Komisija za etička pitanja i deontologiju

Predsjednik Komisije
dr Tea Dakić


Doktorka medicine, specijalistkinja psihijatrije, magistarka nauke u oblasti bioetike, sa više od deset godina iskustva predanog rada u medicinskoj praksi i u oblasti ljudskih prava. Posjeduje visoka znanja i vještine iz oblasti medicine, psihijatrije, ljudskih prava, bioetike, istraživačke, medicinske i kliničke etike. Specijalizovana za ljudska prava vulnerabilnih društvenih grupacija, stekla iskustvo u analizi i monitoringu ljudskih prava, kao i edukaciji u ovoj oblasti. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, specijalizaciju iz psihijatrije uz počasti završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dok je zvanja tokom dodiplomskih i magistarskih studija iz bioetike stekla na Clarkson Univerzitetu u Nju Jorku, u Sjedinjenim Američkim Državama. U Kliničkom Centru Crne Gore zapošljena je od 2011.godine, aktuelno na Klinici za psihijatriju, kao načelnica odjeljenja Dnevna bolnica. Ima više objavljenih radova u stručnim akademskim časopisima, a autorka je ili koautorka i u vladinim i nevladinim publikacijama. Engleskim jezikom se služi na visokom nivou nativnog govornika.


Članovi Komisije:
dr Milena Samardžić, zamjenica predsjednice;
dr Marija Lubarda
dr Smiljka Vukčević
dr Ana Ičević
dr Predrag Rakočević
dr Anela Frljučkić Omeragić

Djelokrug rada Komisije
Zahtjev za pokretanje postupka