SAOPŠTENJE

13.09.2021

Kako bi se izbjeglo dodatno zbunjivanje javnosti, a povodom više istupa u javnost doktora medicine u vezi aktuelnih zdravstvenih i uopšte društvenih dešavanja koristim priliku da apelujem na sve kolege da se uzdrže od iznošenja stavova koji nijesu usko, stručno, naučno i profesionalno utemeljeni. Na taj način čuvamo profesionalni dignitet kako svoj tako i svojih kolega, a na šta nas obavezuje i Kodeks medicinske etike i deontologije.Saopštenje možete preuzeti na ovom linku.