Komisija za kontinuiranu edukaciju

Predsjednica Komisije
prof. dr Mira Samardžić


Medicinski fakultetu u Beogradu završila je 1979.
Specijalizaciju iz pedijatrije završila je 1988 na Univerzitetskoj dječijoj klinici u Zagrebu.
Poslijediplomske specijalističke studije iz oblasti "Klinička pedijatrija" i "Pedijatrijska endokrinologija i bolesti metabolizma" pohađala je na Sveučilištu u Zagrebu 1987. - 1991.
Magistarsku tezu odbranila je 1995., a doktorsku tezu 1999 na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Godine 2016. izabrana je u zvanje redovnog profesora Univerziteta Crne Gore za predmet Pedijatrija na Medicinskom fakultetu u Podgorici.
Od 1992. godine do sada zaposlena je u Institutu za bolesti djece u Podgorici, Odjelenje za endokrinologiju. Od 1994.godine je mentor specijalizantima pedijatrije za oblast dječja endokrinologija i opšta pedijatrija.
Završila je više edukacionih trening programa u zemlji i inostranstvu iz oblasti pedijatrije i pedijatrijske endokrinologije.
Autor ili koautor je 30 radova objavljenih u časopisima od kojih se 15 nalaze na SCI (Science Citation Imdex) ili SCI Expanded listi. Google Scholar Citations: 550
Član je ISPAD-a (International Society of the Pedatric & Adolescent Diabetes ), ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology, Udruženja pedijatara Crne Gore i Udruženja endokrinologa Crne Gore.

Članovi Komisije:
prof. dr Slavica Vujisić, zamjenica predsjednice
prof. dr Snežana Vujošević
prof. dr Žarko Dašić
doc. dr Snežana Raspopović
prof. dr Ljiljana Kezunović
prof. dr Miroljub Todorović

zamjenici članova Komisije
prof. dr Ljilja Musić
prof. dr Milena Đurović
prof. dr Antoaneta Adžić
doc. dr. Snežana Pantović

Djelokrug rada Komisije