Komisija za rad privatnih zdravstvenih ustanova

Predsjednica Komisije
dr Zilha Idrizovi─ç

stranica u izradi

─îlanovi Komisije:
dr Milana Šoć
dr Biljana Savi─ç
dr sc.med. Milica Vuksanovi─ç
dr Nebojša Čejović
dr Aleksandar Filipovi─ç
dr Petar Matijevi─ç

Djelokrug rada Komisije