SKUPŠTINA LJEKARSKE KOMORE CRNE GORE

Skupština Ljekarske komore Crne Gore je najznačnije tijelo Komore.

Skupština ima 49 članova.

Članovi Skupštine se biraju na neposrednim izborima u izbornim jedinicama.

Broj članova Skupštine po izbornim jedinicama utvrđuje se na način da se po jedan član Skupštine bira na svaki započeti broj od 50 članova Komore, u izbornoj jedinici.

Izuzetno, dvije ili više zdravstvenih ustanova, koje imaju po manje od 15 zaposlenih doktora medicine, čine jednu izbornu jedinicu i biraju zajedničkog predstavnika u Skupštini.

Iz reda doktora medicine zaposlenih u privatnim zdravstvenim ustanovama biraju se četiri ( 4 ) člana Skupštine.

Mandat delegata Skupštine traje 4 ( četiri ) godine.

Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje.


djelatnost Skupštine

predsjednik Skupštine
Dr Nebojša Sekulić

zamjenik predsjednika Skupštine
Dr Žanka Cerović

delegati Skupštine