U organizaciji Ljekarske komore Crne Gore, 30. i 31. marta 2018. godine u Podgorici, održan je Prvi zajednički radni skup predsjednika ljekarskih komora regiona i država sa područja bivše SFRJ.

Na skupu je učestvovalo 16 (šesnaest) predsjednika, potpredsjednika i članova upravnih tijela ljekarskih komora. Iz opravdanih razloga izostala je delegacija Ljekarske komore Republike Hrvatske.

Teme o kojima se razgovaralo na skupu su:

  • Profesionalni status ljekara;
  • Uloga Komore u sistemu zdravstvene zaštite;
  • Socio-ekonomski status ljekara;
  • Odliv ljekara iz sistema javnog zdravstva.

U okviru zadatih tema diskutovalo se o gotovo svim aspektima ljekarske profesije – uslovi rada i mogućnost sprovođenja dobre medicinske prakse, pitanje zakona koji regulišu oblast zdravstva, pitanje ljekarske autonomije i odgovornosti, osiguranje ljekara, nasilje nad ljekarima, pitanje njihovog socio-ekonomskog statusa i razlozi odliva ljekara iz javnog zdravstva.

Kroz diskusije o pomenutim temama došlo se do zaključka da su neki od problema u funkcionisanju javnog zdravstva zajednički za sve regije i države sa teritorije bivše SFRJ, da su ozbiljni problemi u pojedinim državama snažnije izraženi i da je neophodna intezivnija i bliža saradnja ljekarskih komora zemalja učesnica u njihovom prevazilaženju i pomoći susjedima.

Zaključke sa skupa možete preuzeti ovdje