Spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službeničkim i namješteničkim zvanjima

  • Dr. Aleksandar MugoÅ¡a, predsjednik, po osnovu Ugovora o dopunskom radu
  • Vesna Bauković, sekretar, po osnovu Ugovora o radu
  • Milena Tomović, poslovni sekretar, po osnovu Ugovora o radu
  • Ana Čubranović, stručni saradnik za upravno-pravne poslove, po osnovu Ugovora na odrđeno vrijeme o privremenim i povremenim poslovima
  • Branka Medenica, stručni saradnik za finansijske poslove i javne nabavke, po osnovu Ugovora na određeno vrijeme o privremenim i povremenim poslovima