Na linkovima ispod možete naći pravilnike o upisu u LJKCG i postupku izdavanja licenci:

Pravilnik o upisu

Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljanja, odnosno oduzimanja licence

 

Na linkovima ispod možete naći odluke o visini naknada:

ODLUKA O VISINI NAKNADE – UPISNINA

ODLUKA O VISINI NAKNADE – ČLANARINA

ODLUKA O VISINI NAKNADE – LICENCA

 

Na linkovima ispod možete preuzeti neophodne formulare koje je potrebno popuniti, potpisati i predati u prostorijama LJKCG:

Formulari za upis

Formular za izdavanje licence

Zahtjev za izdavanje faksimila