Uspostavljanje i unaprje─Ĺenje sistema kvaliteta u Javnim zdravstvenim ustanovama

Ja─Źanje kapaciteta u razvoju i implementaciji strate┼íkih ciljeva u oblasti kvaliteta, predstavlja integralni dio procesa reforme zdravstvenog sistema i projekat unapre─Ĺenja sistema zdravstva u Crnoj Gori i u skladu je sa strate┼íkim pristupima evropskih zemalja i principa kvaliteta zdravstvene za┼ítite u Evropskoj uniji.
U cilju realizacije zacrtanih ciljeva, Ljekarska komora Crne Gore u saradnji sa AKAZ (Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu B i H) predlo┼żila je dva projekta.

Projektni prijedlog 1
Projektni prijedlog 2