loading

OBRASCI ZAHTJEVA

IMENIK DOKTORA MEDICINE

Zahtjev za upis novih i promjenu podataka u Imenik doktora medicine
Zahtjev za brisanje iz Imenika i Registra licenci doktora medicine

LICENCE/PRIVREMENE LICENCE ZA RAD

Zahtjev za izdavanje licence/privremene licence za rad
Zahtjev za obnavljanje licence
Zahtjev za zamjenu licence/privremene licence za rad
Zahtjev za izdavanje duplikata licence/privremene licence za rad

KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA

Prijava stručnog/naučnog skupa
Izjava
Izvještaj o realizaciji stručnog/naučnog skupa
Zahtjev za dodjelu bodova u postupku KME

ČLANSKA KARTA

Zahtjev za izdavanje duplikata članske karte
Zahtjev za zamjenu članske karte

FAKSIMIL

Zahtjev za izdavanje faksimila

Zahtjev za izdavanje duplikata faksimila
Zahtjev za zamjenu faksimila

POSTUPAK PRED KOMISIJOM ZA ETIČKA PITANJA I DEONTOLOGIJU

Zahtjev za pokretanje postupka

UVJERENJE I POTVRDE

Zahtjev za izdavanje potvrde o dobrom ugledu (Certificate of Good Standing)
Zahtjev za izdavanje potvrde o članstvu

SOLIDARNA POMOĆ

Zahtjev za dodjelu pomoći – rođenje ili usvojenje djeteta
Zahtjev za dodjelu pomoći - rođenje ili usvojenje djeteta - treće i svako sljedeće djete
Zahtjev za dodjelu pomoći – bolovanje duže od 6 mjeseci
Zahtjev za dodjelu pomoći – smrt člana Komore
Zahtjev za dodjelu pomoći – smrt bračnog druga člana Komore
Zahtjev za dodjelu pomoći – smrt djeteta člana Komore
Zahtjev za dodjelu pomoći – maloljetno dijete preminulog člana Komore

NAGRADE I PRIZNANJA

Inicijativa za dodjelu godišnje nagrade Ljekarske komore Crne Gore
Inicijativa za dodjelu godišnje nagrade komore najboljem studentu medicine

SUFINANSIRANJE STRUČNO

Prijava za sunfinansiranje troškova učešća na kongresu
Prijava za sufinansiranje troškova studijskog boravka

CJENOVNIK USLUGA LJEKARSKE KOMORE

Cijenovnik usluga LJKCG