Pred organima Komore je ogroman posao – izrada novog statuta koji će biti usklađen sa zakonom o
zdravstvenoj zaštiti, novog Pravilnika o izdavanju licenci za rad (bez koje nijedan ljekar u Crnoj Gori ne
može biti zaposlen), formiranje stručnih tijela i komisija koje će konačno početi da rade na poboljšanju
zdravstvene zaštite građana, što do sada u praksi Komore dugoj 22 godine, nažalost nije bio slučaj.

Pročitajte cjelokupan intervjuna linku:
http://www.monitor.co.me/index.php?option=com_content&view=article&id=7736%3Aaleksandar-mugoa-predsjednik-ljekarske-komore-neophodno-je-depolitizovati-zdravstvo-&catid=5444%3Abroj-1392&Itemid=6829