KOMISIJA ZA ETIČKA PITANJA I DEONTOLOGIJU:

 1. Dr Srđan Pavićević, predsjednik / KCCG /
 2. Dr Mišo Pejaković, zamjenik predsjednika / OB Nikšić /
 • Članovi:
 1. Dr Žarko Borović / Klinika „Danica“ Podgorica /
 2. Dr Zdenka Inić / IBD KCCG /
 3. Dr Jovan Utješinović / DZ Nikšić /
 4. Dr Tea Dakić / KCCG /
 5. Mr. Bojan Božović, dipl.pravnik
 • Odluku za Komisiju za etička pitanja i deontologiju možete preuzeti ovdje
 • Poslovnik o radu Komisije za etička pitanja možete preuzeti ovdje
 • Zahtjev za pokretanje postupka pred Komisijom za etička pitanja i deontologiju možete preuzeti ovdje

KOMISIJA ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU:

 1. dr Mira Samardžić, predsjednik
 2. dr Slavica Vujisić, zamjenik predsjednika
 • Članovi:
 1. dr Snežana Vujošević / KCCG /
 2. dr Žarko Dašić / KCCG /
 3. dr Snežana Raspopović / KCCG /
 4. dr Ljiljana Kezunović / DZ Podgorica /
 5. dr Miroljub Todorović / OB Cetinje /
 • Odluku za Komisiju za kontinuiranu edukaciju možete preuzeti ovdje
 • Poslovnik o radu Komisije za kontinuiranu edukaciju možete preuzeti ovdje

KOMISIJA ZA STRUČNA PITANJA:

 1. Dr Žanka Cerović, predsjednik / KCCG /
 2. dr Miodrag Šoć, zamjenik predsjednika / KCCG /
 • Članovi:
 1. dr Gordana Mijović / Institut za javno zdravlje CG /
 2. Dr Slađana Radulović / IBD KCCG /
 3. Dr Marija Krnjević / KCCG /
 4. Dr Sanja Simović / Fond za zdravstveno osiguranje CG /
 5. Dr Igor Bjeladinović / OB Kotor /
 • Odluku za Komisiju za stručna pitanja možete preuzeti ovdje
 • Poslovnik o radu Komisije za stručna pitanja možete preuzeti ovdje

KOMISIJA ZA TRADICIONALNU I ALTERNATIVNU MEDICINU

 1. Dr Lidija Ljubiša Maslovar, predsjednik / Budva /
 • Članovi:
 1. Dr Vjera Lipovac Usanović, zamjenik predsjednika / Tivat /
 2. Dr Goran Radević / Podgorica /
 3. Dr Zorana Nikolić / Tivat /
 4. Dr Slobodan Nanevski / Bijelo Polje /
 5. Dr Vedranka Mrdak / Bijelo Polje /
 • Odluku za Komisiju za stručna pitanja možete preuzeti ovdje

KOMISIJA ZA RAD PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA

 1. Dr Zilha Idrizović, predsjednik / Bijelo Polje /
 • Članovi:
 1. Dr Milana Šoć, / Podgorica /
 2. Dr Biljana Savić / Nikšić /
 3. Dr Milica Vuksanović / Bar /
 4. Dr Nebojša Čejović / Podgorica /
 5. Dr Aleksandar Filipović / Podgorica /
 6. Dr Petar Matijević / Tivat /
 • Odluku za Komisiju za stručna pitanja možete preuzeti ovdje