Poštovane kolege,

Mjesec dana je prošlo od kada je izabrano novo rukovodstvo Ljekarske komore Crne Gore. Nažalost, morali smo da krenemo od početka, bez obzira sto institucija postoji više od 22 godine.

Prostorije u kojima se Komora nalazila napuštene su već godinu dana tako da je prvi zadatak bio da obezbijedimo prostor za rad. Preselili smo svu arhivu koja je zatečena, opremili novi prostor, platili nagomilane dugove, angažovali saradnike. Završili smo reviziju finansijskog poslovanja Komore za poslednje tri godine rada prethodnog rukovodstva, uporedo sa tim radili na donošenju dva najznačajnija pravna akta za početak funkcionisanja naše institucije – Statut komore i Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licenci za rad doktora medicine. Održana je i prva sjednica Izvršnog odbora Ljekarske komore Crne Gore. Pomenuta akta proslijeđena su, u formi nacrta prijedloga, direkorima svih javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, koji su u obavezi da vam ih daju na uvid. Takođe, biće proslijeđena svim privatnim zdravstvenim ustanovama koje postoje u Registru Ministarstva zdravlja Crne Gore. Na taj način biće organizovana javna rasprava kako bi se utvrdio definitivni prijedlog akata, koje bi trebalo u konačnoj formi da usvoji Skupština Ljekarske komore sredinom marta mjeseca ove godine. Nacrt prijedloga dva najznačajnija akta možete naći na našoj internet stranici. Uspostavljena je saradnja sa Ministarstvom zdravlja.

Takođe, krajem marta mjeseca ove godine u prostorijama Ljekarske komore Crne Gore biće održan trodnevni radni skup predsjednika svih Ljekarskih komora država bivše SFRJ na kome ćemo razgovarati o zajedničkim problemima kad je oblast zdravstvene zaštite stanovništva u pitanju, odlivu ljekara, profesionalnom i socio-ekonomskom statusu ljekara. Sastanku će prisustvovati i gosti iz Ljekarske komore Njemačke. Skup će biti otvoren za kolege koje žele da dobiju odgovore na sva pitanja koja smatraju značajnim za naš rad i naš profesionalni status u društvu u kome živimo. O tačnim datumima i programu skupa bićete obaviješteni putem naše intrenet stranice. Da ne zaboravimo:

Ljekarska komora je autonoma strukovna organizacija čiji je zadatak da aktivno učestvuje u kreiranju zakona, da obezbijeđuje kontinuiranu medicinsku edukaciju ljekara i da štiti interese ljekara kao nosilaca odgovornosti u oblasti zdravstvene zaštite. Kroz ostvarivanje pomenutih zadataka Ljekarska komora bi trebalo da doprinese boljoj i kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva naše zemlje.

Ljekarska komora je, prema zakonima naše zemlje, i javna ustanova sa izuzetno značajnim javnim ovlašćenjima, koja su joj dodijeljena od strane države Crne Gore. Javna ovlašćenja podrazumijevaju poslove vezane za izdavanje licenci za rad ljekara.

Licenca za rad je javni dokument bez koga nijedan ljekar u Crnoj Gori ne može biti zaposlen, u suprotnom čini udruženo krivično djelo sa poslodavcem koji ga zapošljava.

 

Uz srdačan pozdrav svim kolegama,

Dr Aleksandar Mugoša