loading

ZAMJENA LICENCE / PRIVREMENE LICENCE ZA RAD

Član Komore je dužan da Komori prijavi svaku promjenu podataka upisanih u evidenciju Komore.

Doktor medicine je dužan da podnese zahtjev za zamjenu licence/privremene licence za rad, ako je:

- u periodu važenja licence stekao status specijaliste određene specijalnosti;
- u toku važenja licence specijaliste stekao status subspecijaliste;
- stekao naučno ili akademsko zvanje;
- došlo do promjene ličnih podataka i iz drugih razloga.

Zahtjev za zamjenu licence/privremene licence za rad dostavlja se na propisanom obrascu.

Predsjednik Komore izdaje rješenje kojim se važeća licenca/privremena licenca za rad zamjenjuje novom.

Zamjena licence/privremene licence za rad izdaje se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Obrazac zahtjeva za zamjenu licence

Pravilnk o izdavanju duplikata i zamjeni licence/privremene licence za rad, faksimila i članske karte