Uvjerenja i potvrde

Članu Komore, na lični zahtjev, izdaje se:
izvod, potvrda i druga isprava o svim podacima o kojima Komora vodi evidenciju, a koji se odnose na člana Komore koji te podatke traži.

Uslov za izdavanje isprava je uredno ispunjavanje svih članskih obaveza.

Odgovarajuću ispravu Komora izdaje u roku od 3 ( tri ) dana od dana podnošenja zahtjeva.