Komisija za stručna pitanja

Predsjednica Komisije
dr Žanka Cerović


Medicinski fakultet u Beogradu upisala 1981. godine, završila 1986. godine. Specijalizaciju iz radiologije završila 1993. godine u Beogradu. U KCCG radi od 1990. godine. Postdiplomske studije u formi magistra medicinskih nauka iz oblasti radiologije završila 2008. godine u Beogradu.
Obavlja poslove neuroradiologa u KCCG i mentor je iz te oblasti za specijalizante u okviru specijalizacije iz radiologije.
Predsjednik je Udruženja radiologa Crne Gore, šef Odjeljenja za skener i magnetnu rezonancu u Centru za radiološku dijagnostiku, potpresjednik Skupštine Ljekarske komore Crne Gore i predsjednik Komisije za stručna pitanja Ljekarske komore Crne Gore.

Članovi Komisije:
prof. dr Miodrag Šoć, zamjenik predsjednice
prof. dr Gordana Mijović
dr Slađana Radulović
dr Marija Krnjević
dr Sanja Simović
dr Igor Bjeladinović

Djelokrug rada Komisije