Skupština Komore održana dana 30. aprila 2018. godine donijela je Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja.

U organizaciji Ljekarske komore Crne Gore 30. i 31. marta 2018. godine održan je Prvi zajednički radni skup predsjednika Ljekarskih komora regiona

Skupština Komore održana dana 30. aprila 2018. godine donijela je Statut Ljekarske komore Crne Gore I Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljanja, odnosno oduzimanja licence za rad doktora medicine na koje je Ministarstvo zdravlja dalo saglasnost 18. maja 2018. godine

Slider

Skupština Komore održana dana 30. aprila 2018. godine donijela je Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja.

U organizaciji Ljekarske komore Crne Gore 30. i 31. marta 2018. godine održan je Prvi zajednički radni skup predsjednika Ljekarskih komora regiona

Skupština Komore održana dana 30.. aprila 2018. godine donijela je Statut Ljekarske komore Crne Gore I Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljanja, odnosno oduzimanja licence za rad doktora medicine na koje je Ministarstvo zdravlja dalo saglasnost 18. maja 2018. godine

Slider

Prvi zajednički radni skup predsjednika ljekarskih komora regiona i država sa područja bivše SFRJ

U organizaciji Ljekarske komore Crne Gore, 30. i 31. marta 2018. godine u Podgorici, održan ...
Pročitajte više

Sjednica Skupštine LJKCG – 15. mart 2018. godine.

Sjednica Skupštine Ljekarske komore Crne Gore zakazana je za 15. mart 2018. godine. Na toj ...
Pročitajte više

Pismo predsjednika

Poštovane kolege, Mjesec dana je prošlo od kada je izabrano novo rukovodstvo Ljekarske komore Crne ...
Pročitajte više

Vlada podržava aktivnosti i rad Ljekarske komore

Predsjednik Vlade Duško Marković poručio je novom rukovodstvu Ljekarske komore da Vlada u potpunosti podržava ...
Pročitajte više