NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana.

Predsjednika Nadzornog odbora bira Izvršni odbor, iz reda članova Komore.

Dva člana Nadzornog odbora biraju se iz reda stručnih lica koja nijesu članovi Komore, a po struci moraju biti ekonomista i pravnik.

Nadzorni odbor:
dr Nebojša Gulić, predsjednik
dr Ivan Radević,diplomirani ekonomista, član
mr Jovana Bojić, spec. državno-pravnih studija (Spec. Sci.), član

Djelokrug rada Komisije