Komisija za stručna pitanja

Predsjednica Komisije
dr Gordana Mijović

Članovi Komisije:
dr Ljiljana Radulović, zamjenica predsjednice
dr Sanja Simović
dr Đorđe Krnjević
dr Goran Marković
dr Dragana Durković
dr Miljan Zindović

Djelokrug rada Komisije