e-Learning

Zajedno sa World Continuing Education Allians (WCEA) razvili smo projekat saradnje koji podrazumijeva obezbeđivanje pristupa platformama za učenje ( 3000 platformi za učenje sa programima iz svih oblasti medicine) članovima Ljekarske komore Crne Gore. WCEA je globalni lider kada je u pitanju e-lerning i zvanični je partner svjetske medicinske asocijacije (WMA). Svi članovi Ljekarske komore Crne Gore imaće besplatan pristup platformama za učenje. Projekat će biti razmatran na prvoj narednoj sjednici Skupštine Komore u februaru ove godine.