STALNE KOMISIJE LJEKARSKE KOMORE CRNE GORE

Stalne komisije Komore su:

1. Komisija za etička pitanja i deontologiju,
2. Komisija za kontinuiranu edukaciju,
3. Komisija za stručna pitanja,
4. Komisija za tradicionalnu i alternativnu medicine,
5. Komisija za rad privatnih zdravstvenih ustanova,
6. Komisija za uništavanje faksimila.

Komisije bira i razrješava Izvršni odbor.
Članovi Komisije se biraju iz reda članova Komore, a po potrebi i stručnih lica koji nijesu članovi Komore.
Stalne Komisije čine predsjednik, zamjenik predsjednika i 5 ( pet ) članova.
Rad Komisije uređen je Poslovnikom o radu.