Predsjednik Ljekarske komore Aleksandar Mugoša je istakao da je Ljekarska komora, prema zakonima
naše zemlje javna ustanova sa izuzetno značajnim javnim ovlašćenjima, koja su joj dodijeljena od strane
države Crne Gore. Javna ovlašćenja podrazumijevaju poslove vezane za izdavanje licenci za rad ljekara.
Licenca za rad je javni dokument bez koga nijedan ljekar u Crnoj Gori ne može biti zaposlen, u
suprotnom čini udruženo krivično djelo sa poslodavcem koji ga zapošljava.

Pročitajte cjelokupan članak na linku:
http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Povodi&clanak=636694&datum=2018-02-27