Propise možete preuzeti klikom na neki od sledećih linkova:

PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA, OBNAVLJANJA, ODNOSNO ODUZIMANJA LICENCE ZA RAD DOKTORA MEDICINE

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA LICENCI I OBRASCU LICENCI ZA RAD DOKTORA MEDICINE

STATUT LJEKARSKE KOMORE CG

PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

PRAVILNIK O KONTINUIRANOJ EDUKACIJI-21.03.2018.

OBRAZAC ZA PRIJAVU STRUČNOG SKUPA – LJEKARSKA KOMORA CRNE GORE

Pravilnik za postupanje Ljekarske komore prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti 22.03.2018.

Poslovnik o radu izvršnog odbora Komore – 16.02.2018

Pravilnik o finansijskom poslovanju

ODLUKA O FAKSIMILU