Obrasci zahtjeva


IMENIK DOKTORA MEDICINE LICENCE/PRIVREMENE LICENCE ZA RAD KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA ČLANSKA KARTA FAKSIMIL POSTUPAK PRED KOMISIJOM ZA ETIČKA PITANJA I DEONTOLOGIJU UVJERENJE I POTVRDE SOLIDARNA POMOĆ NAGRADE I PRIZNANJA CJENOVNIK USLUGA LJEKARSKE KOMORE