Javni registri i javne evidencije

Shodno Pravilinku o sadr┼żaju i na─Źinu vo─Ĺenja registra licenci i obrascu licenci za rad doktora medicine (ÔÇ×Sl. list CGÔÇť,br.39/18 od 15.06.2018), podaci iz registra su javni, a uvid u registar licenci vr┼íi se uz obavezno prisustvo ovla┼í─çenog lica za njegovo vo─Ĺenje.
Podaci iz registara se ostavruju zahtjevom za slobodan pristup informacijama.
Ljekarska komora Crne Gore vodi slede─çe registre:

  • Registar licenci za crnogorske dr┼żavljane
  • Registar privremenih licenci za strance sa stalnim ili privremenim boravkom
  • Registar privremenih licenci doktora koji imaju prebivali┼íte van Crne Gore koje anga┼żuje zdravstvena ustanova