IZVRŠNI ODBOR

Skupština bira Izvršni odbor iz redova članova Komore, na prijedlog predsjednika Komore.

Izvršni odbor ima 9 (devet) članova.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Komore su po funkciji predsjednik i zamjenik predsjednika Izvršnog odbora.

Mandat članova Izvršnog odbora traje 4 (četiri) godine.

Rad Izvršnog odbora utvrđen je Poslovnikom o radu Izvršnog odbora.


Djelokrug rada Izvršnog odbora

predsjednik Izvršnog odbora
Dr Aleksandar Mugoša

zamjenik predsjednika Izvršnog odbora
Dr Kenan Erović


Članovi Izvršnog odbora

Prof. dr Marina Mugoša Ratković
Mr. sc. med. Vladimir Dobričanin
Dr. Ljiljana Knežević
Dr. Vesna Dujović