loading

SKUPŠTINA LJEKARSKE KOMORE CRNE GORE

Skupština Ljekarske komore Crne Gore je najznačnije tijelo Komore.

Skupština ima 49 članova.

Članovi Skupštine se biraju na neposrednim izborima u izbornim jedinicama.

Broj članova Skupštine i postupak izbora članova Skupštine utvrdjeni su Statutom i Pravilnikom o izboru u organe Ljekarske komore Crne Gore

Mandat člana Skupštine traje 4 ( četiri ) godine.

Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje.

Skupština ima 49 članova.

Predsjednica Skupštine : dr Snežana Ćorac

Djelatnost Skupštine

Delegati Skupštine