Sve dileme koje imate vezano za ingerencije Ljekarske komore Crne Gore možete poslati na adresu:

info@ljekarskakomora.me