protektivno dejstvo na GIT – dva problema, jedno rešenje stručni sastanak Pharma Swis Montenegro 30.05.2022 30.05.2022
119 Upotreba suplemenata u terapiji metaboličkih poremećaja stručni sastanak Inpharm CO d. o. o. 30.05.2022 30.05.2022
120 Praktične smjernice u pedijatrijskoj praksi stručni sastanak Udruženje pedijatara Crne Gore 26.05.2022 26.05.2022
121 Psorijaza je mnogo više od bolesti kože sručni sastanak Novartis 26.05.2022 26.05.2022
122 Melanom kože – od prevencije do terapije webinar Medical d. o. o. 25.05.2022 25.05.2022
123 Komunikacija u kontekstu rada sa onkološkim pacijentima ostali kursevi IJZCG 24.05.2022 26.05.2022
124 Nacionalni program za kontrolu raka i palijativno zbrinjavanje u Crnoj Gori Ostali kursevi Crnogorsko udruženje medikalnih onkologa 13.05.2022 15.05.2022
125 Održivi zdravstveni turizam drugi oblici edukacije Institut Igalo – CEBIMER 12.05.2022 14.05.2022
126 Četvrti sastanak Društva anesteziologa i intenzivista CG - Mehanička ventilacija Webinar Društvo anesteziologa i intenzivista CG 07.05.2022 07.05.2022
127 Melanom – prevencija, dijagnostika, savremeno liječenje Stručni sastanak Udruženje hirurga Crne Gore 06.05.2022 06.05.2022
128 Treći sastanak Društva anesteziologa i intenzivista CG Stručni sastanak Društvo anesteziologa i intenzivista CG 30.04.2022 30.04.2022
129 Koliko često mislimo na (rijetke) hematološke bolesti webinar Medical d. o. o. 27.04.2022 27.04.2022
130 Imunoprofilaksa danas i sutra međunarodni kurs I kategorije IJZCG 26.04.2022 29.04.2022
131 Vrijeme je važno 2 webinar Novartis Pharma Services 19.04.2022 27.05.2022
132 Pristup liječenju i rehabilitaciji pacijenata sa bolom u leđima stručni sastanak Udruženje fizijatara Crne Gore 15.04.2022 16.04.2022
133 Hipertenzija – kako do ciljnih vrijednosti sa fiksnim kombinacijama Stručni sastanak Pharma Swiss Montenegro 14.04.2022 14.04.2022
134 Nevidljive opasnosti - HTA i HLP Stručni sastanak KRKA 12.04.2022 12.04.2022
135 Endokrinološka radionica Drugi oblici stručng usavršavanja Medical d. o. o. 09.04.2022 09.04.2022
136 Kurs fetalne ehokardiografije Kurs I kategorije PZU Poliklinika Smart Med 09.04.2022 09.04.2022
137 Neuro Days Drugi oblici stručnog usavršavanja Hoffmann La Roche Podgorica 08.04.2022 10.04.2022
138 Nezadovoljene potrebe pacijenata sa DM tip I Stručni sastanak Amicus Pharma 07.04.2022 07.04.2022
139 Prevencija i liječenje HIV infekcije za izabrane ljekare Domaći seminar I kategorije NVO CG fondacija za HIV i virusne hepatitise/udruženje pacijenata 01.04.2022 01.04.2022
140 Destigmatizacija HIV infekcije i liječenje osoba koje žive sa HIV-om Domći seminar I kategorije NVO CG fondacija za HIV i virusne hepatitise/udruženje pacijenata 01.04.2022 01.04.2022
141 Vrijeme je važno - srčana slabost Webinar Novartis 01.04.2022 01.04.2022
142 Xtandi u terapiji karcinoma prostate Stručni sastanak INMED 31.03.2022 31.03.2022
143 Porodilište po mjeri beba Drugi vidovi edukacije Ministarstvo zdravlja/KCCG 31.03.2022 31.05.2022
144 Osnove dokumentovanja tjelesnih povreda. Krivična odgovornost ljekara. Stručni sastanak Opšta bolnica Nikšić 31.03.2022 31.03.2022
145 Izazovi medicine u borbi sa virusom Covid-19 Domaći simpozijum sa međunarodnim učešćem Medical d. o. o. 25.03.2022 27.03.2022
146 Kontraindikacije, bezbjednost vakcina i komunikacija Domaći kurs I kategorije IJZCG/UNICEF 22.03.2022 25.03.2022
147 Karcinom dojke - od prevencije do terapije Webinar Medical d. o. o. 16.03.2022 16.03.2022
148 Održavanje dugoročnog preživljenja grafta - 2 Webinar INMED 15.03.2022 15.03.2022