Komisija za tradicionalnu i alternativnu medicinu

Predsjednica Komisije
dr Lidija Ljubiša Maslovar

Rođena je 3. novembra u Titogradu, Jugoslavija.
Završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1988. godine, specijalizaciju iz oblasti radiologije od 2000 – 2002. godine i 2010. godine stekla zvanje specijaliste i terapeuta kvantne medicine – QUANTES, Međunarodnog udruženja KM pri SLD u Beogradu.
Bila je na mnogim stručnim usavršavanjima u zemlji i inostranstvu.
Osnivač je i direktor PZU „Cosnilium“ – zdravstvene ustanove za ultrazvučnu dijagnostiku i primjenu tradicionalne medicine – biorezonatnta dijagnostika i terapija i akupunktura, od 2003. godine do danas.

Članovi Komisije:
dr Zorana Nikolić, zamjenica predsjednice
dr Vjera Usanović
dr Goran Radević
dr Andrijana Kostić
dr Jovana Grupković
dr Emilija Nikolić

Djelokrug rada Komisije