O B A V J E Š T E NJ E

Poštovane koleginice i kolege,

Ljekarska komora Crne Gore i „Montenegro Airlines“ AD sklopili su Ugovor o kupovini avio karata po povlašćenim uslovima prema kojem je cijena povratne avio karte za članove Komore, na relaciji Podgorica / Tivat – Beograd – Podgorica / Tivat - 138,40€.

Ugovor možete pogledati ovdje

O B A V J E Š T E NJ E

Upućuje se na javnu raspravu Nacrt Pravilnika o sufinansiranju stručnog usavršavanja članova Ljekarske komore Crne Gore, broj 335/2-2 od 17.06.2019. godine.

Vaše, eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije, možete dostaviti do 18. jula 2019. godine, na e-mail adresu Ljekarske komore Crne Gore: info@ljekarskakomora.me

Rok za javnu raspravu se produžava do 20. avgusta 2019. godine

Primjer nacrta možete pogledati ovdje

PRELIMINARNI PROGRAM 34. GODIŠNJE KONFERENCIJE EFMA

Preliminarni program EFMA konferencije, možete pogledati ovdje:

PRIJAVA NASILJA NAD DOKTORIMA

Poštovani članovi Komore,

Ljekari i drugo medicinsko osoblje brinu o zdravlju stanovnika i nasilno ponašanje ne samo da ugrožava ljekare, već i sve građane kojima je potrebna pomoć.

Iz toga razloga smatramo da je neophodno da se preduzmu hitne mjere u cilju prevencije i suzbijanja nasilja nad ljekarima i ostalim medicinskim osobljem.

Komora je postavila obrazac za prijavu pretrpljenog nasilničkog ponašanja (obrazac se nalazi na stranici "prijava nasilja nad doktorima medicine"), koji članovi komore i drugo medicinsko osoblje mogu ispuniti i poslati stručnoj službi Komore na e – mail adresu: info@ljekarskakomora.me

Nakon dostavljene prijave Komora će u dogovoru sa žrtvom nasilja preduzeti sve neophodne pravne mjere protiv počinioca.

Odlukom da prijavite nasilni događaj pomažete Ljekarskoj komori Crne Gore da na osnovu dobijenih statističkih podataka o učestalosti nasilja nad doktorima u zdravstvenim ustanovama, predlaže preventivne mjere i insistira na njihovom uvođenju.

PRIJAVITE SKUP BLAGOVREMENO!

Organizatori stručnih skupova su dužni da podnesu prijavu za bodovanje i kategorizaciju skupa, najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja skupa sa potrebnom dokumentacijom (označeno na prijavi).

Prijavu popunite na obrascu koji se nalazi na internet stranici Ljekarske komore Crne Gore ljekarskakomora.me i zajedno sa dokumentacijom uputite na e-mail adresu info@ljekarskakomora.me

OBAVJEŠTENJA ZA UDRUŽENJA DOKTORA MEDICINE !

Ako Udruženje doktora medicine organizuje stručni sastanak, oslobađa se naknade za akreditaciju skupa, pod uslovima:

    1. da skup nije sponzorisan;
    2. da nije predviđena kotizacija za učešće na skupu;
    3. da je udruženje upisano u bazu udruženja doktora medicine Ljekarske komore Crne Gore.
Uz Prijavu stručnog/naučnog skupa, udruženja su dužna da dostave i Izjavu, koja se nalazi na internet stranici Komore ( Brzi servisi – Obrasci zahtjeva ).