loading

Obavještenje o stručnim skupovima

# Naziv Opis Organizator Datum od Datum do Broj bodova slušalac Broj bodova predavač
1 Prvi međunarodni Kongres onkologa i hematologa Crne Gore. Međunarodni kongres Crnogorsko udruženje onkologa i hematologa 24.10.2024 26.10.2024 0 0
2 Uloga pedijatara i drugih zdravstvenih radnika u prepoznavanju i pružanju podrške ženama žrtvama psihičkog nasilja. Seminar Sigurna ženska kuća 17.10.2024 17.10.2024 5 8
3 Revital vision - nauka i mehanizam djelovanja. Drugi oblici stručnog usavršavanja Privredno društvo „Osmi red – D“ DOO 09.07.2024 10.07.2024 4 5
4 Ishrana u najranijoj životnoj dobi. Drugi oblici stručnog usavršavanja NUTRICIA (KIBID DOO) 29.06.2024 30.05.2024 4 6
5 Dan melanoma – od prevencije do liječenja. Drugi oblici stručnog usavršavanja Medical DOO 25.06.2024 25.06.2024 3 5
6 Nova metoda liječenja bola. Stručni sastanak Društvo anesteziologa i intenzivista Crne Gore 22.06.2024 22.06.2024 1 2
7 Deseti regionalni skup dječijih hirurga. Drugi oblici stručnog usavršavanja Udruženje ljekara hirurške pedijatrijske medicine Crne Gore 21.06.2024 22.06.2024 3 5
8 Prva pomoć i KPCR. Domaći kurs II kategorije JZU Dom zdravlja Tivat 15.06.2024 30.06.2024 5 10
9 Edukativni sastanak HCV i HIV. Stručni sastanak Medical DOO 12.06.2024 12.06.2024 1 2
10 Multipla skleroza – od dijagnostike do terapije. Stručni sastanak Medical DOO 06.06.2024 06.06.2024 2 3
11 Savremena kombinacija probiotika i vitamin D – uloga i značaj Stručni sastanak Alkaloid DOO Podgorica 06.06.2024 06.06.2024 1 2
12 Unaprijedimo način liječenja migrenskih glavobolja. Stručni sastanak Farmegra DOO 30.05.2024 30.05.2024 1 2
13 Anemije i dislipidemije – savremene terapije Stručni sastanak Alkaloid DOO Podgorica 29.05.2024 29.05.2024 1 2
14 Menopauza Webinar Medical DOO 28.05.2024 28.05.2024 1 2
15 Spirometrija u ambulanti porodične medicine. Drugi oblici stručnog usavršavanja Dom zdravlja glavnog grada i Ministarstvo zdravlja 27.05.2024 29.05.2024 3 5
16 Hronična opstruktivna bolest pluća u ambulanti porodičnog doktora. Drugi oblici stručnog usavršavanja Dom zdravlja glavnog grada i Ministarstvo zdravlja 27.05.2024 29.05.2024 3 5
17 Edukativni seminar o unapređenju vještina za brzu identifikaciju javnozdravstvenih situacija i brzoj procjeni rizika. Drugi oblici stručog usavršavanja IJZCG 27.05.2024 29.05.2024 3 4
18 Dijabetesno stopalo“ Drugi oblici stručnog usavršavanja Društvo za borbu protiv šećerne bolesti NVO „Plavi krug“ 24.05.2024 25.05.2024 5 10
19 Davanje intraartikulanih injekcija. Drugi oblici stručnog usavršavanja Dom zdravlja glavnog grada i Ministarstvo zdravlja 20.05.2024 20.05.2024 3 5
20 Aktuelne smjernice za primenu probiotskih preparata u gastroenterologiji. Stručni sastanak Proton System DOO 14.05.2024 14.05.2024 1 2
21 Obavezni program imunizacija. Seminar IJZCG 13.05.2024 13.05.2024 3 5
22 Savremeni izazovi u realizaciji programa imunizacija. Seminar IJZCG 11.05.2024 12.05.2024 5 10
23 Drugi kongres Crnogorskog udruženja medikalnih onkologa sa međunarodnim učešćem. Drugi oblici stručnog usavršavanja Crnogorsko udruženje medikalnih onkologa 09.05.2024 12.05.2024 4 8
24 Glavni izazovi u fazi prikupljanja podataka u sklopu javnozdravstvenih (populacionih) istraživanja. Domaći kurs II kategorije. IJZCG 08.05.2024 10.05.2024 5 10
25 Unapređenje testiranja na HIV i virusne hepatitise u cilju pravovremene dijagnoze. Domaći kurs II kategorije IJZCG 01.05.2024 01.05.2024 4 6
26 Unapređenje znanja i vještina menadžmenata u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg rukovođenja – primarni nivo zdravstvene zaštite. Seminar IJZCG 01.05.2024 30.06.2024 3 5
27 Unaprjeđenje znanja i vještina menadžmenta zdravstvenih ustanova u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg rukovođenja -primarni nivo zdravstvene zaštite. Seminar IJZCG 01.05.2024 01.06.2024 3 5
28 Moć probiotika u pedijatriji. Stručni sastanak Udruženje pedijatara Crne Gore 26.04.2024 26.04.2024 1 2
29 Sinergija medicine i stomatologije. Drugi oblici stručnog usavršavanja Asocijacija stomatologa Crne Gore 25.04.2024 25.04.2024 2 3
30 Nacionalni dan borbe protiv gojaznosti. Seminar Medical DOO 20.04.2024 20.04.2024 4 6
31 Analiza i tumačenje EKG zapisa u ambulanti porodične medicine. Drugi oblici stručnog usavršavanja Dom zdravlja Glavnog grada i Ministarstvo zdravlja 19.04.2024 23.04.2024 3 5
32 Bolesti zavisnosti u ambulanti porodične medicine. Drugi oblici stručnog usavršavanja Dom zdravlja glavnog grada i Ministarstvo zdravlja 19.04.2024 23.04.2024 3 5
33 V Regionalni respiratorni kongres sa međunarodnim učešćem. Drugi oblici stručnog usavršavanja Respiratorno udruženje Crne Gore 18.04.2024 21.04.2024 5 10
34 Anemije i dislipidemije. Stručni sastanak Alkaloid DOO Podgorica 16.04.2024 16.04.2024 1 2
35 Urgentna stanja u grudnoj hirurgiji -savremeno liječenje. Drugi oblici stručnog usavršavanja Udruženje hirurga Crne Gore 12.04.2024 12.04.2024 2 3
36 Zbrinjavanje pacijenata sa anafilaktičkom reakcijom u ambulanti porodične medicine . Drugi oblici stručnog usavršavanja Dom zdravlja Glavnog grada i Ministarstvo zdravlja 10.04.2024 12.04.2024 3 5
37 Kardiopulmonalna reanimacija u ambulanti izabranog doktora za odrasle i djecu. Drugi oblici stručnog usavršavanja Dom zdravlja Glavnog grada i Ministarstvo zdravlja 10.04.2024 12.04.2024 3 5
38 Trauma. Stručni sastanak. JZU Zavod za HMP CG 01.04.2024 30.04.2024 2 3
39 Mineralizovana tkiva – metabolizam, biomarkeri, kliničke implikacije. Drugi oblici stručnog usavršavanja NVO Crnogorsko društvo kliničke hemije i laboratorijske medicine 31.03.2024 31.03.2024 5 6
40 XI godišnja Medikal konferencija Drugi oblici stručnog usavršavanja Medical DOO 28.03.2024 31.03.2024 3 3
41 Primjena kontrasnih sredstava u CT i MR dijagnostici sa prikazima slučajeva. Seminar Udruženje radiologa Crne Gore 28.03.2024 28.03.2024 5 8
42 Ljubičasti dan. Drugi oblici stručnog usavršavanja IBD/KCCG 26.03.2024 26.03.2024 2 3
43 Poremećaji srčanog ritma. Stručni sastanak JZU Zavod za HMP CG 26.03.2024 26.03.2024 1 2
44 Apiksaban u prevenciji i terapiji tromboembolijskih komplikacija. Stručni sastanak Hemofarm 22.03.2024 22.03.2024 1 2
45 Practical approach to thyroid nodules and thyroid cancer. Drugi oblici stručnog usavršavanja Udruženje endokrinologa Crne Gore 15.03.2024 15.03.2024 3 5
46 Hipertenzija i dijabetes „tihe ubice“. Stručni sastanak Krka DD Novo Mesto, predstavništvo Podgorica 13.03.2024 13.03.2024 1 2
47 Internistički simpozijum – oblast endokrinologije, gastroenterologije i nefrologije. Drugi oblici stručnog usavršavanja Medical DOO 02.03.2024 02.03.2024 2 3
48 LLL KURS- Nutritivna potpora u onkoloških bolesnika. Drugi oblici stručnog usavršavanja NUTRICIA, NUPENS 23.02.2024 23.02.2024 3 5
49 Kongres neurologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Drugi oblici stručnog usavršavanja Udruženje neurologa Crne Gore i Crnogorsko udruženje za moždani udar 22.02.2024 25.02.2024 5 10
50 Epilepsija je više od napada. Stručni sastanak Udruženje pedijatara Crne Gore 15.02.2024 15.02.2024 1 3
51 Savremeni pristupi u terapiji DMT2. Stručni sastanak Medical DOO 13.02.2024 13.02.2024 1 2
52 Savremeni pristupi u terapiji hemoroidalne i hronične venske bolesti. Stručni sastanak Medical DOO 07.02.2024 07.02.2024 1 2
53 Anemije – uticaj i mjesto lipozomalnog gvozđa u terapiji . Stručni sastanak Alkaloid 07.02.2024 07.02.2024 1 2
54 Predavanja iz laboratorijske dijagnostike. Stručni sastanak NVO Crnogorsko društvo kliničke biohemije i laboratorijske medicine 03.02.2024 07.12.2024 1 2
55 Terapija bola. Stručni sastanak Pharma Swiss Montenegro d. s. d. u Podgorici 31.01.2024 31.01.2024 1 2
56 Ultrasound Guided Botulinum Toxin - A Injection in the Management of Spasticity. Domaći kurs II kategorije Romatem 27.01.2024 28.01.2024 5 10
57 Predavanja iz laboratorijske dijagnostike. Stručni sastanci Crnogorsko društvo kliničke hemije i laboratorijske medicine i Centar za kliničko laboratorijsku dijagnostiku Kliničkog centra Crne Gore 01.01.2024 31.12.2024 1 2
58 Vrijednost i uloga lijeka nirmatrelvir, ritonavir u liječenju pacijenata oboljelih od COVID-19 i sekundarne infekcije. Stručni sastanak Farmegra 20.12.2023 20.12.2023 1 2
59 Polno prenosive infekcije u ordinaciji izabranog doktora za žene i PCO sindrom kod adolescenata. Drugi oblici stručnog usavršavanja Dom zdravlja Podgorica i Ministarstvo zdravlja 15.12.2023 15.12.2023 3 4
60 Karcinom dojke. Stručni sastanak Medical d. o. o. 13.12.2023 13.12.2023 2 3
61 Evaluacija pacijenata sa simptomima rektalnog krvarenja u ambulanti izabranog doktora. Drugi oblici stručnog usavršavanja Dom zdravlja Podgorica i Ministarstvo zdravlja 05.12.2023 07.12.2023 3 4
62 Karakteristike, kontraindikacije, bezbjednost vakcina. Domaći kurs I kategorije IJZCG 01.12.2023 30.12.2023 10 20
63 Baby Friendly Hospital Initiative. Drugi vidovi edukacije KCCG 01.12.2023 31.12.2024 3 6
64 Pneumokokne infekcije - izazovi i perspektive. Stručni sastanak Udruženje pedijatara Crne Gore 30.11.2023 30.11.2023 1 2
65 Savremen pristup u liječenju anemija u ambulanti izabranog doktora. Drugi oblici stručnog usavršavanja Dom zdravlja Podgorica i Ministarstvo zdravlja 30.11.2023 04.12.2023 3 4
66 Savremeni pristup u liječenju pacijenata sa astmom. Drugi oblici stručnog usavršavanja Dom zdravlja Podgorica i Ministarstvo zdravlja 30.11.2023 04.12.2023 3 4
67 Upoznavanje sa indikatorima kvaliteta rada u zdravstvenoj ustanovi na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Drugi oblici stručnog usavršavanja Dom zdravlja Podgorica 27.11.2023 29.11.2023 3 4
68 Najčešće greške u vođenju medicinske dokumentacije. Drugi oblici stručnog usavršavanja Dom zdravlja Podgorica i Ministarstvo zdravlja 27.11.2023 29.11.2023 3 4
69 Napredni seminar za polno prenosive infekcije i HIV. Domaći kurs II kategorije IJZCG 23.11.2023 24.11.2023 5 8
70 Novine u sistemskim bolestima vezivnog tkiva. Seminar Udruženje reumatologa Crne Gore 17.11.2023 18.11.2023 5 10
71 Dijabetičar centralna figura zdravstvene zaštite. Drugi oblici stručnog usavršavanja. Medical d. o. o. 11.11.2023 11.11.2023 4 5
72 Laparoskopija u herniologiji. Domaći kurs II kategorije Udruženje hirurga Crne Gore 10.11.2023 11.11.2023 5 10
73 Opstipacija-izazovi i rešenja. Stručni sastanak Pharma Swiss Montenegro 10.11.2023 10.11.2023 1 2
74 Unapređenje znanja i vjestina u prevenciji, pracenju i dijagnostici bolničkih infekcija. Drugi oblici stručnog usavršavanja. IJZCG 10.11.2023 10.11.2023 4 5
75 Novi trendovi u prevenciji i dijagnostici karcinoma dojke. Stručni sastanak JZU Dom zdravlja Budva 04.11.2023 04.11.2023 2 3
76 Psorijaza je sistemska inflamatorna bolest. Webinar Medical d. o. o. 31.10.2023 31.10.2023 1 2
77 Ultrazvučna dijagnostika kukova kod djece. Domaći kurs II kategorije SmartMed 1 28.10.2023 28.10.2023 3 6
78 Jačanje kapaciteta u testiranju osjetljivosti bakterija na antimikrobne lijekove i dijagnostikovanju mehanizama rezistencije kod bakterija. Domaći kurs II kategorije IJZCG 27.10.2023 28.10.2023 5 8
79 Osmi simpozijum otorinolaringologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Drugi oblici stručnog usavršavanja Udruženje otorinolaringologa Crne Gore 26.10.2023 28.10.2023 5 8
80 Savremena dijagnostika i liječenje hroničnih virusnih hepatitisa. Webinar Medical d. o. o. 24.10.2023 24.10.2023 1 2
81 Program HPV vakcinacije u Crnoj Gori. Stručni sastanak IJZCG 20.10.2023 01.11.2023 2 3
82 Prva pomoć i KPCR. Domaći kurs II kategorije JZU Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota 18.10.2023 31.10.2023 5 10
83 Kongres anesteziologa Međunarodni kongres Društvo anesteziologa i intenzivista Crne Gore 13.10.2023 15.10.2023 3 15
84 Globalna studija tereta bolesti 2019 - utvrđivanje prioriteta za promociju zdravlja. Stručni sastanak IJZCG 11.10.2023 11.10.2023 2 3
85 Publikovanje naučnog rada. Domaći kurs II kategorije IJZCG 10.10.2023 11.10.2023 5 10
86 Ljudski resursi u sistemu zdravstvene zaštite – izazovi u post COVID-19 periodu. Drugi oblici stručnog usavršavanja. IJZCG 10.10.2023 10.10.2023 2 3
87 AROME. Drugi oblici stručnog usavršavanja Novi Astakos 04.10.2023 07.10.2023 5 10
88 IX sajam medicine. Drugi oblici stručnog usavršavanja Medical d. o. o. 29.09.2023 01.10.2023 4 6
89 XXX Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation Međunarodni kongres Crnogorsko društvo kliničke hemije i lab. medicine 27.09.2023 30.09.2023 3 12
90 Zdrava porodica, zdravo društvo. Drugi oblici stručnog usavršavanja Osmi red 23.09.2023 24.09.2023 3 5
91 Online edukacija o preporukama za vakcinaciju novouvedenim kombinovanim vakcinama iz Kalendara obavezne imunizacije. Webinar IJZCG 20.09.2023 20.10.2023 2 3
92 Značaj higijensko-sanitarnih mjera u prevenciji intrahospitalnih infekcija; izazov i značaj nadzora bolničkih infekcija uz važnost poznavanja i razumijevanja pravne legislative. Stručni sastanak IJZCG 20.09.2023 20.10.2023 2 3
93 Nova saznanja i mogućnosti pri liječenju pedijatrijske populacije. Stručni sastanak Osmi red 11.09.2023 11.09.2023 2 3
94 12. Edukativni kamp o dijabetesu Edukacija edukatora uz pacijente Ostali vidovi edukacije Plavi krug Bar 31.08.2023 03.09.2023 3 4
95 Prevencija i rano otkrivanje malignih bolesti Stručni sastanak IJZCG 30.06.2023 30.06.2023 2 3
96 Jačanje kapaciteta u dijagnostici i pravilnoj upotrebi antibiotika u bolnicama - II dio. Kurs II kategorije IJZCG 28.06.2023 28.06.2023 4 8
97 Iritabilni crijevni sindrom Stručni sastanak Pharma Swiss Montenegro 19.06.2023 19.06.2023 1 2
98 National HPV Primary Screening Program. Stručni sastanak Osmi red 15.06.2023 15.06.2023 1 2
99 National HPV Primary Screening Program Stručni skup Osmi red 15.06.2023 15.06.2023 1 2
100 Izazovi i rješenja u dijagnostici i liječenju srčane slabosti. Webinar Medical d. o. o. 14.06.2023 14.06.2023 1 2
101 Upotreba brzog molekularnog ID Now analizatora‚. Stručni skup Osmi red 13.06.2023 13.06.2023 1 2
102 Prvi kongres gastroenterohepatologa Crne Gore Međunarodni kongres Udruženje gastroenterohepatologa Crne Gore 09.06.2023 11.06.2023 3 20
103 V kongres dermatovenerologa Crne Gore Domaći kongres sa međunarodnim učešćem Udruženje dermatovenerologa Crne Gore 08.06.2023 11.06.2023 2 12
104 Osnovni principi kreiranja i validacije mjernih instrumenata Domaći kurs I kategorije IJZCG 07.06.2023 09.06.2023 10 20
105 Simpozijum o tireoidei i trudnoći sa međunarodnim učešćem Drugi oblici stručnog usavršavanja KCCG, Medicisnki fakultet Podgorica 02.06.2023 02.06.2023 5 7
106 Registar akutnog koronarnog sindroma i registar šećerne bolesti. Stručni sastanak IJZCG 01.06.2023 01.06.2023 2 2
107 X Medical konferencija Drugi oblici stručnog usavršavanja Medical d. o. o. 01.06.2023 04.06.2023 3 3
108 Savremeni pristupi u terapiji DMT 2 Stručni sastanak Glosarij 30.05.2023 30.05.2023 1 2
109 Endokrinološka radionica Stručni sastanak Medical d. o. o. 27.05.2023 27.05.2023 1 2
110 Kongres preventivne pedijatrije sa međunarodnim učešćem Drugi oblici stručnog usavršavanja Asocijacija za preventivnu pedijatriju 26.05.2023 28.05.2023 5 10
111 Kolorektalni karcinom-vrijeme je ključno Stručni sastanak Amicus Pharma Montenegro 18.05.2023 18.05.2023 1 2
112 Oftalmološki sastanak Stručni sastanak-6 termina Medical d. o. o. 17.05.2023 17.05.2023 2 3
113 Kreiranje programa promocije zdravlja zasnovanih na dokazima Domaći kurs II kategorije IJZCG 17.05.2023 17.05.2023 4 6
114 Metode zdravstveno-vaspitnih intervencija sa aspekta javnog zdravlja Domaći kurs II kategorije IJZCG 16.05.2023 16.05.2023 4 6
115 Onkološki dani 2023 - U korak sa inovacijama. Drugi oblici stručnog usavršavanja Hoffmann-La Roche Ltd 05.05.2023 07.05.2023 5 8
116 VI KONGRES UDRUŽENJA FIZIJATARA CRNE GORE Domaći kongres sa međunarodnim učešćem Udruženje fizijatara Crne Gore 04.05.2023 07.05.2023 2 12
117 Nacionalna konferencija o imunizacijama. Drugi oblici stručnog usavršavanja IJZCG 27.04.2023 29.04.2023 5 10
118 Spondiloartritisi - šta su, dijagnostika i terapija e-learning Medical d. o. o. 25.04.2023 25.04.2023 2 2
119 Metabolička barijatrijska hirurgija i primjena medicinske nutritivne terapije Drugi oblici stručnog usavršavanja IJZCG 20.04.2023 20.04.2023 5 7
120 Sluh djeteta, dijagnostika, terapija. Drugi oblici stručnog usavršavanja Udruženje otorinolaringologa Crne Gore 14.04.2023 15.04.2023 5 7
121 Moderean pristup liječenju hipertenzije fiksno doznim kombinacijama Stručni sastanak DSD KRKA d. d. Novo Mesto 13.04.2023 13.04.2023 1 2
122 Sastanak udruženja ginekologa i akušera Crne Gore Stručni sastanak Udruženje ginekologa i akušera Crne Gore 07.04.2023 07.04.2023 2 2
123 Diosmin u terapiji Stručni sastanak Pharma Swiss Montenegro d. s. d. 05.04.2023 05.04.2023 1 2
124 Innovating in MS together Stručni sastanak Novartis Pharma 31.03.2023 31.03.2023 1 2
125 Put pacijenta sa karcinomom dojke od dijagnoze do terapije i rano prepoznavanje poremećaja mentalnog zdravlja kod onkoloških pacijenata 3 Stručni sastanak Farmegra d. o. o. 31.03.2023 31.03.2023 1 2
126 Poremećaji iz spektra autizma - 80 godina od Kanera. Drugi oblici stručnog usavršavanja Centar za autizam, IBD, KCCG 31.03.2023 31.03.2023 5 7
127 Put pacijenta sa karcinomom dojke od dijagnoze do terapije i rano prepoznavanje poremećaja mentalnog zdravlja kod onkoloških pacijenata 2 Stručni sastanak Farmegra d. o. o. 24.03.2023 24.03.2023 1 2
128 Put pacijenta sa karcinomom dojke od dijagnoze do terapije i rano prepoznavanje poremećaja mentalnog zdravlja kod onkoloških pacijenata Stručni sastanak Farmegra d. o. o. 17.03.2023 17.03.2023 1 2
129 Da li smo postigli terapijski cilj? Stručni sastanak Amicus Pharma 09.03.2023 09.03.2023 1 2
130 Obuka o ljudskim pravima za pružaoce usluga u vandrednim situacijama, sa fokusom na prava i potrebe zajednica u riziku od socijalne isključenosti Domaći seminar Juventas 27.02.2023 28.02.2023 4 8
131 LLL kurs - oralna i enteralna klinička ishrana Seminar II kategorije NUTRICIA-NUPENS 24.02.2023 24.02.2023 4 8
132 Unapređenje rada medicinskih laboratorija Seminar II kategorije Crnogorsko društvo kliničke hem. i lab. medicine 04.02.2023 04.02.2023 5 10
133 Antipsihotici i kognicija Stručni sastanak Udruženje psihijatara CG 30.01.2023 30.01.2023 3 6
134 Diabetes mellitus u ambulanti izabranog doktora Seminar II kategorije Dom zdravlja Podgorica i Ministarstvo zdravlja 26.12.2022 30.12.2022 5 10
135 Racionalna upotreba antibiotika u primarnoj zdavstvenoj zaštiti Seminar II kategorije Dom zdravlja Podgorica i Ministarstvo zdravlja 19.12.2022 23.12.2022 5 10
136 Savremeni dijagnostički pristup u onkologiji Stručni sastanak LIV Hospital / Poliklinika Konzilijum 18.12.2022 18.12.2022 2 3
137 Enteralna i parenteralna ishrana Stručni sastanak DAICG 17.12.2022 17.12.2022 2 3
138 Kardiološko-endokrinološki skup Stručni sastanak Medical d. o. o. 13.12.2022 13.12.2022 1 2
139 Ultrazvučna dijagnostika kukova kod djece Domaći kurs II kategorije Smart Med 1 10.12.2022 10.12.2022 2 3
140 Važnost fizikalne terapije u liječenju SMA Stručni sastanak Hoffmann La Roche 07.12.2022 07.12.2022 2 3
141 Komunikacija u ambulanti porodičnog doktora Seminar II kategorije DZ/MZ 05.12.2022 12.12.2022 4 6
142 Karakteristike, kontraindikacije, bezbjednost vakcina i komunikacija Domaći kurs I kategorije IJZCG 01.12.2022 30.12.2022 10 15
143 Jačanje kapaciteta u dijagnostici i pravilnoj upotrebi antibiotika u bolnicama Domaći kurs II kategorije sa međunarodnim učešćem IJZCG 29.11.2022 29.11.2022 4 8
144 Značaj nadzora infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom Domaći kurs II kategorije sa međunarodnim učešćem IJZCG 28.11.2022 28.11.2022 4 7
145 Kardiopulmonalna reanimacija Domaći kurs II kategorije DZ Podgorica i MZ 28.11.2022 02.12.2022 4 8
146 Značaj suplementacije kod gastroenteroloških stanja. stručni sastanak Max-Medica 25.11.2022 25.11.2022 2 3
147 Bazalni insulinski analozi u terapiji dijabetesa Stručni sastanak Amicus Pharma 24.11.2022 24.11.2022 2 3
148 UJEDINJENI PROTIV OTPORNOSTI BAKTERIJA NA ANTIBIOTIKE Drugi vidovi edukacije IJZCG 22.11.2022 22.11.2022 2 3
149 Hipertenzija Domaći kurs II kategorije Dom zdravlja Podgorica i Ministarstvo zdravlja 21.11.2022 25.12.2022 4 7
150 Medical endokrinološka radionica za izabrane ljekare iz primorskih gradova i Cetinja Stručni sastanak Medical d. o. o. 19.11.2022 19.11.2022 2 3
151 Izazovi u pedijatrijskoj medicini Ostali vidovi edukacije Institut za bolesti djece 18.11.2022 19.11.2022 5 10
152 Kontrola i prevencija obolijevanja od legionarske bolesti, legioneloza povezana sa putovanjem i odgovor javnog zdravlja Stručni sastanak IJZCG 17.11.2022 15.12.2022 2 3
153 Rapidex kao rješenje za simptome gripa i prehlade'. webinar Pharma Swis Montenegro 09.11.2022 09.11.2022 1 1
154 Način plaćanja u porodičnoj medicini i njihova implikacija na rad Međunarodni kurs II kategorije. DZ Podgorica i Ministarstvo zdravlja 07.11.2022 11.11.2022 4 8
155 Dojenje i ishrana male djece od 0-24 mjeseca starosti domaći kurs I kategorije Dom zdravlja Podgorica 02.11.2022 04.11.2022 10 15
156 Naučno istraživački rad, od ideje do realizacije i poređenja naučnih i javno zdrastvenih projekata. seminar IJZCG 31.10.2022 04.11.2022 5 10
157 Trodimenzionalni tretman idiopatskih skolioza prema Rigo konceptu- BSPTS seminar Udruženje fizijatara Crne Gore 28.10.2022 29.10.2022 5 8
158 Izazovi kod onkoloških pacijenata – od dijagnoze do terapije. webinar Pontera Pharma Solutions 26.10.2022 26.10.2022 1 2
159 Javno zastupanje kao uticaj na politiku i finansijske tokove. seminar IJZCG 24.10.2022 28.10.2022 5 10
160 12. Organizacija rada u ambulanti porodičnog ljekara Domaći kurs II kategorije DZ Podgorica/MZ 24.10.2022 28.10.2022 4 8
161 Tumori jetre - dijagnostika i liječenje seminar Udruženje hirurga Crne Gore 20.10.2022 22.10.2022 4 7
162 Endokrinološka radionica za Sjevernu regiju Crne Gore stručni sastanak Medical d. o. o. 15.10.2022 15.10.2022 2 3
163 Klinička nutricija – savremeni stavovi u kliničkoj praksi seminar NUTRICIA i NUPENS 14.10.2022 16.10.2022 3 6
164 Prevencija i kontrola antropozoonoza i vektorskih bolesti uključujući i COVID-19 webinar IJZCG 05.10.2022 07.10.2022 2 3
165 Hronična oboljenja i stanja – izbor adekvatne terapijske opcije stručni sastanak Amicus Pharma 04.10.2022 04.10.2022 1 3
166 Značaj higijensko – sanitarnih mjera u prevenciji intrahospitalnih infekcija stručni sastanak IJZCG 03.10.2022 03.10.2022 2 3
167 Značaj higijensko – sanitarnih mjera u prevenciji intrahospitalnih infekcija Domaći kurs II kategorije IJZCG 01.10.2022 01.10.2022 3 6
168 Kada dijagnoza nije epilepsija webinar Pontera Pharma Solutions 28.09.2022 28.09.2022 1 2
169 XXI međunarodni simpozijum udruženja ginekologa i opstetričara Srbije, CG i RS međunarodni simpozijum Udruženje ginekologa i akušera Crne Gore 22.09.2022 24.09.2022 3 9
170 COVID-19 - šta smo naučili i šta da očekujemo? Etički izazovi Covid krize. seminar I kategorije SDMCG 03.09.2022 04.09.2022 10 10
171 Primjena intraartikularnih injekcija u liječenju osteoartritisa stručni sastanak Interpharm d.o.o. (Udruženje fizijatara CG) 28.08.2022 28.08.2022 2 3
172 Stručni sastanak crnogorskog Društva kliničke biohemije i laboratorijske medicine stručni sastanak Crnogorsko društvo kliničke hemije i laboratorijske dijagnostike 26.08.2022 26.08.2022 2 3
173 Edukacija edukatora u dijabetesu. ostali kursevi Društvo za borbu protiv šećerne bolesti „Plavi krug“ Bar 25.08.2022 28.08.2022 5 5
174 Laboratorijska dijagnostika stručni sastanak JZU Opša bolnica Bar 01.08.2022 01.09.2022 2 3
175 Gostovanje profesora anesteziologije iz Izraela, razmjena stručnih mišljenja, teme iz kardioanestezije webinar Društvo anesteziologa i intenzivista Crne Gore 23.07.2022 23.07.2022 1 2
176 Značaj primarne zdravstvene zaštite u prepoznavanju ranih simptoma malignih bolesti webinar Pontera Pharma Solutions 01.07.2022 01.07.2022 1 2
177 Izazovi anesteziološkog tima u Baru stručni sastanak Društvo anesteziologa i intenzivista Crne Gore 25.06.2022 25.06.2022 2 3
178 IX reumatološki dani - novine iz oblasti reumatologije, imunologije i fizikalne medicine i rehabilitacije drugi oblici stručnog usavršavanja Udruženje reumatologa Crne Gore 24.06.2022 26.06.2022 5 6
179 IX Medikal konferencija drugi oblici stručnog usavršavanja Medical 23.06.2022 26.06.2022 3 3
180 Uloga adsorbensa u terapiji dijareja webinar Pharma Swiss Montenegro 18.06.2022 18.06.2022 1 2
181 Organizovani skrining programi stručni sastanak IJZCG 08.06.2022 08.06.2022 2 3
182 Značaj suplementacije kod neuroloških stanja stručni sastanak Max Medica d. o. o. 07.06.2022 07.06.2022 2 3
183 Uloga i značaj intraosalnih igala u prehospitalnom i hospitalnom liječenju pedijatrijskih i adultnih pacijenata e-learning Društvo anesteziologa i intenzivista Crne Gore 01.06.2022 01.06.2022 2 3
184 HPV edukacija za zdravstvene radnike koji će sprovoditi imunizaciju stručni sastanak IJZCG 01.06.2022 30.06.2022 2 2
185 Terapija bola i protektivno dejstvo na GIT – dva problema, jedno rešenje stručni sastanak Pharma Swis Montenegro 30.05.2022 30.05.2022 1 2
186 Upotreba suplemenata u terapiji metaboličkih poremećaja stručni sastanak Inpharm CO d. o. o. 30.05.2022 30.05.2022 1 2
187 Praktične smjernice u pedijatrijskoj praksi stručni sastanak Udruženje pedijatara Crne Gore 26.05.2022 26.05.2022 1 3
188 Psorijaza je mnogo više od bolesti kože sručni sastanak Novartis 26.05.2022 26.05.2022 1 2
189 Melanom kože – od prevencije do terapije webinar Medical d. o. o. 25.05.2022 25.05.2022 1 2
190 Komunikacija u kontekstu rada sa onkološkim pacijentima ostali kursevi IJZCG 24.05.2022 26.05.2022 5 10
191 Nacionalni program za kontrolu raka i palijativno zbrinjavanje u Crnoj Gori Ostali kursevi Crnogorsko udruženje medikalnih onkologa 13.05.2022 15.05.2022 6 7
192 Održivi zdravstveni turizam drugi oblici edukacije Institut Igalo – CEBIMER 12.05.2022 14.05.2022 5 7
193 Četvrti sastanak Društva anesteziologa i intenzivista CG - Mehanička ventilacija Webinar Društvo anesteziologa i intenzivista CG 07.05.2022 07.05.2022 1 2
194 Melanom – prevencija, dijagnostika, savremeno liječenje Stručni sastanak Udruženje hirurga Crne Gore 06.05.2022 06.05.2022 3 5
195 Treći sastanak Društva anesteziologa i intenzivista CG Stručni sastanak Društvo anesteziologa i intenzivista CG 30.04.2022 30.04.2022 2 5
196 Koliko često mislimo na (rijetke) hematološke bolesti webinar Medical d. o. o. 27.04.2022 27.04.2022 1 2
197 Imunoprofilaksa danas i sutra međunarodni kurs I kategorije IJZCG 26.04.2022 29.04.2022 10 20
198 Vrijeme je važno 2 webinar Novartis Pharma Services 19.04.2022 27.05.2022 1 2
199 Pristup liječenju i rehabilitaciji pacijenata sa bolom u leđima stručni sastanak Udruženje fizijatara Crne Gore 15.04.2022 16.04.2022 2 5
200 Hipertenzija – kako do ciljnih vrijednosti sa fiksnim kombinacijama Stručni sastanak Pharma Swiss Montenegro 14.04.2022 14.04.2022 1 2
201 Nevidljive opasnosti - HTA i HLP Stručni sastanak KRKA 12.04.2022 12.04.2022 1 2
202 Endokrinološka radionica Drugi oblici stručng usavršavanja Medical d. o. o. 09.04.2022 09.04.2022 2 3
203 Kurs fetalne ehokardiografije Kurs I kategorije PZU Poliklinika Smart Med 09.04.2022 09.04.2022 5 10
204 Neuro Days Drugi oblici stručnog usavršavanja Hoffmann La Roche Podgorica 08.04.2022 10.04.2022 4 10
205 Nezadovoljene potrebe pacijenata sa DM tip I Stručni sastanak Amicus Pharma 07.04.2022 07.04.2022 2 3
206 Prevencija i liječenje HIV infekcije za izabrane ljekare Domaći seminar I kategorije NVO CG fondacija za HIV i virusne hepatitise/udruženje pacijenata 01.04.2022 01.04.2022 5 15
207 Destigmatizacija HIV infekcije i liječenje osoba koje žive sa HIV-om Domći seminar I kategorije NVO CG fondacija za HIV i virusne hepatitise/udruženje pacijenata 01.04.2022 01.04.2022 5 15
208 Vrijeme je važno - srčana slabost Webinar Novartis 01.04.2022 01.04.2022 1 2
209 Xtandi u terapiji karcinoma prostate Stručni sastanak INMED 31.03.2022 31.03.2022 1 2
210 Porodilište po mjeri beba Drugi vidovi edukacije Ministarstvo zdravlja/KCCG 31.03.2022 31.05.2022 3 6
211 Osnove dokumentovanja tjelesnih povreda. Krivična odgovornost ljekara. Stručni sastanak Opšta bolnica Nikšić 31.03.2022 31.03.2022 2 5
212 Izazovi medicine u borbi sa virusom Covid-19 Domaći simpozijum sa međunarodnim učešćem Medical d. o. o. 25.03.2022 27.03.2022 2 7
213 Kontraindikacije, bezbjednost vakcina i komunikacija Domaći kurs I kategorije IJZCG/UNICEF 22.03.2022 25.03.2022 10 20
214 Karcinom dojke - od prevencije do terapije Webinar Medical d. o. o. 16.03.2022 16.03.2022 1 2
215 Održavanje dugoročnog preživljenja grafta - 2 Webinar INMED 15.03.2022 15.03.2022 1 2