ISTORIJA KOMORE


Odlukom Skupštine Republike Crne Gore („Sl.list RCG“, br.27 od 29. jula 1994. godine, član 148a), dato je pravo zdravstvenim radnicima sa visokom stručnom spremom (doktori medicine i doktori stomatologije) da osnivaju Ljekarsku komoru radi zaštite i unapređenja stručnosti, medicinske etike, podizanja kvaliteta zdravstvene zaštite kao i zaštite profesionalnih interesa, sa pravima i obavezama utvrđenim zakonom i statutom Komore.

Osnivačka Skupština Ljekarske komore Crne Gore održana je dana 20. juna 1995. godine.

Skupština je izabrala dr Bogdana Lauševića iz Pljevalja za predsjednika Skupštine Ljekarske komore Crne Gore.

Na drugoj Skupštini Ljekarske komore Crne Gore, 08. maja 1996. godine, izabran je prvi predsjednik Ljekarske komore Crne Gore, dr Đoko Jočić iz Podgorice.

Od 16. januara 2018. godine predsjednik Ljekarske komore Crne Gore je dr Aleksandar Mugoša.