Vrhovni sud Crne Gore usvojio zahtjev za zaštitu zakonitosti

Vrhovni sud Crne Gore, nakon sjednice vijeća održane 14.11.2018. godine, usvojio je zahtjev za zaštitu zakonitosti i ukinuo presude Višeg suda u Bijelom Polju i Apelacionog suda Crne Gore. Ovom presudom bjelopoljske kolege, prethodno osuđene na godinu dana zatvora, nemaju više status osuđenih lica.

Presuda

Kontinuirana medicinska edukacija

Komisija za kontinuiranu edukaciju Ljekarske komore Crne Gore u periodu od jula do decembra 2018. godine izvršila je kategorizaciju i bodovanje skupova u Crnoj Gori, navedenih u pregledu akreditovanih stručnih skupova.

Pregled