Poštovani pacijenti,

Ukoliko imate problem prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, možete kontaktirati Ljekarsku komoru Crne Gore na mail
info@ljekarskakomora.me