e-Learning

U saradnji sa Akademijom za kontinuiranu medicinsku edukaciju iz Beograda, Ljekarska Komora Crne Gore obezbijedila je veći broj e-learning programa kontinuirane edukacije koji članovi Komore mogu besplatno koristiti, radi sticanja bodova za obnavljanje licenci.

U skladu sa Pravilnikom, na ovaj način, članovi Komore mogu sakupiti do 25 bodova za licencni period ( 7 godina ). U ovom trenutku, na raspolaganju su elektronski testovi. Izbor će uskoro biti proširen novim vrstama e-learning programa. Svi testovi akreditovani su odlukom Komisije za kontinuiranu edukaciju Ljekarske komore Crne Gore.

Odluku možete pogledati klikom ovdje.