OBNAVLJANJE LICENCE ZA RAD

Licenca za rad se obnavlja ako je doktor medicine u periodu va┼żenja licence za rad, u postupku kontinuirane medicinske edukacije, stekao 120 bodova.

Broj sakupljenih bodova, u jednoj kalendarskoj godini, u periodu trajanja licence, ne mo┼że biti manji od 10 (deset).

Doktor medicine du┼żan je da zahtjev za obnavljanje licence za rad podnese 60 dana prije isteka roka na koji je licenca izdata.