Propise možete preuzeti klikom na neki od sledećih linkova:

PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA, OBNAVLJANJA, ODNOSNO ODUZIMANJA LICENCE ZA RAD DOKTORA MEDICINE

x Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra-MZ 11.04.2018.

STATUT LJEKARSKE KOMORE CG

PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

PRAVILNIK O KONTINUIRANOJ EDUKACIJI-21.03.2018.

Pravilnik o izboru u organe Komore- 16.02.2018

Pravilnik za postupanje Ljekarske komore prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti 22.03.2018.

Poslovnik o radu izvršnog odbora Komore – 16.02.2018