Obrazac prijave nasilja nad doktorima

Unijeti podaci u prijavi su zaštićeni i neće se koristiti niti objavljivati bez Vašeg zahtjeva.

Svi oblici sporova vezanih za radno – pravne odnose poslodavca i doktora nijesu predmet ovog oblika prijave nasilja nad doktorima medicine.